BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ... · 2018. 2. 18. · 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (2024)

×

Log in Upload File

 • Most Popular
 • Study
 • Business
 • Design
 • Technology
 • Travel
 • Explore all categories
 • Home
 • Documents
 • BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING

159

1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE BILT C.S. VOORWOORD Op 30 maart 1992 werd na een half jaar van voorbereidingen de vereniging Historische Kring D' Oude School opgericht. De Kring verkreeg van de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt c.s. een gastvrij onderdak in De Oude School aan de Burgemeester De Withstraat 31. Direct na de oprichting werd door de onderzoeksgroep een aanvang gemaakt met het opzetten van documentatie over de plaatselijke historie. In enkele jaren tijd heeft deze documentatie een respectabele omvang bereikt en kreeg een plaats in enige kasten op de verdieping van De Oude School. Ook boeken en tijdschriften werden in dit documentatiecentrum ondergebracht. Door de snelle groei van de verzameling ontstond de behoefte aan een betere systematisering van het materiaal. Eind 1995 werd het besluit genomen om de boeken en tijdschriften van de Historische Kring uit de algemene documentatie te lichten en deze een afzonderlijke plaats in de kasten te geven. Ook de Historische Stichting Oostbroek had in de loop der jaren een groot aantal boeken en tijdschriften verzameld. Twee gescheiden verzamelingen in één ruimte leek ons niet zo doelmatig. Daarom werd besloten beide verzamelingen samen te voegen. Op deze wijze kon een bibliotheek met betrekking tot de plaatselijke historie worden gevormd met een omvang van enkele honderden titels. Ruim de helft van deze titels heeft betrekking op de specifiek plaatselijke historie. Een deel heeft betrekking op de provincie Utrecht. Ook van de buurgemeenten zoals Zeist en Utrecht is materiaal aanwezig. Een drietal leden van de onderzoeksgroep heeft de bibliotheek geordend en met behulp van een computer dit overzicht samengesteld. De bedoeling is om nieuwe aanwinsten aan dit overzicht toe te voegen. We hopen dat de bibliotheek door deze ordening en met behulp van dit overzicht beter toegankelijk is gemaakt. De Bilt, mei 1996. Jan van der Heijden, Frans Nas, Henk Rietveld.

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

Report

 • Download
Facebook Twitter E-Mail LinkedIn Pinterest

TRANSCRIPT

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (3)

1

BIBLIOTHEEK

HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL

EN

HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE BILT C.S. VOORWOORD Op 30 maart 1992 werd na een half jaar van voorbereidingen de vereniging Historische Kring D' Oude School opgericht. De Kring verkreeg van de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt c.s. een gastvrij onderdak in De Oude School aan de Burgemeester De Withstraat 31. Direct na de oprichting werd door de onderzoeksgroep een aanvang gemaakt met het opzetten van documentatie over de plaatselijke historie. In enkele jaren tijd heeft deze documentatie een respectabele omvang bereikt en kreeg een plaats in enige kasten op de verdieping van De Oude School. Ook boeken en tijdschriften werden in dit documentatiecentrum ondergebracht. Door de snelle groei van de verzameling ontstond de behoefte aan een betere systematisering van het materiaal. Eind 1995 werd het besluit genomen om de boeken en tijdschriften van de Historische Kring uit de algemene documentatie te lichten en deze een afzonderlijke plaats in de kasten te geven. Ook de Historische Stichting Oostbroek had in de loop der jaren een groot aantal boeken en tijdschriften verzameld. Twee gescheiden verzamelingen in één ruimte leek ons niet zo doelmatig. Daarom werd besloten beide verzamelingen samen te voegen. Op deze wijze kon een bibliotheek met betrekking tot de plaatselijke historie worden gevormd met een omvang van enkele honderden titels. Ruim de helft van deze titels heeft betrekking op de specifiek plaatselijke historie. Een deel heeft betrekking op de provincie Utrecht. Ook van de buurgemeenten zoals Zeist en Utrecht is materiaal aanwezig. Een drietal leden van de onderzoeksgroep heeft de bibliotheek geordend en met behulp van een computer dit overzicht samengesteld. De bedoeling is om nieuwe aanwinsten aan dit overzicht toe te voegen. We hopen dat de bibliotheek door deze ordening en met behulp van dit overzicht beter toegankelijk is gemaakt. De Bilt, mei 1996. Jan van der Heijden, Frans Nas, Henk Rietveld.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (4)

2

Zie verder bij wenken voor de gebruiker hoe de opbouw van de collectie is samengesteld. Eind 1997 werd besloten de tijdschriften in een aparte rubriek onder te brengen. Het infomateriaal is nu in 3 rubrieken verdeeld, t.w. boeken, tijdschriften en ander documentatiemateriaal (losse artikelen, kaarten etc.). Midden 2000 bleek de opbergruimte in de Oude School niet meer toereikend te zijn. Besloten werd de boeken die niet regelmatig als naslagwerk dienst doen, onder te brengen in de daartoe aan de Kring beschikbaar gestelde ruimte in het gemeentehuis. Bij deze titels staat een desbetreffende mededeling. Bovendien zijn de in de bibliotheek ingevoerde bestanden voor wat betreft de boeken en de tijdschriften van WP-5.1 omgezet in Word. Lies Haan-Beerends, juni 2000 De boeken betreffende de voormalige gemeente Maartensdijk zijn na de gemeentelijke herindeling ingevoegd bij de boeken met geel etiket en wel onder trefwoord Maartensdijk met daarachter titel, auteur etc. Er is inmiddels ook een bestand betreffende beeld- en geluidsmateriaal. De voortschrijdende techniek verschaft ons steeds meer bronnen waaruit informatie kan worden verkegen. Daarnaast zijn er dus bestanden betreffende boeken, tijdschriften en documentatie. Dit bestand betreft de boeken. Lies Haan-Beerends, mei 2006 Inmiddels is de bibliotheek flink uitgebreid. De boeken afkomstig uit de bibliotheek van Jan van der Heijden zijn toegevoegd, alsmede boeken uit de collectie van Henk Rietveld. De boeken met een wit rugetiket (adresboeken, gemeentegidsen etc.) en geel rugetiket (boeken gemeente De Bilt) staan boven. Ook de boeken betreffende de stad Utrecht (rood rugetiket) staan boven, alsmede diverse boeken uit de collectie Jan van der Heijden. De andere boeken (met een rood en blauw rugetiket) staan in de boekenkast in de regentenkamer. Daarbij wordt opgemerkt dat de grote boeken met blauw rugetiket in de bedstee te vinden zijn. Lies Haan-Beerends, april 2007 In juni 2011 is het documentatiecentrum verhuisd naar de nieuwe locatie gelegen aan de Kometenlaan. De boeken staan in de boekenkasten in de grote ruimte. In de meest linkse kast staan de adresboeken (witte etiketten) en de Biltse boeken (gele etiketten), die vallen onder de rubrieken 1 en 2. Rechts daarnaast staan de boeken met de blauwe, blauw-witte en blauw-gele etiketten. Die vallen onder de rubriek Overig en staan gerubriceerd onder de nummers 4, 5 en 6.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (5)

3

In de grote kast staan de boeken uit rubriek 3, de provincie Utrecht betreffende (met een rood etiket). Links bovenin wordt begonnen met de boeken gerangschikt op gemeentenaam (Amersfoort, Bunnik etc. met uitzondering van de gemeente De Bilt waarbij ook Maartensdijk behoort). De boeken staan alfabetisch op gemeentenaam gerangschikt en per gemeente op auteursnaam of onderwerp. Op de rug van die boeken staat eerst de gemeentenaam en dan die van de auteur of onderwerp. Verder staan daar de boeken die de hele provincie Utrecht betreffen. Die hebben op het rode etiket de vermelding Algemeen staan en daarna een verdere specificatie. Lies Haan September 2011 Wenken voor de gebruiker: Verdeling in zes categorieën: Het bestand boeken is onderverdeeld in zes categorieën, te weten: 1. Adresboeken, gidsen, telefoonlijsten e.d. Deze boekjes zijn herkenbaar aan de witte etiketten. 2. De Bilt Deze boeken zijn herkenbaar aan de gele etiketten. 3. Provincie Utrecht Deze boeken zijn herkenbaar aan de rode etiketten. Deze categorie is nog nader gegroepeerd in: Algemeen

Onder ’algemeen’ zijn de algemeen provinciale werken ondergebracht. Hier vinden we onder meer de jaarboeken van de vereniging Oud-Utrecht, een provinciale vereniging.

Per gemeente De boekjes over afzonderlijke gemeenten zijn alfabetisch geordend op gemeentenaam. Dus alle boekjes van bijv. Bunnik staan bij elkaar. Boekjes over Werkenhoven (dat bij Bunnik behoort) staan dus onder de gemeentenaam Bunnik. De gemeente De Bilt ontbreekt hier uiteraard.

4. Overig

Deze boeken zijn herkenbaar aan de blauwe etiketten. In deze categorie vinden we bijv. algemene naslagwerken of boeken over onze partnergemeente Coesfeld.

5. In de kast met de blauwe etiketten staan ook boeken die een blauw en wit etiket Hebben. Het betreft kunstboeken.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (6)

4

6. Ook staan daar boeken met een blauw en een geel etiket. Dat zijn naslagwerken. Nadere ordening De boekjes uit categorie 1 (adresboekjes e.d.) hebben we chronologisch geordend. De overige categorieën zijn alfabetisch geordend, doorgaans op auteursnaam. Een uitzondering op deze regel vormen de monografieën. Zo vinden we een boek over Jits Bakker onder de B van Bakker. Bij de auteursnaam staat dan een verwijzing. Een monografie over Berg en Bosch is eveneens onder de B geplaatst, wederom met een verwijzing bij de auteursnaam. Zo kunnen bijv. specifieke boeken over de Lustwarande of de Utrechtse Heuvelrug onder de L of U zijn ondergebracht, indien nodig ook met verwijzing naar de auteur(s). De boeken waarvan we bij gebrek aan het origineel alleen kopieën hebben zijn ondergebracht in de algemene documentatie. Alle archiefinventarissen zijn in de algemene documentatie opgenomen. Let op: Bij controle in september 2011 waren de boeken waarvoor # staat niet aanwezig. 1. Adresboeken, gidsen, etc. [wit] [zie ook documentatie] 1889 Adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist, jaargang 1889-1890 Uitgave: Stoom- Boek en Steendrukkerij ”de Industrie”, Utrecht, 1889. 1928 Gids voor De Bilt en Bilthoven (drukproef). Uitgave: Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en Bilthoven, 1928. 1928 (2 ex.) Gids voor De Bilt en Bilthoven. Uitgave: Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en Bilthoven, 1928. 1932 Gids voor De Bilt en Bilthoven. Uitgave: Nationaal uitgevers- en reclame-bureau Vlaardingen, 1932. 1935 Alphabetische stratenlijst van: Utrecht, Jutphaas, Oudenrijn, Zuilen, Houten, Maartensdijk, Westbroek, Achttienhoven Uitgave: november 1935 #1934

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (7)

5

Adresboek voor Bilthoven (met plattegrond) Uitgave: Bilthovensche Handelsvereeniging, 1934. #1934-1935 De vraagbaak voor plaatsgenoot en vreemdeling, De Bilt Bilthoven Uitgave: Fa. B. Cuperus Az. De Bilt. 1937 Adresboek voor de Gemeente Bilthoven en De Bilt Uitgave: zomer 1937. Samengesteld met toestemming van Heeren Burgemeester en Wethouders 1939 De vraagbaak voor plaatsgenoot en vreemdeling, De Bilt Bilthoven. Uitgave: Fa. B. Cuperus Az. De Bilt, z.j. (1939). 1940 Adresboek voor Bilthoven 1940, aangeboden door de Bilthovensche Handelsvereeniging, bewerkt door de Firma B. Cuperus Az. Uitgave: Bilthovensche Handelsvereeniging, Bilthoven, 1940. 1941 De Vraagbaak voor de gemeente De Bilt voor plaatsgenoot en vreemdeling Uitgave: Firma B.Cuperus 1949 Telefoongids voor Achttienhoven . Bilthoven . Bunnik . Huis ter Heide . Maarssen . Maartensdijk . De Meern . Utrecht . Vleuten en Zeist. Uitgave: Hoofdbestuur der PTT, maart 1949. 1951 Telefoongids voor Achttienhoven . Bilthoven . Bunnik . Huis ter Heide . Maarssen . Maartensdijk De Meern . Utrecht . Vleuten en Zeist. Uitgave: Hoofdbestuur der PTT, april 1951. 1961 Beroepenlijst van de telefoonabonnees Utrecht, De Bilt en alle telefoonabonnees, ressorterende onder het net 030. Uitgave: Uitgeverij ’De zaken- en beroepentelefoongids N.V.’, Amsterdam, juli 1961. #ca. 1962 Gids voor De Bilt en Bilthoven Uitgave: Drukkerij Cuperus, De Bilt, z.j. 1963 Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt. Uitgave: Uitgeverij ’De zaken- en beroepentelefoongids N.V.’, Amsterdam, mei 1963.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (8)

6

1965 (2 ex.) Adresboek Gemeente De Bilt Bilthoven. Uitgave: onvermeld, april 1965. 1967 Informatieblad gemeente De Bilt Uitgave: gemeente De Bilt, sept.1967. 1969 Adresboek voor De Bilt en Bilthoven. Uitgave: HERO, Amsterdam, z.j. 1971 Adresboek voor De Bilt en Bilthoven. Uitgave: HERO, Amsterdam, z.j. w.s. 1972 Adressenlijst met telefoonnummers De Bilt-Bilthoven met stratenlijst Uitgave: ? ca. 1981 Adresboek De Bilt / Bilthoven, met stratenregister en postcodenummers, algemene inlichtingen, telefoonnummers. Uitgave: ABDO adresboeken, Amsterdam, z.j. (ca. 1981). 1991/1992 Vademecum voor De Bilt en Bilthoven. Uitgave: Uitgeverij Telefoon Memo Index, Nieuwegein. Informatiegids gemeente De Bilt 1977/1978 Uitgave: Holland Advertising, Den Helder. 1979 Uitgave: Holland Advertising, Den Helder. Wegwijzer De Bilt 1980/1981 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen. 1981/1982 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen. 1982/1983 Uitgave: Pubilmedia B.V., Amstelveen. 1983/1984 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen. 1984/1985 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen. 1985/1986 Uitgave: Publimedia B.V., Amstelveen. 1986/1987 Uitgave: Wegener Speciale Uitgaven B.V., Rotterdam. #1988/1989 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1989/1990 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1990/1991 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1991/1992 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1992/1993 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1993/1994 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (9)

7

1994/1995 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1995/1996 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1996/1997 Uitgave: Holland Advertising B.V., Den Helder. 1997/1998 Uitgave: Suurland Falkplan/Holland Advertising B.V., Eindhoven. 1998/1999 Uitgave: Suurland Falkplan B.V., Eindhoven. 1999/2000 Uitgave: Suurland Falkplan B.V., Eindhoven. Officiële gemeentegids 2001/2002 Uitgave: Wegener Suurland Falkplan BV. Eindhoven. De Wegwijzer 2002/2003 Uitgave: Wegener Suurland Falkplan B.V. Eindhoven. 2003/2004 Uitgave: Wegener Suurland B.V., Eindhoven. 2004/2005 Uitgave: Wegener Suurland B.V., Eindhoven. 2005/2006 Uitgave: Suurland B.V., Eindhoven. 2006/2007 Uitgave: Suurland B.V., Eindhoven. 2007/2008 Uitgave: Lokaal Totaal en Gemeentegids, Amsterdam 2008/2009: Uitgave: Akse Media bv 2009/2010: Uitgave: Akse Media bv 2010/2011: Uitgave: Akse Media bv 2011/2012: Uitgave: Akse Media bv 2. De Bilt [geel] Aben Drie generaties Aben in De Bilt. Samengesteld door Jan van den Heuvel, januari 2008. Achterland, Stichting De Bilt, bevlogen bezongen. Bloemlezing. Uitgave: Stichting Achterland, Zeist, 1995. Adresboek ...... >> zie hoofdstuk 1. Aerospace Inc. >> Inventum Akkermans, W.J.M. >> zie Oosten, Huize het Amandelboom d' 25 jaar d'Amandelboom 1964-1989, jubileumUitgave. Uitgave: bestuur van de Stichting Gereformeerde Bejaarden Centrum d'Amandelboom, Bilthoven 1989.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (10)

8

Ambachtsheerlijkheid Oostbroek en De Bilt en de ambachtsheren van Ewijck 1744-1979 Uitgave: Stichting Ewijck van De Bilt fonds, juli 2000. Archeologie Een archeologisch onderzoek in het centrum van De Bilt Verslag en Resultaten uitgevoerd door de Onderzoekgroep Zandgroenden van de afdeling Utrecht en de AWN, 1988 Baart de la Faille, R.L. >> zie Berg en Bosch. Baerwaldt, Karel >> zie Werkplaats Kindergemeenschap. Bakker, Jits Beweging betrapt in brons. Beeldspraak: Reinier van de Loo. druk: Van Amerongen, Amersfoort, z.j. Bakker, Jits Motions caught in bronze. Bewegung eingefangen in Bronze. Mouvement pris dans le bronze. Uitgave: Jits Bakker, z.j. Bakker, Jits Vielseitige Vorstellungen, z.j. Bakker, Jits Beeldspraak in brons bij Jits Bakker. Uitgave: Jits Bakker, De Bilt, z.j. Bakker, Jits Reinier van de Loo: was getekend..... Jits Bakker. druk: Van Amerongen, Amersfoort, z.j. Bakker, Jits Hans Redeker: Jits Bakker. Kunstpocket n.22. Uitgave: Schelderode (Merelbeke), 1986. Bakker, Jits Remi de Cnodder en Drs. Hans Redeker: Jits Bakker. Uitgave: Uitgeverij Van Spijk B.V., Venlo, 1987. Bakker, Jits Remi de Cnodder: Jits Bakker. Uitgave: Van Amerongen, Amersfoort, 1988. Bakker, Jits Beeldspraak.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (11)

9

Uitgave: Uitgeverij Van Spijk B.V., Venlo, 1988. Bakker, Jits (2x) 35 jaar beeldend kunstenaar. Uitgave: Kempen Publishers, Eindhoven, 1995. Bakker, Nanda en Jits Bakker Samen vormen wij de zon. Poëzie: Nanda Bakker Beelden: Jits Bakker. Uitgave: Van Spijk B.V., Venlo, 1990. Barends, Sonja >> zie Broekhoven, Sabine. Bedrijvengids De Bilt 2004-2005 Uitgegeven door de gemeente in samenwerking met Entrée Uitgevers BV. Bedrijvengids De Bilt 2006-2007 Uitgegeven door de gemeente in samenwerking met Entrée Uitgevers BV. Beerschoten >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Beesemer, Karel Vergaderen op zolder. Citaten en dergelijke verzameld door Karel Beesemer ter gelegenheid van zijn afscheid van de gemeenteraad van de bilt op 26 maart 1998 Beesemer, Karel Jagtlust van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis …. Een gebouw in het heden met een toekomst en een verleden. Uitgave: 2002 (w.s. eigen initiatief auteur) Beesemer, Karel Hoe heete ik ook alweer Uitgave: Uitgeverij Kontrast, mei 2010 Beesemer, Karel Opmerkelijke Citaten Uitgave: 2006 (eigen initiatief) Beesemer, Karel Opmerkelijke Citaten Deel 2 Uitgave: 2007(eigen initatief) Beesemer, Karel Da´s leuk voor het verhaal. Specifieke gezinsgezegden lichtvoetig uit de doeken gedaan, Noorse reisbelevenissen. Gevarieerde verhalen van dichtbij en veraf. Gemeentepolitiek: Een bron van inspiratie.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (12)

10

Uitgave: (eigen initatief) najaar 2008/voorjaar 2009 Beesemer, Karel & Marcel Duiken in het Verleden. N.V, Batuurbad `De Biltsche Duinen`. Foto´s en verhalen van weleer. Schets van een roerig jaartje. Uitgave: november 2012, eigen beheer Beesemer Berents, Dick Stalin en Hitler komen in de hemel. De hele geschiedenis aan de hand van moppen en misvattingen. Uitgave: Uitgeverij Aspekt, Soesterberg Dick Berents is een inwoner van De Bilt Berg en Bosch Sanatorium Berg en Bosch, van Herwonnen Levenskracht. (fotoboek periode Apeldoorn). Uitgave: de Eigen Drukkerij, Utrecht, z.j. (<1933). Berg en Bosch Het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht, instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, z.j. (waarschijnlijk 1933). #Berg en Bosch Margreet Mayer-van Hoevell: Het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven. overdruk uit het R.K. Bouwblad, 1935. Berg en Bosch R.L. Baart de la Faille: Onderzoek naar de resultaten der tuberculosebehandeling in het sanatorium Berg en Bosch. Proefschrift, 25 april 1939. Uitgave: P. den Boer, Utrecht, 1939. Berg en Bosch ADO Speelgoedboek 1939-1940. Uitgave: ADO-werkplaatsen, Bilthoven, 1939. Berg en Bosch Zonneboek van de Vrijheid, 1946. Uitgave: Herwonnen Levenskracht, Utrecht, 1946. pp. 5 e.v.: Berg en Bosch in bezettingstijd. Berg en Bosch Dr. W. Bronkhorst: Het psychisch moment bij de behandeling van de longtuberculose. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de longziekten aan

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (13)

11

de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 6 december 1948. Uitgave: N.V. Dekker & Van de Vegt, Utrecht / Nijmegen, 1948. Berg en Bosch Mensen van Berg en Bosch. Foto's Martien Coppens. Inleiding Dr. J. Hirdes. Uitgave: Stichting Sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven, z.j. (ca. 1950). #Berg en Bosch Zij hebben uw hulp nodig. Herwonnen Levenskracht, Sanatorium Berg en Bosch Bilthoven. Brochure ten behoeve van het winnen van leerlingverpleegsters. Uitgave: Stichting Sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven, z.j. Berg en Bosch Dr. H.M. Beumer: Willem Bronkhorst, grondlegger van de tuberculosebestrijding en eerste hoogleraar in de longziekten in Nederland. Uitgave: N.V. Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Lochem, 1972. Berg en Bosch Herwonnen Levenskracht 1913-1984 Een fundamentele beschouwing van Dr. A.G.M.van Melsen met een voorwoord en geschiedkundige kanttekening door A.J. Vulink Uitgave: Herwonnen Levenskracht 1984. Berg en Bosch B.J. Krouwel: Toekomst Visie Medisch Centrum Berg en Bosch Bilthoven. Uitgave: Medisch Centrum Berg en Bosch, Bilthoven, mei 1991. Berg en Bosch ADO speelgoed toys. Catalogus tentoonstelling Museum Boymans van Beuningen. Uitgave: Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, 1994. Berg en Bosch Bosch, Herman uit de en Willem van den Broeke, 80 jaar ADO Speelgoed met een doel Uitgave: Sociale Werkvoorziening Zeist, 2003. Berg en Bosch Bosch, Herman uit de en Willem van den Broeke 85 jaar ADO Speelgoed met een doel! ’Van Arbeid Door Onvolwaardigen’ tot ’Apart Doelmatig Onverwoestbaar’. Uitgave tweede druk: H.S. uit de Bosch, 2008 (met CD: zie daarvoor bij beeldmateriaal). Berg en Bosch Kwaliteitskader Berg en Bosch Uitgave in opdracht van gemeente De Bilt door Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v., augustus 1999.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (14)

12

Berg en Bosch Masterplan Berg en Bosch, Bilthoven Uitgave in opdracht van Delta Lloyd Vastgoed, Woudenberg 21 juni 2000. Berg en Bosch >> zie ook bij IVN Beukenburg >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Beukers-Arts, Ineke >> zie Werkplaats Kindergemeenschap Beyen, Mr. J.W. De zin van het nutteloze, rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw. Met jeugdherinneringen te Bilthoven Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1970. #Biltse Duinen, De De Biltse Duinen, onderzoek betreffende het leven in een zomerdorp. Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, nr. 90. Uitgave: Utrecht in opdracht van gemeente De Bilt, 1974. Biltse Duinen Het verhaal van de Biltse Duinen of … hoe het omstreden bosgebied uiteindelijk de status van gemeentelijk monument bereikt. Geschreven door Bluemink, John en Peter van Puijenbroek Oorspronkelijk gepubliceerd in De Biltse Grift, december 2007, jrg 16, nr. 4 en maart 2008, jrg. 17, nr. 1. Biltse Voetbal Club Biltse Voetbalclub 75 jaar Uitgave: 1996 Biltse Voetbal Club Biltse Voetbalclub 75 jaar programmaboek Uitgave: 1996 Binsbergen, res.majoor mr. J. van (inwoner van gemeente De Bilt) Gedenkboek 3-41 R.V.A. (beschrijving lotgevallen in Indonesië). Uitgave: december 1950 Bleeker, Dr. W. >> zie KNMI Bloem, Marion

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (15)

13

De honden van Slipi Uitgave: De Arbeiderspers, Amsterdam 1992 Bloem, Marion Geen Requiem Uitgave: Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, 2010 Boeke, Kees >> zie Werkplaats Kindergemeenschap Boeke, Kees Hilbrandt Boschma: Kees en Betty Boeke, een levensbeeld uit onze dagen. Uitgave: Adm. "Licht en Liefde", Ruurlo, z.j. Boeke, Kees Wij het heelal een heelal in ons. Twee tochten: door macrocosmos en microcosmos. Uitgave: J.Meulenhoff – Amsterdam / J.Muusses – Purmerend. Boeke, Kees Liederen en geschriften verzameld door Kees Boeke. Bilthoven 1918-22. Uitgave: Broederschapsboekhandel, Bilthoven, 1923. Boeke, Kees Broederschapsliederen. Een tweede liederenbundel. Uitgave: Broederschapsboekhandel, Bilthoven, juli 1928. Boeke, Kees Kindergemeenschap Uitgave: Erven J. Bijleveld, 1934. Boeke, Kees Redelijke ordening van de mensengemeenschap. Uitgave: onvermeld, 1945. Boeke, Kees Kees Boeke. Biografie van Kees Boeke en zijn vrouw met een uiteenzetting van hun betekenis als wegwijzers naar nieuwe opvoedingsmogelijkheden. Uitgave: J. Muusses - Purmerend, 1956 Boeke, Kees Redelijke ordening van de mensengemeenschap. Uitgave: Mensen gemeenschap, Utrecht, 2e druk, maart 1967. Boeke, Kees De sociokratie van Kees Boeke. Tijdschrift De As, nr. 76. Uitgave: Stichting De As, december 1986.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (16)

14

Boeke-Cadbury, Beatrice Het leven van Kees Boeke. Uitgave: J. Muusses - Purmerend, 1970. Boellaard, W.A.H.C. Oorlog en verzet. DL. I. 1939-1942. Uitgave: eigen beheer, z.j. (ca. 1995?) Boellard was een belangrijk verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog >> zie ook onder categorie overig (=blauw) genealogie Boellaard Boellaard, W.A.H.C. De angst voor lafheid. DL II. 1942-1943. Uitgave: eigen beheer, z.j. (ca. 1995). Boerma, Hiepke Geschiedenis van een Verzetsvrouw en haar gezin. Zus Boerma-Derksen. Verzetsvrouw van het eerste uur. Een Wilde Bloem. Uitgave: GDS Europe BV, Hoofddorp 2001. Bont, G. de Mijn Lourdes-Reis 1958 Uitgave: G. de Bont, 1992. Bos, Bert >> zie Sandwijck Bos N.zoon, W. Gens Silva, het geslacht Bos. Uitgave: Leusden, 5 mei 1986. met gegevens over vele Biltse ingezetenen, onder wie Bos, Takken, Van Santen Boschma, Hilbrandt >> zie Boeke, Kees Bouwman Verknocht aan boeken. De geschiedenisw van boekhandel Bouwman (1936-2011) Uitgave: Uitgave t.g.v. 75-jarig bestaan van Bouwman Boeken, 2011 Broekhoven, Sabine en Sonja Barends (2 ex.) De Bilt, geschiedenis en architectuur. Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht. Uitgave: Stichting Publicaties Oud-Utrecht, 1995. Broer, Charlotte J.C. Monniken in het moeras. De broegste geschiedenis van de abdij van Sint/Laurens in het Oostbroek bij Utrecht Uitgave: C.J.C.Broer en M.W.J. de Bruijn, Utrecht 2011

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (17)

15

Bronkhorst, Dr. W. >> zie Berg en Bosch. Brugman, Drs. J.C. (2 ex.) Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd. Uitgave: eigen beheer, Bilthoven, 1993. Brugman, Drs. J.C. Vergeten bunkers. Forten in en om De Bilt en het Duitse 88e legerkorps in De Bilt. Uitgave: Brugman, mede tot stand gekomen door garanties van de Stichting Van Ewijck Van Oostbroek en De Bilt Fonds, De Bilt 2006. Buitenweg Genealogisch onderzoek met uitgebreide beschrijving door J.C.Slob-Buitenweg: Het leven en werken van David Buitenweg Rijtuigfabrikant te de Bilt Buitenweg Album van rijtuigen Buitenweg; herdruk naar originele catalogus rijtuigenfabriek Buitenweg De Bilt. Uitgave: Gwende, Arnhem, z.j. Buitenweg B.V. H.W.E.M. van Doorn: 100 jaar Gebr. Buitenweg 1895-1995. Uitgave: Gebroeders Buitenweg B.V., Boxtel, 1995. Buijtenen, Dr. M.P. van en Dr. A.K. de Meijer OSA, (2x) Herfsttij over Oostbroeks abdij. Politiek rond ambtsbenoeming uit de nadagen gespiegeld aan het begin. Uitgave: Kerckebosch B.V., Zeist, 1990. Burgemeesters >> zie Evenementen van de Historische Kring D’Oude School Buys Ballot, C.H.D. >> zie KNMI Bijl, Dr. W van der >> zie KNMI Cannegieter, Dr. H.G. >> zie KNMI Cladder-Stinkens, José Keizerin Mathilde en de Monniken van Oostbroek. Uitgave: Historische Kring D'Oude School De Bilt, 1997.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (18)

16

Coppens, Martien >> zie Berg en Bosch Cuperus, N.V. Drukkerij Uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van N.V. Drukkerij Cuperus, waarin ook beschreven Biltse periode van de N.V.Drukkerij Cuperus, Hessenweg 6, De Bilt. Uitgave: De Bilt, 1960. Damsté, Mr. P.H. >> zie ook Hofker, W.G. Damsté, Mr. P.H. Uit vroeger tijd. De Bilt tusschen twee vuren. Uitgave: onvermeld, z.j. Damsté, Mr. P.H. Uit vroeger tijd. De turftonster. Uitgave: Onvermeld, De Bilt, z.j. (1941?). zie ook artikel De Biltsche turftonster in de Biltsche Courant, 7-28 januari 1941. Damsté, Mr. P.H. De Biltsche Schipper overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1944. Damsté, Mr. P.H. Veere, vier eeuwen markiezaat. Uitgave: Drukkerij J.W.H. Patist & Zoon, De Bilt, 2e druk, 1961. (oorspronkelijk 1955). Damsté, Mr. P.H. De St. Petronellakapel aan De Bilt. overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1957. Damsté, Mr. P.H. Zestig jaar Biltse Volksbibliotheek. Uitgave: Biltse Volksbibliotheek, De Bilt, 1957. Damsté, Mr. P.H. De Biltse drank tegen dollehondsbeet overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1959. Damsté, Mr. P.H. Uit het verleden van De Bilt . Uitgave: N.V. Drukkerij Cuperus, De Bilt, 1960. Damsté, Mr. P.H. Langs de Biltse Steenstraat (over Groenestein en Bloeiendaal).

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (19)

17

overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1966. Damsté, Mr. P.H. Compostel in Utrecht overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1967. Damsté, Mr. P.H. De Uithof overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1968. Damsté, Mr. P.H. Een gedwarsboomde koorddanser overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1969. Damsté, Mr. P.H. "De Hoeve" te Bilthoven. overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1970. Damsté, Mr. P.H. Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795. Uitgave: a. Gemeente De Bilt, 1965. b. Gemeente De Bilt, 2e druk, 1971. 2x. Damsté, Mr. P.H. Oostbroek en De Bilt c.s., de geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid. Stichtse Historische Reeks, nr.4. Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1978. 3x. Damsté, Mr. P.H. De landboot van Dietz. overdruk uit jaarboekje van ’Oud-Utrecht’, 1982. Dekker, W. en J.W.H. Meijer Brand in De Bilt, en hoe ze het vuur bestreden. Uitgave: Vereniging Vrijwillige Brandweer, De Bilt, 1979. Dikland, E.H. en J.A. van der Hoeve Monumenteninventarisatie van de gemeente De Bilt. Uitgave: gemeente De Bilt, 1983 (met proefexemplaar). Doedens, Anne en Looijesteijn, Henk (3 ex.) De kroniek van Henrica van Erp abdis van Vrouwenklooster Uitgave: Hilversum Verloren 2010 Donselaar, Jo van >> zie Stichtsche Cricket en Hockeyclub SCHC

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (20)

18

Dorpskerk Gedenknummer ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Ned. Herv. Kerk te De Bilt op 27 april 1952. (1652-1952) Uitgave: a. Kerkeraad Ned.Herv. Kerk, 1952. b. idem, herdruk, 1982. Dorpskerk 350 jaar Dorpskerk in De Bilt 1652-2002 uitgave: Drukkerij Zuidam & Uithof B.V. –Utrecht, 2002 Dorpskerk Rapport van de stuurgroep restauratie begraafplaats Dorpskerk De Bilt. Uitgave: stuurgroep restauratie begraafplaats Dorpskerk De Bilt, 2004. Dorpskerk Hans van der Harst Het historische orgel in de Dorpskerk der Hervormde Gemeente te De Bilt. Uitgave: Ter gelegenheid van de in gebruikneming van het gerestaureerde Lohmanorgel, 10 januari 1980. Dorpsstraat 25 Dossier Dorpsstraat 25. Uitgave: de bewoners van Dorpsstraat 25, De Bilt, 1990. Dorpsstraat 25 Ontwikkelingen Dorpsstraat 25 e.o. Uitgave: cie RO 12-12-1991 Dort, M.H. van >> zie Goede, A.P. de Drees, Ellen Armenzorg in De Bilt 1845-1912. Kandidaatsscriptie Economisch-Sociale Geschiedenis, juli 1986. Drees, Ellen >> zie ook evenementen van Historische Kring D’Oude School >> zie ook bij Miedema, Rienk Drees, Ellen en Frans Nas De Bilt, wonen en werken Uitgave: history, Ljubljana, 2000. Drees, Ellen en Rienk Miedema Een rondje De Bilt-Bilthoven ’in de jaren vijftig, zestig en zeventig’. Uitgave: Telenga’s drukkerij bv Franeker, 2003.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (21)

19

Drees, Ellen en Rienk Miedema De Bilt-Bilthoven ïn oude prentbriefkaarten. Uitgave: Telenga’s drukkerij bv Franeker, 2007. Dijkhuizen, Sietzo >> zie Sandwijck Dijckschool, Van Van Dijckschool 1917-2007. Klassiek van buiten, modern van binnen. Uitgave: oktober 2007. Eeden, Peter van >> zie Montessorischool Egten, Steven van De Bilt, een vermakelijk dorp. (kopieën van manuscript betreffende de periode 1923-1939). Egten, Steven van Iets uit de geschiedenis van de Biltse Hervormde Gemeente. (kopieën van manuscript betreffende de periode 1923-1939). Egten, Steven van Oorlogstijd 1939-1945 (kopieën van manuscript betreffende de periode 1939-1945). Engelen, A.F.V. van >> zie KNMI Evenementen van de Historische Kring D’Oude School: -Fietspuzzeltocht door Bilthoven Noord, 15 mei 1993.

Uitgave: 1993. -Tentoonstelling over sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven Uitgave: oktober 1993. -Rondom het politiebureau Ellen Drees Uitgave: 1995. -Tentoonstelling oude bedrijven De Bilt / Bilthoven Frans Nas uigave: 1995. -Wandeling langs de Biltse Grift naar Oostbroek Frans Nas Uitgave: 1997.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (22)

20

-De Utrechtseweg Ellen Drees Uitgave: 1998. -Bilthoven van 'Wildernisse' tot villadorp

Geschreven door leden van de Evenementencommissie naar aanleiding van de tentoonstelling op 7 en 8 november 1998. Uitgave: 1998.

-Zes en een halve eeuw onderwijs in De Bilt Tjitse Langerveld Uitgave: 1996.

-De zeven Burgervaders van de gemeente De Bilt tussen 1900 en 2000 Uitgave: Evenementencommissie van de Historische Kring D’Oude School te De Bilt, mei 2000. -Fietstocht door de nieuwe gemeente De Bilt (met div. lengtes en startplaatsen) Uitgave: 2001.

Everdingen, Prof. Dr. E. van >> zie KNMI Faber, J.A.J. e.a. De Biltse combinatie. 75 jaar schaken in Bilthoven en De Bilt Uitgave: Budde Grafimedia bv, Nieuwegein, 2006. Fabius, K. (voormalig burgemeester van De Bilt) Het Koninkrijk Vrijheid en Blijheid (tweede druk) Uitgave: Van Goor en Zonen, Den Haag / Brussel 1968. Fietsen >> zie Wandelingen en fietstochten Filmclub Bilthoven Gedenkboek 24 mei 1957-1972. Uitgave: Filmclub Bilthoven, 1972. Fokkema, Laura Begraafplaats Brandenburg Historisch onderzoek en groen beheervisie Uitgave: n.a.v. cursus Tuinkunst en Parken, Historie en instandhouding 2007-2008 Fraternitas J. Hondema: Fraternitas, 75 jaar in beweging, 1917-1992. Uitgave: Fraternitas, De Bilt, 1992.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (23)

21

Fraters van Utrecht (gevestigd aan Schorteldoeksesteeg De Bilt) Eeuwfeest fraters van Utrecht Freriks, Philip Jantje Uitgave: Philip Freriks en uitgeverij Conserve, 2005. Met onder andere de beschrijving van Den en Rust en de rit vanuit Utrecht door De Bilt er naar toe. Gaudeamus, Stichting (2 ex.) Peter Peters: Eeuwige jeugd, een halve eeuw Stichting Gaudeamus. Uitgave: Donemus, Amsterdam, 1995. Gaudeamus, Stichting Amandelmelk. De twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas Uitgave: De Appelbloesem Pers, Amsterdam 1995. Gemeente De Bilt >> zie ook Bedrijven >> zie ook Wandelingen >> zie ook Evenementen Open Monumentendag. Gemeente De Bilt J.W.Rengelink en I.Mug Burgerschap en burgerzin Uitgave: Uitgeverij Murbro, Amsterdam, z.j. Gemeente De Bilt Gemeente De Bilt ontwikkeling en uitbreiding van Bilthoven. Uitgave: gemeente De Bilt, 1918. Gemeente De Bilt Gemeente De Bilt De Bilt 75/76 (nieuwjaarsrede uitgesproken door Mr. A.A.J. Goldberg, burgemeester, op 5 januari 1976). Gemeente De Bilt Bestemmingsplan Bilthoven Zuid 1981. (met kaarten) Rapport van Vink Vandekuilen Klein BV Architektuur en stedebouw, Amsterdam. Gemeente De Bilt Sociale verkenning Deel I Sociografische en demografische gegevens, huis aan huis onderzoek, behoefteonderzoek Uitgave: voorjaar 1982

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (24)

22

Gemeente De Bilt Sociale verkenning. Deel II Inventarisatie onder instellingen Uitgave: voorjaar 1982. Gemeente De Bilt Sociale verkenning. Supplement Uitgave: najaar 1982. Gemeente De Bilt Beheersplan Straat- en laanbomen Uitgave: afd. Plantsoenen, september 1987. Gemeente De Bilt Monumentenbeleid. Planologische toetsing Uitgave: september 1990. Gemeente De Bilt Beschermd dorpsgezicht ’Dorpsstraat en omgeving’. Uitgave: gemeente De Bilt, februari 1996. Gemeente De Bilt J.W. Los MSc: Startnotitie Integraal ontwikkelingsplan landschappelijk-ecologische corridor De Bilt Zuid Uitgave: gemeente De Bilt, sector Ruimte en Groen, 1997. Gemeente De Bilt De Bilt in beweging - beelden van de toekomst Uitgave: gemeente De Bilt, 1997. Gemeente De Bilt / Instituut voor Publiek en Politiek Tussenpresentatie De Bilt in beweging, 22 januari 1998. Uitgave: gemeente De Bilt, januari 1998. Gemeente De Bilt De Bilt in beweging - lijnen naar de toekomst Einddocument van De Bilt in beweging. Uitgave: gemeente De Bilt, september 1998. Gemeente De Bilt Masterplan Centrum Bilthoven Uitgave: i.o.v. gemeente De Bilt, 18 december 2008 Gemeente De Bilt Zienswijzennota Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven Nota en bijlagen 18 mei 2011, projectnummer 024.00.03.14.01

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (25)

23

Uitgave: Bugel/Hajema Adviseurs bv, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu BNSP, 2011 Gemeente De Bilt Cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Bilt (eerste selectie). Toelichting, beschrijvingen & waarderingen Uitgave: gemeente De Bilt, december 2011 Gemeente De Bilt Regeren is ook ……achteruit zien! Uitgave: gemeente De Bilt t.g.v. 900 jaar De Bilt, de auteurs zijn (oud)bestuurders van de voormalige gemeenten Maartensdijk en De Bilt, alsmede bestuurders van de gemeente De Bilt anno 2013, de besturen van de stedenbanden: Coesfeld, Miescisko en Gakpé. Gemeente De Bilt Regeren is ook ……achteruit zien! (verkorte uitgave met o.a. historie, beschrijving kernen, gemeentewapens eyc.) Uitgave: gemeente De Bilt t.g.v. 900 jaar De Bilt, 2013. Gewin, Everard De Bilt, een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw Uitgave: a: H. de Vroede, Utrecht, 1916. b: De Arend, De Bilt, 1944 (gewijzigde herdruk) 3x waarvan een met aantekeningen van Meijer. c: Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, De Bilt, 1991 (herdruk van gewijzigde Uitgave uit 1944). Goede, A.P. de en M.H. van Dort (2 ex.) Postkantoor in een Biltsche herbergh. De geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van postzegelvereniging Het Postmerk te De Bilt. Uitgave: Vereniging Het Postmerk, De Bilt, 1993. Goldenbeld, Jop Jop Goldenbeld, portret van een veelzijdige Biltse kunstenaar Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997/1998. Groen van Prinstererschool 75 jaar Groen van Prinstererschool De Bilt Uitgave: Groen van Prinstererschool, 2005. Grontmij JubileumUitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het advies- en ingenieursbureau Grontmij NV, Het Dilemma De kwaliteit van de keuze. Uitgave: Grontmij, december 1990. Grontmij-De Bilt Ir. R.J.M. de Quay, Zo werkt de Grontmij

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (26)

24

Uitgave: Grontmij Grondverbetering- en Ontginningmaatschappij n.v. 'Houdringe' De Bilt, september 1961. Grontmij Vrienden (adresboek) Uitgave: Grontmij. Hafkamp, Corrie Een heel schrift wachten. Kinderboek met jeugdherinneringen in De Bilt en Bilthoven. Uitgave: Hans Elzenga bv, Heemstede, 1987. Hafkamp, Corrie Op Hugo Donker mag je slaan (3x). Kinderboek met jeugdherinneringen Bilthoven 1940-1945. Uitgave: Altamira, Heemstede, 1994. Hagern, Steven De Bilt in kaart gebracht. Jubileumuitgave van de historische kring D´Oude School, 2012 Hedendaagse Kunst, Museum voor >> zie Vermeulen, Piet Heide, Willy van der Drie jongens als circusdetective. Jongensboek dat zich grotendeels afspeelt vanuit een villa aan de Soestdijkseweg in Bilthoven. Uitgave: Uitgeversmij. De Eekhoorn B.V., Harderwijk (21e druk), 1981. Heijden, Jan van der De Bilt en Bilthoven in oude ansichten, deel 2. Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1990. Heijden, Jan van der Utrecht inWoord en Beeld (1925/1941) Foto´s van De Bilt en Bilthoven in het weekblad Utrecht in Woord en Beeld. Een overzicht. Uitgave: De Bilt, 1992 Heijkoop, Frieda Drie dagen Vollenhoven, een kort overzicht van de geschiedenis van landgoed Vollenhoven in De Bilt. Uitgave: Utrecht - De Bilt 2005. F.M. Heijkoop / Landgoed Vollenhoven. Heijkoop, Frieda De tuinen van Vollenhoven. Uitgave: Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven, De Bilt 2008.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (27)

25

Hillen, Drs. J.S.J. >> zie Biltse duinen, De Hirdes, Dr. J.J. >> zie Berg en Bosch Hoefnagels, Peter Aan God die mijn jeugd verblijdt. Jeugdherinneringen o.m. Berg en Bosch. Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1981. Hoefnagels, Peter De Vleesheuvel Jeugdherinneringen o.m. Natuurbad De Biltsche Duinen. Uitgave: Ad Donker, Rotterdam, 1982. Hoefnagels, Peter (2 ex.) De onbekende bevrijding. 1935-1945. Jeugdherinneringen, veel is herhaald uit zijn boek: Aan God die mijn jeugd verblijdt. Uitgave: Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam / Antwerpen, 1995. Hoeve, J.A. van der >> zie Dikland, E.H. Hofker, W.G. en Mr. P.H. Damsté De Bilt in beeld Uitgave: a: gemeente De Bilt, Bilthoven, november 1973. b: (2e druk), idem, 1980. Hondema, J. >> zie Fraternitas. >> zie Oranjevereniging Hooghflat, Pieter de 1966-1986, 20 jaar Pieter de Hooghflat Uitgave: Pieter de Hooghflat, 1986. Hout, A.Th.H. van den De Nationaal-Socialistische beweging in de Utrechtse gemeenten Maartensdijk en De Bilt Scriptie voor het doctoraal-examen in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht Uitgave: 10 december 1968. Huisnamen Namen van huizen en andere gebouwen in De Bilt en Bilthoven, samengesteld door Hans de Groot, versie 2006

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (28)

26

Inventum Inventum 1908-1958. Jubileum-Uitgave. Uitgave: Inventum, Bilthoven, 1958. Inventum Steaming business. Tekst is van Anita Weisink en Pieter van Gent Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Fabriek Inventum BV en B/E Aerospace-Nederland door Storytelling Company bv in opdracht van B/E Aerospace Inc., 2008. Inventum 100 jaar Innovatief Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Inventum B.V., Bilthoven, april 2008. Inventum Vierkant – Van der Pot, C.A.: Electrisch kookboek. Kookboek voor ´Inventum´ fornuizen Uitgave: Koninklijke Fabriek Inventum, Bilthoven, z.j. I.V.N. (Instituut voor natuurbeschermingseducatie / afd. De Bilt e.o.)

-Natuurpad Beerschoten Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1976 -Natuurpad Beerschoten Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 2e druk, mei 1977. -Natuurpad Ridderoordbos Uitgaven: IVN, afd. De Bilt e.o., 1976 en 1977 -Natuurpad De Voorveldse Polder Uitgave: IVN, 1979 -Natuurpad Beukenburg Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1978 -Natuurpad de Leyen Uitgave: IVN, afd. De Bilt e.o., 1978 -Natuurpad Bomen van Berg en Bosch Uitgave: in samenwerking met IVN 1981

-Flora en Fauna van Sandwijck Bert Bos, Kees Marsman en Wiert Nieuman Uitgave: in samenwerking met IVN 1977 -Bomen fiets route Bilthoven z.j.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (29)

27

Jansen, Erna >> zie Kleine Prins Jonckers Nieboer, Mr. Dr. J.H. Hoe Bilthoven groeide Uitgave: Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, De Bilt, 1987. (herdruk naar oorspronkelijk van 1937) Jong, Wil de >> zie Tafeltje Dek-je Julianaschool Julianaschool Bilthoven 75 jaar, Jubileumboek. 1918-1993. Uitgave: Julianaschool Bilthoven, 1993. Kadastrale Atlas 2x De Bilt in 1832 Grondgebruik en eigendom Tekst Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provindie Utrecht en Vereniging Historische Kring d´Oude School, De Bilt 1999 Kadastrale Atlas 2x De Bilt in 1832 Grondgebruik en eigendom Kaarten Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provindie Utrecht en Vereniging Historische Kring d´Oude School, De Bilt 1999 Kampelmacher, E.H. (Dan) Fighting for Survival Uitgave: United States Holocaust Memorial Museum, 2006. Beschrijft onder andere de onderduikperiode van de schrijver in De Bilt. Kampelmacher, Dan Gevecht om te overleven. Mijn diaspora na de Anschluss Uitgave: Uitgeverij Verbum, Laren 2008. Keramuze >> zie Kunst en Cultuur, Stichting Kerken Op pad ….. langs de kerken van De Bilt Uitgave: Raad van Kerken De Bilt en Omstreken, maart 2013 Kersten, Rens 50 jaar S.V. Bilthoven Uitgave: De Bilt, 1996. Kinderen verbeelden De Bilt >> zie Kunst en Cultuur, Stichting

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (30)

28

Kleine Prins, De Erna Jansen: De Kleine Prins van Antoine de Saint-Expury. Uitgave: De Kleine Prins, De Bilt, 1982? Koninklijke Luchtmacht Een gouden Tijd. Impressies van een halve eeuw Klu-meteo 1946-1996 JubileumUitgave ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de meteorologische organisatie van de Koninklijke Luchtmacht Opgericht in De Bilt en met beschrijvingen van onder andere villa Orta K.N.M.I. >> zie ook Buys Ballot, C.H.D. K.N.M.I. Dr. W. Bleeker: Meteorologie, het opstellen en het ontcijferen van weerberichten. Uitgave: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1942. K.N.M.I. Dr. H.G. Cannegieter: Wat leren ons de wolken? Het weer en zijn ontwikkeling. Wegwijzer-serie deel 6. Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1942. K.N.M.I. Professor Dr. E.van Everdingen: Wolken, weer en winden. Uitgave: Kosmos, Amsterdam, 1942. K.N.M.I. Wolken wolkencodes hydrometeoren wolkenplaten, 2e druk Bewerkt naar de internationale wolkenatlas van de internationale meteorologische organisatie. Uitgave: Staatsdrukkerij, Den Haag 1949. K.N.M.I. (2 ex.) Dr. E. van Everdingen: C.H.D. Buys Ballot 1817-1890 Uitgave: D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V., Antwerpen 1953. K.N.M.I. (2 ex.) 1854-1954. Eeuwfeest Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1954. K.N.M.I. De viering van het eeuwfeest van het K.N.M.I. Een overzicht samengesteld door J.C. van Diest. Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1954. K.N.M.I. Dr. W. van der Bijl: Weersverwachtingen op lange termijn. Verspreide opstellen deel 1.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (31)

29

Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1954. K.N.M.I. C.H.D. Buys Ballot 100 jaar K.N.M.I. Uitgave: AO reeks 495, Amsterdam 1954. K.N.M.I. J.F. den Tonkelaar: Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie. Uitgave: Wereld-bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen, 1955. K.N.M.I. Wat is en wat doet het K.N.M.I.? Publikatie K.N.M.I. nr. 148. Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1966. K.N.M.I. Kamp, Drs. B.M. Het KNMI doet nog meer … Uitgave: AO reeks 1456, 1973. K.N.M.I. Het K.N.M.I. in de weer. Uitgave: Voorlichting, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2e druk, Den Haag, 1977. K.N.M.I. Tj. Langerveld: Flitsen uit het K.N.M.I., 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1854-1979. Uitgave: Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1979. K.N.M.I. A.F.V. van Engelen: Quantielklassifikatie en presentatie van maand-, seizoen- en jaargemiddelde temperaturen van De Bilt over het tijdvak 1881-1982. Uitgave: K.N.M.I., De Bilt, 1983. K.N.M.I. Deiman, J.C.: Weer en Wind. Ontwikkelingen in de weerkunde in Nederland tot 1900 Uitgave: Universiteitsmuseum Utrecht, 1984 K.N.M.I. H.A.M. Geurts en A.F.V.van Engelen Historische weerkundige waarnemingen. Deel I. Geschiedenis van weerkundige waarnemingen in het bijzonder in Nederland vóór de opriching van het K.N.M.I. Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1983. K.N.M.I. Meer van weer Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1996

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (32)

30

K.N.M.I. Kalender 1997 Uitgave: K.N.M.I., De Bilt 1997. K.N.M.I. Bevlogen door het weer, luchtvaartmeteorologie in Nederland Uitgave: K.N.M.I. najaar 1998. K.N.M.I. Oud + Nieuw, boekwerk uitgegeven ter gelegenheid van het millennium met als thema 100 jaar K.N.M.I. in De Bilt Uitgave: K.N.M.I., december 1999. K.N.M.I. (2 ex) Staaltje bouwkunst. Verleden omarmt toekomst bij het KNMI, mei 2000 K.N.M.I. Jaarverslag 2004 KNMI 150 jaar jong K.N.M.I. Tjitse Langerveld: Weermannen in oorlogstijd 1939-1945 Uitgave: Studio KNMI De Bilt, 2010 K.N.M.I. ambtenaren, Bond van 25 jaar Bond van K.N.M.I. ambtenaren. Uitgave: Bond van K.N.M.I. ambtenaren, De Bilt, 1974. K.N.M.I. Jaarverslag 2010. 24 uur KNMI Uitgave: Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Koninklijk Nederlandes Meteorologisch Instituut, juni 2011 K.N.N.V. (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) Landgoederen in de omgeving van Beerschoten. Natuur- en kunsthistorische verkenning, samengesteld door de KNNV afd. Utrecht en Zeist. Uitgave: Provinciale Waterstaat Utrecht, november 1984. Koenen, Mr. H.J. Levensbericht van Mr. Daniel Jacob van Ewijck van Oostbroek en De Bilt. (overdruk uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1859). Uitgave: E.J. Brill, Leiden, 1859. Koops, L. >> zie Politieverbindingsdienst

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (33)

31

Koppen, Wim >> zie Werkplaats Kindergemeenschap Kretschmar, Jhr. F.G.L.O. De portretverzameling Martens van Sevenhoven, een beeldkroniek van een Utrechtse familie. Overdruk uit: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, 1978. Krouwel, B.J. >> zie Berg en Bosch Kuipers, Hans-Jan >> zie Werkplaats Kindergemeenschap Kuitenbrouwer, Gideon >> zie Vingerhoedmolen Kunst en Cultuur, Stichting

-Beelden in De Bilt, een rondgang langs beelden en ornamenten in De Bilt, Bilthoven en Berg en Bosch. Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1994. -Kalender 1997 Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997.

-Kalender 1998 Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1998. -Keramuze. Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1993. -Keramuze 4 ’over de grenzen’ Keramische kunst in De Bilt Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, z.j. -Keramuze, van schaal tot schip. Keramische kunst in De Bilt/Bilthoven. Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1996. -Keramuze Keramische kunst in De Bilt / Bilthoven, 1999 -Kinderen verbeelden De Bilt, lustrumUitgave van de stichting 1992-1997 Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1997. -Monumenten in De Bilt, een rondgang langs meer dan 100 historische gebouwen en monumenten in De Bilt en Bilthoven.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (34)

32

Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 1995. -Lixenberg, Cyril Beelden in De Bilt Uitgave: Stichting Kunst en Cultuur, De Bilt / Bilthoven, 2001.

Kunst uit eigen provincie. 1992/93, 1994/95, 1996/97, 1997/98 Kunst 25, 2002/03. Uitgaven: Vereniging voor Samenlevingsopbouw W.V.T., Bilthoven. Kunst uit eigen woonplaats 1985/86 1986/87, 1987/88, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991. Uitgaven: Vereniging voor Samenlevingsopbouw W.V.T., Bilthoven. Kwantes, Drs. J. Rapport voor de stedebouwkundige plannen van de woon-, werk- en rekreatiegemeente De Bilt. Opgesteld door Drs. J. Kwantes van het Bureau voor sociaal-economisch en stedebouwkundig onderzoek. Uitgave: Bureau voor sociaal-economisch en stedebouwkundig onderzoek, Hilversum, 1970. Laman, Drs. M. >> zie bij Monumenten (De Bilt) Landgoederen >> zie ook KNNV Langerveld, Tjitse >> zie ook KNMI Langerveld, Tjitse >> zie Evenementen Historische Kring D'Oude School Lathouwers, R.G. Het molenaarsgeslacht Van Wichen vanaf ca. 1640 uit Zoelen. Handelt o.a. over de Biltse molenaar Van Wichen. Uitgave: Beerta, 1987.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (35)

33

Laurentiusgroep 1937- 60 jarig jubileum - 1997 Uitgave: Laurentiusgroep, 1997. Lelie, Frans ( = pseudoniem voor C.M.Kersten) Groene slangen (jongensboek) Uitgave: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. Lelie, Frans ( = pseudoniem voor C.M.Kersten) De vreemde ontdekking van hopman Breem (jongensboek) Uitgave: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. Leyen, actiegroep De De Leyen in last. Een andere visie op de toekomst van De Leyen. Uitgave: Actiegroep De Leyen, Bilthoven, september 1972. Leyen, natuurpad de >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, 1978. Leyen, werkgroep De Inventarisatierapport De Leyen, 1972/1973. Uitgave: 2e druk, Werkgroep De Leyen, Bilthoven, voorjaar 1973. #Leyen, werkgroep De Drs. M. Boot e.a.:Collage 3 vh. Nederlands voor de derde klas vwo / havo. blz. 163 t/m 191 betreft werkgroep De Leyen. Uitgave: B.V. Uitgeverij NIB, 1974. Lidth de Jeude, J. Mijmeringen rond de Mauritshoeve. Poezie, verhalen en beschouwingen van J. Lidth de Jeude en P. Logman. Uitgave: in eigen beheer, Utrecht 1984. Logman, P. >> zie Lidth de Jeude, J. Looijesteijn , Henk >> Doedens, Anne Maartensdijk (de boeken die de voormalige gemeente Maartensdijk betreffen, hebben dus een geel etiket met als trefwoord Maartensdijk; daarna zijn ze alfabetisch geordend op auteursnaam of trefwoord) Maartensdijk Speciale uitgave van St. Maerten: De muurschilderingen van Westbroeku Maartensdijk Broekhuizen, Henk

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (36)

34

´Nooit een saai momenbt´. Het verhaal van een ´DorpsSchoffie´ Uitgave: 2e druk, Maartensdijk- januari 2010 Maartensdijk Brusse, Paul, Piet van Cruyningen en Ronald Rommes Tien eeuwen Maartensdijk. Een landelijke gemeente in Midden-Nederland In opdracht van de gemeente Maartensdijk met steun van diverse instanties door Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Uitgave: uitgeverij Stichting Matrijs, Utrecht 2001. Maartensdijk Buijtenen, M.P. van en A.K. Meijer OSA de Westbroekse heiligen in polderperspectief. Uitgave: Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1981. Onder meer: ontginningen klooster Oostbroek Maartensdijk Copijn boomchirurgen en Copijn Groenadviseurs Om zijn veranderd blad. Uitgave, Copijn boomchirugen en Copijn Groenadviseurs, 1983 Maartensdijk Copijn-Schukking, ir. Lia en Laméris, drs. Marina Welgelegen biografie van een Copijn-huis Uitgave: Tuin- en landschapsarchitecten Copijn Bruine Beuk, Groenekan TasT. Projecten voor tastbaar erfgoed, Hollandsche Rading 2011 Maartensdijk Eyckenstein Immerseel/ Ronald van, Boetzelaer/ Lex van/Otto van, Slootweg/ Ilse, Vogelzang, Fred Eyckenstein Op de grens van zand en veen. Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting, p/a Stichting Matrijs, Utrecht, 2010 Maartensdijk Fijen, Leo Het wonder van Maartensdijk. Hoe een kleine gemeenschap leeft met God Uitgave: Ten Have, Baarn, 2001. Maartensdijk Gemeente Strategisch begrenzen. De visie van Maartensdijk op het lokaal bestuur van het Noorderparkgebied. Uitgave: Maartensdijk / Amersfoort, september 1996. Maartensdijk Kadastrale atlas provincie Utrecht 18 Grondgebruik en eigendom. Tekst. Betreft: Achttienhoven, Maartensdijk en Westbroek

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (37)

35

Uitgave: Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht en Historische Vereniging Maartensdijk, 2008. Maartensdijk Kadastrale atlas provincie Utrecht 18 2x Grondgebruik en eigendom. Kaarten. Betreft: Achttienhoven, Maartensdijk en Westbroek Uitgave: Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht en Historische Vereniging Maartensdijk, 2008. Maartensdijk Koen, D.T. Vizier op Fort Voordorp Uitgave; D.T. Koen / Fort Voordorp B.V., 1998. Maartensdijk Kolenbrander, Koos Kiek nou toch 's effe an..., deel I. Uitgave: Koos Kolenbrander, Maartensdijk, 1996. pp. 2-13: Het Nieuws, weekblad voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven; p. 30: Koudelaan 2; pp. 40-41: "Bilheuven Neurd" Maartensdijk Kolenbrander, Koos en Hans Stevens Oud-Maartensdijk belicht (bundeling krantenartikelen). Uitgave: Maartensdijk, 1992-1995. 1992, deel 1. 1993, deel 2. 1995, deel 3. Maartensdijk Kruidenier, Michiel en Joost van der Spek (2 ex.) Maartensdijk Geschiedenis en architectuur Uitgave: Kerckebosch BV-Zeist / SPOU-Utrecht, 2000. Maartensdijk Lameris, Marina Markant Maartensdijk, Maartensdijk 1997 Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1989. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1989. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1990. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1990.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (38)

36

Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 14 september 1991. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1991. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 12 september 1992. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1992. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 11 september 1993. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1993. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 10 september 1994. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1994. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 1995. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1995. Maartensdijk Open Monumentendag Openmonumentendag gemeente Maartensdijk, 14 september 1996 Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1996. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 13 september 1997. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1997. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 12 september 1999. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1998. Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 11 september 1999. Uitgave: gemeente Maartensdijk, 1999.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (39)

37

Maartensdijk Open Monumentendag Open Monumentendag gemeente Maartensdijk, 9 september 2000 Uitgave: gemeente Maartensdijk, 2000. Maartensdijk Salon des Antiquaires op Rustenhoven te Maartensdijk Uitgave: ter gelegenheid van de voor de eerste maal gehouden ’Salon’ van 22-26 september 1983. Maartensdijk Schaik, W. van Stenen in de vijvers van Voordaan. Uitgave: Brouwers Uithof, Utrecht, 1995. Maartensdijk Schaik, W. van Orkanen over Voordaan Geschiedenis van een landgoed Uitgave: Stichting Brigida, 2006. Maartensdijk Schaik, W. van Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi Uitgave: Stichting Brigida, 1996. Maartensdijk Schaik, W. van Een matig Kerkhofsregt. Ontstaansgeschiedenis van de Hervormde Begraafplaats te Groenekan en de aldaar gesitueerdee grafkelder van de famolie Calkoen. Uitgave: Hervormde Gemeente Blauwcapel-Groenekan, 2005 Maartensdijk Schouten, Th., G. Masmeijer en H.W. Riphagen Groeten uit Westbroek en Achttienhoven (II) waarin opgenomen afbeeldingen van school, groeps- en dorpsfoto’s van beide dorpen. Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1980. Maartensdijk Schouten, Th. En Miedema, Rienk Groeten uit Westbroek en Achttienhoven ´Toen en Nu´ Uitgave: Telenga´s drukkerij bv, Franeker, november 2008 Maartensdijk SVM-Boys Sport Vereniging Maartensdijk 40 jaar 1950-1990 Uitgave: 1990.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (40)

38

Maartensdijk Vlies, B.J. van der 1923-1983 Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. School met de Bijbel Molenweg te Maartensdijk Uitgave: Den Hertog bv, Houten / Utrecht, 1983. Marsman, Kees >> zie Instituur voor Natuurbescherming Mayer- van Hevell, Margreet >> zie Berg en Bosch, 1935. Meijer O.S.A., Dr. A.K. de >> zie Buijtenen, Dr. M.P. van Meijer, J.W.H. De Bilt en Bilthoven in oude ansichten. Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969, 1e druk. 1970, 2e druk. 1973, 3e druk. 1974, 4e druki 1985, 6e druk. 1991, 7e druk. Meijer, J.W.H. Jagtlust, van Uithof tot gemeentehuis Uitgave: gemeente De Bilt, 1974. Meijer, J.W.H. >> zie ook Dekker, W. Meijer, J.W.H. (2ex.) De kerk, de school en de koster die de meester was. Uitgave: gemeente De Bilt, 1980. Meijer, J.W.H. (2 exc.) 100 herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven (ansichtkaarten / foto's). Uitgave: Boekhandels Bouwman, Jongerius en De Oude Post, De Bilt, 1981. Meijer, J.W.H. Biltse Molens Uitgave: getypt concept gedateerd 1991. Meijer, J.W.H. (2 ex.) Kleine historie van De Bilt en Bilthoven Uitgave: Reinders, Bunnik, 1995.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (41)

39

Michaëlparochie, St. Michaëlparochie 90 jaar (1894-1984). Uitgave: Parochiebestuur St. Michaël, De Bilt, september, 1984. Michaëlschool I. de Jong e.a.: De "school van je leven" voor het voetlicht. Impressies uit de 75-jarige geschiedenis van de Basisschool St. Michaë0l 1922-1997. Uitgave: basisschool St. Michaël, 1998. Michaëlschool 90 jaar Michaëlschool 1922-2012. Basisschool St. Michaël, De Bilt Miedema, H.I.J. De Bilt en de Hoolbilt in Utrecht overdruk: Naamkunde, 11de jaargang (1979), afl. 3-4. Miedema, Rienk en Drees, Ellen ´t Jodendom in Bilthoven. Van het ontstaan tot de afbraak van een echte volksbuurt Uitgave: 10 november 2012 Miedema, Rienk >> zie Drees, Ellen >> zie Schouten, Theo Molenaarsgeslacht Van Wichen >> zie Lathouwers, R.G. Montessorischool Bilthoven 60 jaar 1919-1979: Een diamanten schakel Uitgave: Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Bilthovense Montessorischool. Montessorischool Montessori, bijzonder goed onderwijs, informatie over de Montessorischool Bilthoven Uitgave: Montessorischool Bilthoven, 1988. Montessorischool Peter van Eeden: Voetstappen op het Rembrandtplein 1919 Montessorischool 1994. Uitgave: Montessorischool, Bilthoven, 1994. Monumenten inventarisatie Project De Bilt Drs. M. Laman Uitgave: Provincie Utrecht, Dienst ruimte en Groen, 1991. Moor, Dirk de Van dik hout zaagt men planken.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (42)

40

Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Bilthovens Bouwbedrijf De Jong B.V. Uitgave: Bilthovens Bouwbedrijf De Jong B.V., Bilthoven, 1984. Mug, I. >> zie Gemeente Nanning, Klaas B. Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats. Uitgave: Grontmij NV, De Bilt, 1987. Nas, Frans >> zie Evenementen Historische Kring D’Oude School NassauStaete Bilthoven Betr. te bouwen project Julianalaan/hoek Prins Bernhardlaan Uitgave: projectteam Nassaustaete, 2009 Natuurpad >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Nederlands Hervormde Kerk >> zie Dorpskerk Nederlands Vaccin Instituut Nederlands Vaccin Instituut van Wetenschap tot product 2003/2009 Vijf jaar Nederlands Vaccin Instituut Uitgave: Nederlands Vaccin Instituut, Bilthoven, 2009 Nieuman, Wiert >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Nieuwe Lyceum, Het Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een beeld van een school. 1935-1985. Uitgave: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, 1985. Nieuwe Lyceum, Het Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een beeld van een vervolg. 1985-1995. Uitgave: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, 1995. Nieuwe Lyceum, Het Jaarboek 1993-1994 Uitgave: Het Nieuwe Lyceum 1994 Nieuwe Lyceum, Het Jaarboek 1994-1995 Uitgave: Het Nieuwe Lyceum 1995

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (43)

41

Nieuwstraat Resultaten van een enquête ten behoeve van ver- c.q. nieuwbouwplannen voor het woongebied Nieuwstraat te De Bilt. Uitgave: Provinciale Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering, Utrecht, 1976. Nieuwstraat Rob Philips en Hein Stufkens: Waar gebeurd.... de wonderbaarlijke lotgevallen van eenvoudige mensen in eenvoudige huisjes aan de rand van de Bilthovense geldberg. Uitgave: Stichting Actiecomité Nieuwstraat e.o., De Bilt, 1976. Nieuwstraat Martine van Tuinen: Conflict tussen bewoners van de Nieuwstraat en het Bilts gemeentebestuur. scriptie sociale akademie ’De Nijenburgh’, Culemborg, 1978. Noorderkerk Zomaar een dak … een halve eeuw Noorderkerk Uitgave: Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Noorderkerk te Bilthoven op 22 mei 2005. Olland B.V. Met Olland valt niet te spotten, wel te praten. Uitgave ter gelegenheid van de bedrijfsverplaatsing van De Bilt naar Nieuwegein met als inhoud: Peter van Straaten: Ken je niet's met ze prate? Schetsen uit het bedrijfsleven. Uitgave: Koninklijke Industrie en Handelsmaatschappij Olland B.V., Nieuwegein, juni 1980. Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Bloemen op het kerkepad. Brochure uitgegeven ter gelegenheidvan het 25-jarig priesterschap van Gerard Th. Oostvogel OP, op initiatief van het parochieel jubileum-comité. Uitgave: Den Dolder, 1980. Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Feestelijke Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Bilthoven, Den Dolder, Bosch en Duin 1923-1998. Geschiedenis en Gelukwensen. Uitgave: bestuur van de parochie, Bilthoven 1998. Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Van erfgoed naar Zaaigoed GelegenheidsUitgave ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Gerard Oostvogel Uitgave: Ons Huis / Taurus, 2005. Oosten, Huize het W.J.M.Akkermans Het Oosten, een huis - een tehuis, 1955-1990 Uitgave: Uitgeverij Bakker, Baarn, 1990.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (44)

42

Oostvogel G.Th. >> zie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Open Monumentendag De Bilt / Bilthoven -De Bilt – Dorp tussen landgoederen Uitgave: gemeente De Bilt 1987. -Tussen Steenstraat en Oostbroek Uitgave: gemeente De Bilt 1988. -Van heideveld tot villadorp Uitgave: gemeente De Bilt 1990. -Parken en gebouwen rond een verdwenen klooster Uitgave: gemeente De Bilt 1991. -In en om de Dorpskerk Uitgave: gemeente De Bilt 1992. -De boer op in De Bilt Uitgave: gemeente De Bilt 1993. -Een rondleiding door Oud De Bilt Uitgave: gemeente De Bilt 1996. -De historische wijk Tuindorp Uitgave: gemeente De Bilt 1998.

-Wandeling op de landgoederen Beerschoten en Houdringe ’Met een knipoog naar het verleden’ Uitgave: gemeente De Bilt 1999. -Aap-noot-mi X es ….WATER Uitgave: gemeente De Bilt 2000. -Open Monumenten Dag, 8 september 2001 De Bilt Monumenteel Uitgave: gemeente De Bilt 2001. -Open Monumenten Dag, 14 september 2002 Uitgave: gemeente De Bilt 2002. -Open Monumentendag, 13 september 2003 met fietstocht Uitgave: gemeente De Bilt 2003. -Open Monumentendag, 11 september 2004 met fietstocht

Uitgave: gemeente De Bilt 2004 -Open Monumentendag, 10 september 2005 met fietstocht Uitgave: gemeente De Bilt 2005. -Open Monumentendag, 9 september 2006 -Open Monumentendag, 8 september 2007 met fietstocht -Open Monumentendag, 13 september 2008 met fietstocht -Open Monumentendag, 12 september 2009 met fietstocht

-Open Monumentendag, 10 september 2011, fietstocht -Open Monumentendag, 8 september 2012, fietstocht - Open Monumentendag, 14 september 2013, fietstocht

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (45)

43

Oranje Nassau School Driekwart eeuw Oranje Nassau School Bilthoven 1930-2005 Uitgave: Bilthoven 2005.

Oranjevereniging De Bilt - Bilthoven J. Hondema: 100 jaar oranjevereniging De Bilt - Bilthoven Uitgave: Oranjevereniging De Bilt - Bilthoven, september 1998. Oude School, Historische Kring D’ >> zie Evenementen Historische Kring Peters, Peter >> zie Gaudeamus, Stichting Philips, Rob >> zie Nieuwstraat. Politie Verbindingsdienst L.Koops: 40 jaar politieverbindingsdienst Uitgave: Politie Verbindingsdienst (PVD), Bilthoven 1981 exemplaar in 2000 in bruikleen afgestaan door L.Koops, wonende 1e Brandenburgerweg 62. Postmerk, Filatelistenvereniging Het >> zie Goede, A.P. de Prins, Jan Bestemming bereikt Bilthoven als spirituele voedingsbodem Uitgave: www.lulu.com/janprins 2011 Uitgegeven t.g.v. Vrijmetselaarsloge ´De Ster in het Oosten´50 jaar in Bilthoven 1961-2011 Proza- en Poëziekring De Bilt Ho Even, een bundel met verhalen en gedichten door leden van de proza- en poëziekring van De Bilt / Bilthoven, samengesteld ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1991. Uitgave: Tulip, Tekst & Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, 1991. Proza- en Poëziekring (2 ex.) Weerbericht, een bundel met verhalen & gedichten ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Proza- en poëziekring De Bilt / Bilthoven. Uitgave: Tulip, Tekst & Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, 1996. Proza- en Poëziekring Tekens van Levens. Bundel met verhalen en gedichten ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Proza- en poëziekring De Bilt / Bilhoven Uitgave: Tulip, Tekst &Uitleg, literaire publicaties, Utrecht, januari 2002.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (46)

44

Redeker, Hans >> Bakker, Jits Rengelink, J.W. >> zie Gemeente Ridderoordschool Verslagen Oudercommissie Ridderoordschool te De Bilt, periode 1977-1983 Ridderoordschool Notulen bestuursvergadering periode 1979-1983 ´Ridderoordschool´ schoolgids 2012-2013 van de Stuifheuvel in Zeist = schook waarin de Ridderoordschool is opgegaan. Rietveld, Henk (2 ex.) staat gezien formaat naast boekenkast op eerste verdieping Oud De Bilt en Bilthoven vanuit de lucht Foto’s KLM Aerocarto Uitgave: Singenberg Boekproducties – Hoogeveen, 2000. R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) Rijks Instituut voor de Volksgezondheid Utrecht Uitgave: R.I.V., Utrecht, 1956. R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Uitgave: R.I.V., Bilthoven, juni 1975. R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) Voorbeelden. (beeldende kunst) Uitgave: R.I.V., Bilthoven, 1979. R.I.V. (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) Milestones Uitgave: R.I.V., Bilthoven, 1979. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) ...onder het scheren bedacht..., opgedragen aan Dr. H. Cohen bij zijn afscheid als directeur-generaal van het RIVM op 1 juli 1986. Uitgave: RIVM, Bilthoven, 1986. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) Dr. Henk van Zon: Tachtig jaar RIVM Uitgave: RIVM, Bilthoven, 1990. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne)

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (47)

45

Kunst bij het RIVM Uitgave: RIVM, Bilthoven / ARBM, Den Haag 2003 Rohling, B.P.J. Van bouwpastoor tot pastor. 1961-B.P.J. Rohling-1979. Uitgave: St. Laurensparochie Bilthoven, maart 1979. Rohling, B.P.F. Leven om Laurens, bouw en opbouw van een kerk in Bilthoven. Aantekeningen uit het dagboek van een bouwpastoor (1961-1979). Uitgave: B.P.F. Rohling, Bilthoven, 1991. Roosendaal, Jitte 125 jaar Zang Veredelt 1884-2009. De geschiedenis van een koor Uitgave: Zang Veredelt, drukkerij Pascal Utrecht, september 2009 R.O.O.S.T.E.R.-groep Herinneringen 1938-1988 Uitgave: Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de scoutinggroep 1988 Röntgen, Joachim Muziek is mijn leven Uitgave: Laren, nov. 1986. Runnebeek, de Jubileum spiegel extra Uitgave in verband met het 25- jarig jubileum herv.school de Runnebeek, september 1979. Rutte, Gerard Sperwer. De vogel is geland. Vijfenzeventig jaar zelfstandig ondernemerschap. Uitgave: RTC bv, Santpoort-Zuid, 2003. Sandwijck Sietzo Dijkhuizen: S.O.S. SANDWIJCK Uitgave: Sichting Wachendorff, Sandwijck Bert Bos, Kees Marsman en Wiert Nieuman: De Flora en Fauna van Sandwijck. Uitgave: Provinciale Vogelwacht Utrecht / IVN, afd. De Bilt, 2e druk, mei 1977. >> zie Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Sandwijck Het Spook van Sandwijck. Uitgave: bewoners van Sandwijck en het LOBH, De Bilt, 1980. Schneider, Chr. L. (2 ex.)

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (48)

46

De kleine kerk van De Bilt. 100 jaar Gereformeerde Kerk, 1887-1987. Van Doleantie tot Samen op Weg. Uitgave: Werkgroep 100, De Bilt, 1987. S.C.H.C. 90 jaar aS.C.H.C. Stichtsche Cricket- & Hickeyclub 22 november 1996 SCHC Het wonder van Bilthoven. 100 jaar Stichtsche Cricket en Hockey Club 1906-2006 Uitgave: SCHC, Bilthoven 2006. Scouting >> zie S.C.Hgroep Sluishoef >> zie Evenementen Open Monumentendag 2000 Sluishoef – De Bilt Kleuronderzoek interieur & exterieur. Uitgave: Bureau voor Kleuronderzoek en Restauratie Ruth Jongsma, in opdracht van Ir. J.M. Sluijmer, Amsterdam april 2000. Spek, Joost van der (2 exc.) Van Oostbroek tot Westbroek. Het verhaal van de zes dorpen van De Bilt Uitgave: gemeente De Bilt, juni 2007. Sperwer >> zie Rutte, Gerard Sport Vereniging Bilthoven >> zie Kersten (50 jaar S.V., Bilthoven) Strubbe JubileumUitgave ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk op 8 november 2002 van Ernst Hendrik Strubbe en Anthonia Elisabeth Maria Kuus Stufkens, Hein >> zie Nieuwstraat. Tafeltje Dek-je. Geschiedenis van 30 (+1) jaar Wil de Jong Uitgave: Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt / Bilthoven 1998. Tennisclub Bilthoven Tennisclub Bilthoven 50 jaar. LustrumUitgave T.C. Bilthoven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 1934-1984.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (49)

47

Uitgave: Tennisclub Bilthoven, 1984. Theresiaschool, St. Lustrumgids ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Theresiaschool Uitgave: Bilthoven, 2000. Thijssenschool, Theo Een honderd-jarige vertelt. 1883-1983. Uitgave: Ouderraad Theo Thijssenschool, De Bilt, 1983. Tissing, Otto De Woudkapel, 75 jaar in de stroom van de tijd. Uitgave: Vereniging de Woudkapel afd. De Bilt / Bilthoven en Omstreken, 1998. Tonkelaar, J.F. den >> zie KNMI Trefpunt Het Trefpunt in beeld. Waar verhalen een stem krijgen. Ontmoetingen en kwartiermaken in De Bilt. Uitgave: Kwintes, Trefpunt De Bilt, 2010 Tuinen, Martine van >> zie Nieuwstraat. Utrechts Landschap, Stichting Het. >> Wandelingen Valk, Klaas van der e.a. Het is niet onopgemerkt gebleven. 50 jaar hotel de Biltsche Hoek 1956-2006 Uitgave: in eigen beheer , juli 2006 Valk, van der Van der Valk. De bewogen geschiedenis van een Nederlandse horecafamilie. Uitgave: Krikke Special Books i.o.v. de familie Van der Valk, 2010 of 2011 Van Dijckschool Van Dijckschool 80 jaar, een reis rond de wereld Uitgave: Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, 1997. Verbeeck, Stijn Oostbroek, abdij, buitenplaats, natuurgebied. Het landschap als geschiedenisboek in de Provincie Utrecht. Ter gelegenheid van de bibliotheekdag van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht op 21 april 1990.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (50)

48

Uitgave: Uitgeverij Impress b.v., Utrecht, 1990. Vermeulen, Piet Piet Vermeulen, schilder. Woonde en werkte vanaf 1935 te Bilthoven. Catalogus Museum Hedendaagse Kunst, Utrecht, 1986. Vierkant – Van der Pot, C.A. Zie: Inventum Vingerhoedmolen, De Gideon Kuitenbrouwer De Vingerhoedmolen de geschiedenis en ontwikkeling van Utrechtseweg nr.315 Uitgave: Gideon Kuitenbrouwer 1994. Volksbibliotheek, Biltsche >> zie Damsté, Mr. P.H. Vollenhoven >> zie Heijkoop, Frieda Vries, Mevrouw Drs. H.P.I.M. Soestdijkseweg Zuid 161 te Bilthoven, "De Varenkam(p)", rapportage kunsthistorisch onderzoek interieurdelen. Uitgave: eigen Uitgave, januari 1994. Vugt, Joos van In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht, 1965-2000 Nederland, Indonesie, Kenia uitgave: Budel-Nijmegen, 2001 VVV >> zie Wandelingen Wandelingen en fietstochten Uitgaven gemeente De Bilt: - Óp de oude toer, wandeling in de gemeente De Bilt, vooaar 1974

-Wandelen in en om Jagtlust, z.j. -Wandelen in het Van Boetzelaerpark, 1978 Uitgaven Utrechts Landschap: -Wandelingen Beerschoten Houdringe Heyntjeskamp Panbos, 1995 -Wandeling door de beschermde natuurgebieden Beerschoten, Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, 1996 -Wandeling langs de monumenten van Beerschoten en Houdringe. Deel 2, 1997

-Biltse Bossen. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten, Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, eerste Uitgave 1998

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (51)

49

-Historische Wandeling langs de monumenten van Beerschoten en Houdringe, circa 2001/2002 -Biltse Buitens. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten, Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, vijfde editie januari 2002 -Biltse Buitens. Drie wandelingen door de beschermde natuurgebieden Beerschoten, Houdringe, Heyntjeskamp en Panbos, achtste editie juli 2003 -Pareltjes en Parken. Een wandeling in de historie op Beerschoten en Houdringe, eerste editie december 2003 -Kinderspeurtocht met de boswachter. Landgoed Beerschoten, z.j.

Uitgaven VVV: -Wandel- en fietstochten in Bilthoven en Omgeving, z.j. I.E. Burghout -Wandel- en fietstochten in Bilthoven en Omgeving, 1955 I.E. Burghout Uitgave UMO: -Kopie boekje UMO (onvolledig, w.s. uit 1923) Puzzel- en orientatierit PvdA – PPR -Gehouden op 18 mei 1974, Nationale fietsdag ANWB -Beelden / fietsroute, 1975 -Fietsen in Utrecht, 1987 Stichting Ontwikkelingssamenwerking. Project-koppeling De Bilt/Gakpé

- Informatieboekje Water in De Bilt. Fietspuzzeltocht 23 september 1995

Stichting Welzijn Ouderen De Bilt-Bilthoven -Wandeltocht tweede senioren triatlon, 9 september 1998

Historische Kring -Routeboekje met informatie over de fietstocht door de nieuwe gemeente De Bilt. Startpunt zowel in De Bilt als Maartensdijk. Lengtes variërend. -De Utrechtseweg + informatie IVN De Bilt e.o. Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie: Natuurpad De Leyen. Een wandeling op de grens van zand en veen, Uitgave september 2009 Op Geopad in Bilthoven Noord en de Ridderoordse bossen Waar droge windzanden herbebost werden maar later ook villa’s geplant zijn. 7 km Visscher, H.A. dr. Aflevering G 111 van de serie Telluris augustus 2010 Op Geopad in de Biltse Duinen bij De Bilt en Bilthoven

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (52)

50

Waar behalve kleinschalig relief ook de gevarieerde bosmilieus boeien en de wind een beetje met zand speelt. 4 km Visscher, H.A. dr. Aflevering G 112 van de serie Telluris september 2010 Op Geopad naar het groene villapark Bosch en Duin Waar een groot natuurgebied met allerlei kleinschalig relief meer en meer een woonbos werd. 6 km Visscher, H.A. dr. Aflevering G 113 van de serie Telluris juni 2010

Bijlage van de Biltse Post 28 juni 1988 Foto fiets puzzelkrant Werkplaats Kindergemeenschap >> zie ook Boeke, Kees Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke: Kindergemeenschap, ervaringen en perspectieven van 'De Werkplaats' te Bilthoven. Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1934. Ook in bezit Uitgave: Klaas Woudt B.V., Zaandijk, 1974 = herdruk Uitgave 1934 Werkplaats Kindergemeenschap Aan Kees Boeke, 25 september 1954 (bijdragen ter gelegenheid van zijn afscheid van De Werkplaats). Uitgave: J. Muusses, Purmerend, 1956. Werkplaats Kindergemeenschap Vernieuwing van opvoeding en onderwijs. Kees Boeke 1884-1966 Herdenkingsnummer bij het overlijden van Kees Boeke en het veertigjarig bestaan van de Werkplaats Uitgave: Nederlands Belgisch tijdschrift, 25 jrg, nr. 242, september 1966. Werkplaats Kindergemeenschap Liedboek van De Werkplaats. Uitgave: Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven, z.j. Werkplaats Kindergemeenschap Ineke Beukers-Arts: Kees Boeke, een Nederlandse onderwijsvernieuwer. Uitgave: De Stichting Onderwijskundige Brochurenreeks, Tilburg, 1974. Werkplaats Kindergemeenschap WP 50, De school als Werkplaats in de samenleving. Konferentie-map. Uitgave: Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven, 1976. Werkplaats Kindergemeenschap (2 ex.) Karel Baerwaldt et al: De school als Werkplaats in de samenleving.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (53)

51

Uitgave: Wolters-Noordhoff B.V., Groningen, 1977. Werkplaats Kindergemeenschap Regenboogboekje. Grondgedachten van Kees Boeke Uitgave: Themagroep Oudervereniging Grondslagen Werkplaats Kindergemeenschap, 1986. Werkplaats Kindergemeenschap Hans-Jan Kuipers: De wereld als werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury. Uitgave: Stichting Beheer IISG, Amsterdam, 1992. Werkplaats Kindergemeenschap Wim Koppen: Kees Boeke en Onze Werkplaats. 70 jaar. (1926-1996) Uitgave: De Werkplaats Bilthoven, 1996. Werkplaats Kindergemeenschap 2006. Tachtig jaar en een nieuw gebouw voor het Voortgezet Onderwijs. Creëren om te leren. Met hoofd, hart en handen. Uitgave: De Werkplaats Bilthoven, 2006. Woudkapel Veerig jaren Woudkapel. Uitgave: Het bestuur van de Woudkapel, Bilthoven, september 1963. Woudkapel 70 jaar Woudkapel 1923-1993 Woudkapel >> zie ook Tissing, Otto WVT, Vereniging voor Samenlevingsopbouw >> zie kunst uit eigen woonplaats / provincie Wijsbegeerte Wijsgerige reflecties , uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie. Uitgave: bestuur van de Bilthovense Kring, 1992. Zeeuw, Dr. De Het onderzoek van gestorven pluimvee. Publ.Laboratoria Dr. De Zeeuw, De Bilt, z.j. Zielhuis, L. (2 ex.: één origineel en één kopie) Gemeente De Bilt, een landschaps-geografische scriptie. Uitgave: scriptie, Amsterdam, december 1963.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (54)

52

Zuiderkapel Mw. E.M. Sanders en mw. J.W. Peeterman: Van Biltsche Kapel naar Zuiderkapel te Bilthoven. 75 jaar op weg, 1916-1991. Uitgave: Zuiderkapel, Bilthoven, 1991.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (55)

53

3. Provincie Utrecht [rood] Algemeen Aartsbisdom Moordaanslag op Z.D.H. den aartsbisschop van Utrecht op den 15den Julij 1863 Uitgave: J.Voltelen, Arnhem, 1863. Aartsbisdom Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, derde deel Uitgave: Wed. J.R.van Rossum, Utrecht 1876. Aartsbisdom Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 32e deel. Bijdragen verzameld en uitgegeven op last en onder toezicht van Z.D.H. den Aartsbisschop Uitgave: Wed. J.R.van Rossum, 1907. Aartsbisdom (Oud Katholieken) Gedenkboek 1723 - 27 april – 1923. Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenover tot aartsbisschop van Utrecht Uitgave:Vereenigde Drukkerijen – Amsterdam / Utrecht 1923. (Aarts)bisdom Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305 Proefschrift van Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel Uitgave: P. Boer, Utrecht, 1923. (Aarts)bisdom Geschiedenis van het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, geschreven door W.R. de Jong Uitgave: uitgeverij van het St. Gregoriushuis, Utrecht 1926. (Aarts)bisdom Rekesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, verzameld door Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel Uitgave: Broekhoff N.V. v/h Kemink en Zoon, Utrecht, 1937. (Aarts)bisdom Academisch proefschrift van Henricus Josephus Kok Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. – G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen, 1958. Abrahamse en Jaap Evert en Blijdenstij, Roland Wegh der weegen. De ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647 / 2010 Uitgave Provincie Utrecht. Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 2010

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (56)

54

Achterland Provincie Utrecht. Literair landschap Uitgave: Stichting Achterland Zeist, 1998. p. 32-33 Beerschoten; pp.50-51 Patrijzenlaan; pp.68-69 wildviaduct bij Den Hoek Anjerfond Utrecht in letters Uitgave: Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1980. pp. 16-25 Bilthoven / Bosch en Duin; pp.44-53 Hoefnagels, Bilthoven ANWB Eigen land met open ogen Utrecht Uitgave: Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB 1966 ANWB Wandelgids Utrecht. 25 wandelingen Uitgave: M&P te Weert, 1986. ANWB Fietsgids Utrecht. 20 afwisselende fietsroutes Uitgave: ANWB, 1990. ANWB Fietsgids Utrecht. 20 verrassende fietsroutes Uitgave: ANWB, 1997. Archeologische Kroniek Archeologische kroniek van de provincie Utrecht. 1970-1979 1980-1984 1985-1987 1988-1989 Uitgave: Vereniging Oud-Utrecht, Utrecht, Archeologische Kroniek Archeologische kroniek van de provincie Utrecht 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 pp.60-63 KNMI / Vrouwenklooster 1996-1997 p.56 Wilhelminalaan 20 De Bilt 1998-1999 p.44 Orionlaan / Pluvierenlaan De Bilt 2000-2001 2002-2003 pp.70-72 Dorpsstraat en omgeving 2004-2005 p. 54 Dorpsstraat 21-23 Uitgave: Provincie Utrecht / SPOU, Utrecht

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (57)

55

Bakker, Angelique Het Utrechtse Veenweidegebied. Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht Uitgave: Buijten & Schipperheijn, 1996. Bannier, Dr. W.A. en J.C. Wilbrenninck Utrecht Sticht en Stad met Oudewater, Schoonhoven, Vianen en Woerden in Zuid-Holland Uitgave: N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon – Utrecht, 1937. Becker-Jordens, Annelies Een kabinet van Utrechtse gezichten Uitgave: Fibula-van Dishoeck en Canaletto, 1973. Bedrijven >> zie Rijksarchief Utrecht Bekkers, W.M.J. en G.M.F. Snijders Recht te Utrecht Uitgave: De Tijdstroom, Utrecht 1994. Bemmel, Ad van De Kromme Rijn. Waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600 Uitgave: Historische Kring tussen Rijn en Lek, Houten 1996. Berendsen, H.J.A. + bijlagen (= twee afzonderlijke boeken) De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht. Utrechtse geografische studies 25 Uitgave: Geografisch instituut Rijksuniversiteit Uutrecht, Utrecht 1982. Berkelbach van der Sprenkel, Jan Willem >> zie Aartsbisdom Beusekom, W. van Leer mij ze kennen ……de Stichtenaren Uitgave: A.W. Sijthoff , Leiden, 1967. Blecourt, Willem Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi Uitgave: Het Spectrum Utrecht / Antwerpen, 1979 Blijdenstijn, Roland >> zie Stichtse Monumentenreeks >> zie Provincie >> zie Abrahamse, Jaap Evert

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (58)

56

Blijdenstijn, Roland en Marinus Kooiman Architectuur en stedebouw in de provincie Utrecht. 1850-1940 Utrecht monumenten inventarisatie Project Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1996. Blijdenstijn, Roland en Marinus Kooiman Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht. Het Kromme Rijngebied Uitgave: P.R. Illustrated in samenwerking met de provinciale VVV Utrecht, 1989. Bolland, G.J.P.J. De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands Uitgave: A.H. Adriani, Leiden, 1900. Boom, H. ten e.a. Utrechters entre-deux Stad en Sticht in de eeuw van de reformatie 1520-1620 Uitgave: Eburon Delft, 1992. Bont, G. de Mijn Lourdes-Reis 1958 Samengesteld door de Biltse schrijver G. de Bont, De Bilt 1992. Boon, J.G.M. De Utrechtse gemeenten in 1815, in vraag en antwoord. Uitgave: Provincie Utrecht, Utrecht, 1e herdruk 1976 (oorspr.1972). Booy, Engelina Petronella de De Weldaet der scholen, het plattelands-onderwijs in de Provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. proefschrift. Uitgave: onvermeld, 1977. (tevens uitgegeven in de serie Stichtse Historische Reeks deel 3). De Biltse school op pp. 23, 24n39, 49n62, 66, 68-69, 72, 73n36, 80n.77, 161n.114, 207, 258, 263-264, 291, 302, 312-313,318, 324, 326. Booy, Engelina Petronella de Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks 5 Uitgave: Walburg Pers, 1980. Borger, Dr. Guus J. Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982 Stichtse Historische reeks 7 Uitgave: Walburg Pers, 1982. Brand, Hans en Jan Brand >> zie Utrechts Landschap

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (59)

57

Brandweer Vuur~werk. De Utrechtse Provinciale Brandweerbond en de brandbestrijding in de provincie Utrecht Uitgave: Utrechtse Provinciale Brandweerbond, !998. Broer, Charlotte J.C. Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca.1000-ca.1200) Uitgave: C.J.C. Boer, Utrecht 2000 (Uitgave mogelijk gemaakt door div.financiële bijdragen) zie in register betreffende verwijzingen naar het klooster Oostbroek en het Vrouwenklooster te De Bilt. Brom, Lex e.a. 2x24 uur in de Provincie Utrecht; 48 fotografen leggen in 48 uur ’het kloppend hart van Nederland’ vast in foto's. Uitgave: Boek / Design,Wijk en Aalburg, 1987. Foto's. 38 en 67 uit De Bilt en Bilthoven. Bruch, Dr. H. Chronographia Johannis de Beke Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1973. Buitelaar, A.L.P. De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek Uitgave: Verloren, Hilversum, 1993. Buitenplaatsen Zeilmaker: Michel: Buitenplaatsen in Utrecht, Uitgave: Matrijs in samenwerking met Erfgoedhuis Utrecht, 2004. Met onder andere een beschrijving Beerschoten Buiter, Hans Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht Uitgave: Matrijs 1997. p.135: Waterleiding De Bilt 1883; pp.140-141: gasfabriek De Bilt Burman, Mr. Kaspar (drie delen) Utrechtsche jaarboeken van de vijftiende eeuw vervattende het merkwaardige in het gesticht en voornamentlijk in de stadt Utrecht zedert den jare 1470 en vervolgens voorgevallen. Uitgave: J.H.Vonk van Lynden, Utrecht 1750, 1751 en 1754. Cappon, C.M. De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht Uitgave: Kluwer, Deventer, 1992. pp. 51 en 337: Zweder van Zuilen doet legaat aan kloosters Oostbroek en Vrouwenklooster

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (60)

58

Christemeijer, J.B. Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht en in deszelfs omstreken, Met eene afbeelding Oorspronkelijke Uitgave 1836, heruitgegeven door repro Holland B.V., Alphen a/d Rijn, 1986. Christemeijer, J.B. Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht 2e deel, met eene afbeelding. Uitgave: S.E.van Nooten, Schoonhoven, 1837 (opnieuw uitgegeven Repro Holland B.V., Alphen aan den Rijn, 1986). pp.107-121, 201: wandelingen langs de diverse Biltse buitenplaatsen Clifford Kocq van Breugel, Jhr. Mr. Dr. J.R. >> zie Kastelenboek Provincie Utrecht Coppens, Thera Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht Uitgave: Thera Coppens & Keuning, Baarn, 1986. Cox, Dr. W.H. Verslag omtrent het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Utrecht over de jaren 1902-1910 aangeboden aan H.H. Huismeesters en Regenten Uitgave: Drukkerij Kemink en Zoon, Utrecht 1910. Craandijk, J. Wandelingen door Nederland van Utrecht naar Doorn Uitgave: 1881 p.101-116 betr. buitenplaatsen De Bilt Craandijk, J. Wandelingen door Nederland Uitgave: H.D. Tjeenk Willink, 1888. pp.176-187 buitenplaatsen en dorp De Bilt Craandijk, J. Wandelingen door Nederland, Utrecht Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1968. pp. 171-188: De Bilt, buitenplaatsen Cultuurhistorische hoofdstructuur >> zie Provinciale publicaties Dekker, Dr. C. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Een institutioneelgeografische studie Uitgave: Walburg Pers, Stichtse Historische Reeks, 1983. Dekker, Dr. C. Geschiedenis van de provincie Utrecht.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (61)

59

Geschreven door div. auteurs, onder redactie van Prof. Dr. C. Dekker. deel 1: tot 1528 deel 2: 1528-1780 deel 3: vanaf 1780 Uitgave: uitgeverij Het Spectrum, Stichtse Historische Reeks, Utrecht 1997. Dekker, C. en M. Mijnssen-Dutilh, De Eemlandtsche Leege Landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw Stichtse Historisch Reeks 19 Uitgave: Het Spectrum B.V., 1995. Dicke, W.H.J. Pracht Album – Provincie Utrecht Uitgave: z.j. Dieleman, Gré Herinneringen aan De Utrechtse Heuvelrug Uitgave: histstory d.o.o., Ljubljana 1999. Met onder andere stukjes over De Bilt en Bilthoven Doeleman, Mr. Frits De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1595 Stichtse Historische reeks 6 Uitgave: Walburg Pers, 1982. Dokkum, J.D.C. van In en om Utrecht. Beschrijving van de stad en hare omgeving Uitgave: Stoomsnelpersdrukkerij L.E. Bosch & Zoon, 1900. Dokkum, J.D.C. van en D.J. van der Ven, Ons mooie Nederland Utrecht Uitgave: J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918. Donkersloot-de Vrij, Marijke e.a. De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen Uitgave: Matrijs, Utrecht 1993. Dijkhuizen, Sietzo Op stap in eigen land. Utrecht, Noorde-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. Deel II Uitgave: Hema, 1986 Nr. 1 Beerschoten Dijkhuizen, Sietzo en Jong, Peter de Groene Gids Utrecht. Veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap Uitgave: Zomer & Keuning – Ede/Antwerpen 1987 Eeden, Ed van e.a.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (62)

60

Utrecht. Waar het hart van vol is Uitgave: Uitgeverij Uniepers Abcoude, 1997. p. 52 e.v. J.W.Steengracht van Oostcapelle Elsendoorn, H Utrecht een uniek stukje Nederland Uitgave: M.A.van Seijen, Leeuwaren, z.j. p.46 De Bilt en Bilthoven, p. 47 Buitenplaatsen; foto’s van Beerschoten KNMI en Jagtlust Es, W.A. van en W.A.M. Hessing Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v.C.-900 v.C. Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1994. Evers, G.A. Utrechtsche overleveringen uit de Middeleeuwen. Uitgave: A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1941. pp. 125-131: De heks van Oostbroek, begin 16e eeuw Feith, Jan e.a. Zwerftochten door ons land. ”Utrecht” Uitgave: N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon, Zaandam, 1931. Felix, D.A. Het Oproer te Utrecht in 1610 Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht, 1919. Fietstocht Quelle, Pieter Literaire fietstocht door Zeist, Soest en De Bilt (met informatie betreffende De Bilt en betreffende auteurs die in De Bilt/Bilthoven gewoond hebben, zoals Peter Hoefnagels, Kees Boeke, Ida Gerhardt, Wanda Reumer, Koos Schuur, Corrie Hafkamp, Nelleke Noordervliet, Jan Engelman, Gerrit Achterberg, Oeke Kruythof) Garthoff, Bert De Utrechtse Heuvelrug. Uitgave: Uitgeverij W. van Hoeve n.v. Den Haag, onder auspiciën van de Vereniging De Utrechtse Heuvelrug en de Provinciale Utrechtse Bond voor Vreemdelingenverkeer, met medewerking van het Staatsbosbeheer en de Kon. Ned. Toeristenbond ANWB, z.j. Gereformeerden Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Utrecht Uitgave: Ter gelegenheid van Herdenkingen 1834-1886-1892 van de Gereformeerde Kerken in Nederland door uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen 1984. Gevers Deynoot, P.M.E.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (63)

61

Flora van Utrecht. Een herdruk van de oorspronkelijke Uitgave van 1843 Uitgave: A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij NV, Utrecht 1970. Gids van de Provincie Utrecht Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j. Gids voor de Provincie Utrecht Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j. Gids voor de Provincie Utrecht Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j. Gouw, J.L. van der Everwach. De rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van de 13e eeuw Uitgave: Verloren Hilversum 1994. Graadt van Roggen, W. Geïllustreerde gids van Utrecht en omstreken Uitgave: W. de Haan – Utrecht, z.j. Graafhuis, A. Gewest, stad en platteland van Utrecht tijdens de Franse overheersing 1795-1813 Overdruk uit de Provinciale Almanak voor Utrecht 1964 Uitgave: N. Samsom n.v. - Alphen aan den Rijn, 1963. Granpré Molière, Verhagen & Kok Schetsontwerp Streekplan ’Oost Utrecht’ Toelichting Uitgave: Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, Afdeeling Utrecht, z.j. Greef, Willem de Van Stichtse stam. Genealogie van het Utrechtse geslacht De Greef 1600-1980 Uitgave: Willem de Greef - Woudenberg,1982. Met onder andere een periode betreffende De Bilt, blz. 27 e.v. Groenraven-Oost Ontwerpplan herinrichting Uitgave: Landinrichtingscommissie Groenraven-Oost, Dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer, augustus 1998. Groningen, Catharina L. van << zie Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande Haar, Dr. B. ter Utrecht in 1762. Eene historische voorlezing (met aanteekeningen) Uitgave: begr.Van der Post, Utrecht 1872.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (64)

62

Hagendoorn, Jaap e.a. Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in Perpectief Uitgave: Matrijs, Utrecht 1990. Harten, J.D.H. e.a. De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost Uitgave: Matrijs, 1992. Haslinghuis, Dr. E.J. >> zie Monumenten provincie en stad Utrecht Haverkamp, Okke ….. En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht Uitgave: drukkerij Rutgers – Doesburg, 1946. Herk, Kok van Flora onder de rook van Utrecht Uitgave: IVN afdeling De Bilt –Utrecht – Zeist, 1979. Heurneman, Mieke Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht Uitgave: uitgeverij Matrijs in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, 2007. Heurneman, Mieke en Bettina van Santen De Utrechtse wijken Oost. Buiten Wittevrouwen, Oudwijk / Sterrenwijk, Wilheminapark, Rijnsweerd, De Uithof Uitgave: Spou / Het Utrechts Archief, Utrecht 2007. Heussen, van (drie delen) Batavia sacra of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Uitgave: Christianus Vermey, Antwerpen, 1715-1716. Heussen, van ( drie delen) Historie ofte beschrijving van ’t Utrechtsche Bisdom behelzende de Oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen, van ’t zelve Bisdom, getrokken uit de oude handschriften der Kerken en Abdijen, enz. Uitgave: Christiaan Vermey, Leiden, 1719 Met daarin briefjes / notities van Jan van der Heijden. Heussen, van Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien. Behelzende de levens van onze eerste geloofs-verkondigers, mitsgaders van de Utrechtsche Bisschoppen, en van de voornaamste

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (65)

63

persoonen, die hier te lande in geleertheit of heiligheit uitgemunt hebben: Historie van ’t Utrechtsche Bisdom Uitgave: Dirk Haak, Samuel Luchmans en Johannes Arnoldus Langerak, Leiden 1726. Heussen, van Aanhangsel op de Kerkelyke Oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynck van Papendrecht, Aartspriester van Mechelen Uitgave: Hermannus Besseling, Utrecht, 1744. Historische Atlas Utrecht (2 ex.) Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000 Uitgave: Uitgeverij Robas Producties 1989 Hollandse Waterlinie >> zie bij blauw: Brand Hans en Jan >> zie ook bij Panorama Krayenhoff Hoven van Genderen, Bram van den Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw Stichtse Historische Reeks nr. 13 Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1987. Hoven van Genderen, Bram van den De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1997. Immink, Dr. P.W.A. en Dr. A. Johanna Maris Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317). Met aansluitende stukken tot 1320. Uitgave: Kemink en Zoon N.V. – Over den Dom, Utrecht 1969. Ippel, Cees >> zie Janssen, Karel Iterson, W. van De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht, deel I, band II Uitgave: N.V. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill – Leiden 1932. Met onder andere gegevens betreffende klooster Oostbroek en Vrouwenklooster Janssen, Karel en Ippel, Cees Utrec ht Monumenteel. Het Stichtse verleden in fotpo´s van nu Uitgave: Zomer & Keuning Wageningen, 1978 Jong, Peter de >>> zie Dijkhuizen¸Sietzo

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (66)

64

Jordens, Annelies Museumboek voor Utrecht. Uitgave: Bosch & Keuning B.V., Baarn, 1980. Kadaster Open kaart. Een informatief boekje over het kadaster en Openbare Registers Uitgave: z.j. Kalee, C.A. en W.J. van Tent Van speerpunt tot kanonschot; Romeinse en Franse troepen in Midden Nederland. Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Slot Zeist; 40 jaar Van de Poll Stichting, 1991. Kalveen, C.A. van Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517 Uitgave: Wolters-Noordhoff , Groningen, 1971. Kalveen, C.A. van Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520 Uitgave: Utrecht, 1974. Kamer van Koophandel Verslag van de handelingen der Kamer van Koophandel en fabrieken voor het gebied Utrecht en over den toestand van handel en nijverheid in haar ressort in het jaar 1929 Uitgave: Utrecht 1930 Kastelen >> zie ook Olde Meierink Kasteelenboek Provincie Utrecht Uitgave: Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer Bureau aan de Catharijnebrug, Utrecht z.j. Kastelenboek Provincie Utrecht Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel, 4e druk, herzien en uitgebreid door Ir. J.D.M. Bardet Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht 1966. Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten samengesteld door A.I.J.M. Schellart Uitgave: Europese Bibliotheek - Zaltbommel 1972. Kleuver, Adriaan P. de Van Heuvelrug en Eemvallei. Natuur, historie en folklore van zuidoost-Utrecht Uitgave: Zomer & Keuning Wageningen 1976

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (67)

65

Koen, D.T. Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940 Uitgave: Matrijs, 1990 Koen, D.T. en J. Renes Wegwijzer. Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht. Trajecten door Utrecht 7 Uitgave: Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht 2003. Kok, H.J. >> zie Aartsbisdom Kooi, Johannes van der Utrecht in detail Uitgave: Imprint bv, Leeuwarden, 1995. Kooiman, Drs. M. en Drs. A.L. Vernooij, Monumenten Inventarisatie Project. Gebiedsbeschrijving Utrechtse Heuvelrug. Uitgave: Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, Utrecht, 1992. Kooiman, Marius >> zie Blijdenstein Koppert, G. De forten rond Utrecht. Historische Reeks Utrecht, deel 1 Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1983. Kromme Rijngebied + inventarisatie en analyse Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009 Kromme Rijngebied + Uitvoeringsprogramma Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009 Kromme Rijngebied + Landschapsvisie Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede Uitgave: Brons en Partners landschapsarchitecten BV, 27 november 2009 Kromme-Rijnlandschap, Het een ecologische visie verslag van het Kromme-Rijnprojekt 1970-1974, reeks Natuur en Milieu, nr. 4

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (68)

66

Uitgave: Stichting Natuur en Milieu, 1974. Kuik, Dirkje Kleine Arkadie een herinnering aan de Kromme Rijn Uitgave: provinciale centrale Utrecht, september 1987 Kunst Centraal Een overzicht van het Cultuurprogramma dichtbij en kleurrijk Uitgave: Kunst Centraal, Bunnik 2010 Kunstliefde Voorjaars-Tentoonstelling 1915 Uitgave: Ter gelegenheid van voorjaarstentoonstelling 4-25 april 1915. Met onder andere werk van Herman v.d. Haar en Jacoba v.d. Poll Küppers, J. en H.P.van den Aardweg Zóó is Utrecht. Bijdragen tot de kennis van deze provincie, haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis Uitgave: A.J.G. Strenghort’s Uitgevers Maatschappij N.V. – Amsterdam w.s. 1941. Met onder andere advertentie betreffende Natuurpark ’De Pan’- Bilthoven, wervingsart. betr. vestiging in Maartensdijk,advertentie van Ascot Kuyper, J. Gemeente atlas van de provincie Utrecht, 1868 Uitgave: naar officiële bronnen bewerkt, Hugo Suringar, Leeuwarden. Laan, B.M. Rietveld Route Utrecht. Fietstochten in de gemeenten Utrecht, Zeist en De Bilt langs gebouwen van G.Th.Rietveld Uitgave: gemeente Utrecht, 1990 Landschapsbeheer Landschap van mensen. 25 jaar landschapsbeheer in de provincie Utrecht Uitgave: Landschapsbeheer Utrecht, w.s. 2002 Leenheer-Wessel, Esther >> zie Stichtse Monumenten Reeks Leeuw, G. de Iets over Doop en Dooperschen. Brief aan mijn vriend Timotheus, waarbij ingesloten mijn schrijven aan den Utrechtschen Kerkeraad Uitgave: P. den Boer, Utrecht ca. 1895. Lemmink, drs. J.Ph.S. 90 jaar afdeling Utrecht van de vereniging van Nederlandse Gemeente Uitgave: VNG afdeling Utrecht, Nieuwegein 2009

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (69)

67

Lennart, Clare Utrecht stad en provincie Uitgave: uitgeversmaatschappij Holland - Amsterdam, z.j. Levensverhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht. Trajecten door Utrecht 4; auteurs A. Pietersma en F. Vogelzang Uitgave: Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht 2000. Als rode draad door het boek loopt het levensverhaal van Willem Jan Both Hendriksen (1780-1853) Linden, H. van der De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956. Onder andere (Schenkingsrechten) Oostbroek en info betreffende Vrouwenklooster. Luchtfoto-atlas Utrecht Luchtfoto’s betreffende de provincie Utrecht schaal 1 : 14.000 Uitgave: Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, 2004 . Lutgers, P.J. Gezigten in de omstreken van Utrecht. Met geschiedkundige aanteekeningen van W.J. Hofdijk. Uitgave: Uitgeversmaatschappij Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1970, (oorspronkelijk 1869). Luttervelt, Dr. R. van De Stichtsche Lustwarande Uitgave: Allert de Lange-Amsterdam, 1949. Maes, Edwin >> zie Stichtse Monumenten Reeks Mandemakers, Kees en Onno Boonstra De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw. Uitgave: Van Gorcum, Assen, 1995. Mansholt, Ir. D.R. De waterschapslasten in de provincie Utrecht Uitgave: Algemeene Landsdrukkerij, ’s Gravenhage, 1940. Maris, Dr. A. Johanna >> Immink, Dr. P.W.A. Markusse, D. Een coöperatie van veehouders. Uitgave: Coöperatieve Aan- en Verkooporganisatie Rijnstreek Midland B.A. te Woerden, 1986. pp. 120, 126, 129-131, 133, 151-152 ,onder meer C.L.V. en Graanmaalderij ’De Bilt en Omstreken’

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (70)

68

Matthaeus, Antoni Nobilitate, de Principubus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronibus, de Militibus, Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis, de Advocatis Ecclesiae de Comitatu Hollandiae et Dioecesi Ultraiectina. Uitgave : Amsterdam, Janssonia – Wasebergios en Felicem Lopez, 1686. Matthaeus, Antonius (vijf delen) Veteris Aevi Analecta seu Vetera Monumenta hactenus nondum visa. Quibus contentur scriptores varii; delen I, II, III, IV en V Uitgave: Gerardum Block, 1738. Merkelyn, Aart, Diette Doesburg en Drs. Gerrit Brand Unique Utrecht Uitgave: Diette Doesburg Public Relations, 1989. Meijers, Wilco De bossen van de Utrechtse Heuvelrug Uitgave: Matrijs, Utrecht 1994. Meyer, G.M. de en A. Graafhuis Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528, hun informatie en de informatica Uitgave: Utrecht Archief Utrecht, 1984. Mieris, Frans van Beschrijving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in ´t Byzonder Uitgave: S.Luchtmans, Dirk Haak en Joh. Arn.Langerack, 1726 Pp 142-147 bischop Godebald, plaat II zegel Milieucentrum Utrecht Pioniers in zelfbeheer Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het milieucentrum Utrecht Uitgave: Stichting Milieu Centrum Utrecht en Stichting PLU. Molens >> Utrechts Landschap Monde, N. van der (11 exc.) Tijdschrift voor Geschiedenis Oudheden en statistiek van Utrecht Jaargangen: 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 >> zie ook Vermeulen, Dr. P.J. voor jaargangen 1847, 1848 en 1849 In de diverse jaargangen zitten briefjes met aantekeningen van Jan van der Heijden. Monte Ver Loren, J. Ph. de Rechterlijke organisatie in het gebied van den Krommen Rijn. De Rechterlijke organisatie ten platten lande in het gebied langs den Krommen Rijn gedurende de Middeleeuwen. Uitgave: Boekhandel H. de Vroede - Utrecht, 1948.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (71)

69

Monumenten provincie en stad Utrecht De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel II De Provincie Utrecht (eerste stuk de gemeente Utrecht), geschreven door Dr. E.J. Haslinghuis Uitgave: Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage 1956. Monumenten Voorlopige lijst der Nederlandsche monumentern van Geschiedenis en Kunst. Deel I De provincie Utrecht Uitgave: W. Deijdenroth, Utrecht 1908. Muller Fz, Mr. S. Het oudste cartularium van het sticht Utrecht Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s Gravenhage, 1892. Muller Fz, Mr. S. Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht Uitgave: Algemeene Landsdrukkerij, ’s-Gravenhage, 1890. Muller Fz, Mr. S. Beschrijving van de zegels der stad Utrecht die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn in het gemeente-archief Uitgave: W. Leijdenroth, Utrecht, z.j. N.B.M. Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist Uitgave: N.V. Drukkerij “Vada” te Wageningen, 1954. Met afbeeldingen van alle rijtuigen Zeister Tram en bussen Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht Stichtenaren uit vroeger jaren Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging afdeling Utrecht, z.j. Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2 onder redactie van Jan Elsenaar e.a. Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging afdeling Utrecht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1998. Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht Criminele heraut. Een zakboekje voor wie onderzoek doet naar schelmen en schavuiten in het Sticht vóór 1811 Uitgave: Ned. Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht 1948-1998. Nieuwenhuijzen, Kees Utrecht en omstreken in 19de eeuwse foto’s Uitgave: Van Gennep Amsterdam, 1975.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (72)

70

Olde Meierink, Drs. B.; et al Kastelen in Ridderhofsteden in de provincie Utrecht. Uitgave: Stichting Utrechtse Kastelen, 1995. p.175 Werner van Drakenstein pacht grond van Vrouwenklooster; p. 513 Godfried van Zeijst schenkt grond aan het klooster Oostbroek bij intrede van zijn dochter Petronella in het Vrouwenklooster; p.528 fam. van Zuylen houdt het terrein van het huis Zuylen in erfpacht van het klooster Oostbroek; pp.537-538 Overdevecht Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel I 695-1197 Samengesteld door Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A.C. Bouman Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht, 1920. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel II 1198-1249 Samengesteld door Dr. K. Heeringau Uitgave: Rijksuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1940. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel III 1249-1267 Samengesteld door Dr. F. Ketner Uitgave: Staatdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1949. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel IV Eerste stuk 1267-1283 Samengesteld door Dr. F. Ketner Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1954. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel IV Tweede stuk 1283-1290 Samengesteld door Dr. F. Ketner Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1954. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel V Eerste stuk 1291-1296 Samengesteld door Dr. F. Ketner Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1959. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht Deel V Tweede stuk 1296-1301 +supplement Samengesteld door Dr. F. Ketner Uitgave: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, ’s-Gravenhage, 1959. Ordonnantie Ordonnantie op den Xxen en den X1en Penning. Gearresteerd den vijen 1735 Uitgave: Willem Jan Reers, 1735. Oud-Utrecht, Vereniging Jaarboek(jes) van de Vereniging Oud-Utrecht. Uitgave: Vereniging Oud- Utrecht, register op de jaargangen 1924-1953 (uitgegeven in 1957) register op de jaargangen 1954-1983 (uitgegeven in 1991) 1924 pp.21 Dr. Mr. Samuel Muller Fz., pp.61+64 afwatering De Bilt 1925

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (73)

71

1926 1927 1928 1929 pp.29-33 betreft o.a. Godebald, Hendrik V en Mathilde; pp.187-188 concessies autobusdiensten 1930 pp.31-65 Dr. G.C. Labouchere: "De bezoeken der Duitsche koningen en keizers aan de stad Utrecht gedurende de Middeleeuwen (o.m. Hendrik V in 1122 en 1125); pp.85-113 Dr. A.J. van der Weyde: "Over begraafplaatsen en begraven in het bijzonder te Utrecht" (o.a. over Willem, Graaf Willem van Rennenberg en Marten Schagen); p.181 kroniek, het Biltsch Autobedrijf. 1931 pp.23-35 Dr. C. Catharina van de Graft: "Van den meiboom en de meitakken te Utrecht" o.m. verbod bomen en takken te hakken in het bos van Oostbroek, 1389; p.186 kroniek, Dr. A.M.A. van Boetzelaer Statenlid. 1932 p.169 kroniek, H.Olland overleden. 1933 p. 76 Vrouwenklooster koopt altaarstuk te Antwerpen 1934 t/m 1938 1939 pp.89-111 Jhr. Dr. B.M. de Jonge van Ellemeet: "De Utrechtsche Claaskerk" p.92 De Bilt in de middeleeuwen onder de parochie van St.Klaas. 1940 pp.48-86 W. Graadt van Roggen: "Momentopnamen van de Utrechtsche jaarmarkten" p.75, meitakken voor Jacobskerk met 2 wagens uit De Bilt gehaald. 1941 1942 pp. 39-82 De grenzen van Grooter Oud-Utrecht, betreft onder andere wegen, waterlopen, Oostbroek en Vrouwenklooster 1943 1944 pp.122-133 *Mr. P.H. Damsté: "De Biltsche schipper" o.m. Biltse Grift en beurtschippers; p.165 kroniek, overlijden van J. Hooghiemstra. 1945/1946 pp.199-209 *Mr. P.H. Damsté: "Een oude kloosterkroniek" met twee vertellingen uit het Oostbroekse kloosterleven in de 12e eeuw; p.250 kroniek, tramdienst Utrecht-Zeist hervat; p.251 kroniek, treinverkeer Utrecht-Bilthoven hersteld; p.252 kroniek, treinverkeer Utrecht-Amersfoort hersteld. 1947/1948 p.210 kroniek, rijtoer "Tress Faciunt Collegium" naar De Bilt; p.252 kroniek, William Bowie-medal toegekend aan Prof. F.A. Vening Meinesz; p.268 kroniek, afscheid directeur Dr. C. Braak bij KNMI. 1949 1950 pp. 86,112-120 betreft ontginningen Oostbroek en Over de Vecht en oude wegen 1951 pp. 27-35 De Ligging van het oudste leprozenhuis bij Utrecht = Melaten 1952 1953 pp.178-186 Dr. Jac. Zwarts: "De uitkoop van Christelijke groefbidders, kerken en corporaties bij Joodse begrafenissen te Utrecht, Jodenkerkhof op de hei bij De Bilt; p.197 kroniek, Ds. H.A.L. van der Linden vertrekt uit Utrecht naar De Bilt. 1954 pp.23-47 Ir. J. van Galen: "Over Trecht en Utrecht" De Bilt in Middeleeuwen onder parochie St.Nicolaaskerk; pp.109-140 G. van Klaveren Pzn.: "Tjepma" p.139, Willem van Looyen, landb.; p.156 kroniek, renteloos voorschot aan St. Utrechts Landschap voor aankoop Houdringe; p.164 kroniek, grenswijziging gemeente Utrecht en omliggende gemeenten 1955 pp.81-115 Dr. W. Iterson: "Open huizen en Ridderhofsteden in het Nedersticht" o.m. de relatie Zuilen-Oostbroek en De Hoeve; p.159 kroniek, tentoonstelling Meteorologie ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van het KNMI. 1956 1957 pp.72-88 Mr. P.H. Damsté: "De St. Petronellakapel aan De Bilt". 1958 pp.121-138 Mr. P.H. Damsté: "De Biltsche drank tegen dollehondsbeet" gebrouwen door fam. De Waal aan de Dorpsstraat. 1959 pp.121-138 Mr. P.H. Damste: De Biltse drank tegen dollehondsbeet 1960 1961 pp 73-75 bisschop Guy schenkt 8 hoeven aan Vrouwenklooster, p. 77 Colenberch, p.137 veiling Meijenhagen en Bildzigt, pp.156-157 boomverkoop Beerschoten, p. 171 aankoop bos bij Beerschoten door U.L., p.172 Bronkhorst

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (74)

72

overleden, p. 177 De Uithof ter beschikking van het Rijk, pp.189-190 De Uithof 1962 p. 94 Steenstraat naar De Bilt, p. 98 Oostbroek, p.154 H.H.W. Verdenius te De Bilt, tandarts, lector aan de Rijksuniversiteit overleden. 1963 1964 1965 p. 98 Utrechts Landschap koopt Sandwijck 1966 pp.99-117 *Mr. P.H. Damste: Langs de Biltse Steenstraat; p.160 aankoop Beerschoten door Utrechts Landschap 1967 1968 1969 pp.61-72 *Mr. P.H. Damsté: "Een gedwarsboomde koorddanser", controversieel optreden van Sr.P. Magito naast herberg De Minstroom; pp.73-97 *R.C.J. van Maanen: "De relatie tussen Zuilen en de abdij Oostbroek". 1970 pp.59-67 *Mr. P.H. Damsté: "De Hoeve"; pp.103-132 Dr. M.K.E.Gottschalk: "Historisch-geografische ontwikkelingen in en om Soest" o.m. de hoeven van Vrouwenklooster. 1971 1972 pp.9-37 J.E.A.L. Struick: "Het recht van Trecht" o.m. de rellen in 1122; pp.55-77 C.A. Rutgers: "Stad en Staten, de bijdrage van de stad Utrecht tot de definitieve vorming van de Staten van Utrecht (p.60, schenking hoeven door bisschop Guy aan het Vrouwenklooster. 1973 pp.126-147 Wouter Paap: "Vijftig jaar Utrechts muziekleven" p.135, oprichting Stichting Gaudeamus te Bilthoven; p.208 kroniek, ingebruikname Randweg. 1974 1975 p.222 kroniek, de heer Jac. Ponten, organist-cantor Michaëlparochie, overleden; p.233 kroniek, branden in De Werkplaats en De Biltse Duinen. 1976 p.247 kroniek, oprichter van Gaudeamus Walter A. Maas ontvangt de Gutenberg-plaquette; p.250 kroniek, Wethouder A. Katan benoemd tot directeur ontw. mij. Lunetten; p.251 kroniek, oud-wethouder H.F. Witte opent Dorpshuis; p.255 kroniek, hoofddirecteur KNMI M.W.F. Schregardus opgevolgd door H.C. Bijvoet. 1977 pp.71-84 F. Schoonheim: "De Hervormde kerk van Oud-Zuilen", graf van Willem van Rennenberg, wiens lichaam na 1580 vanuit Oostbroek is overgebracht; p.172 kroniek, opening fiets- en voetgangerstunnel De Leyen; p.177 kroniek, 60-jarig bestaan vrijw. Brandweer Bilthoven en gouden jubileum van de Brandweerharmonie. 1978 p.217 kroniek, benoeming burgemeester Mr. A.baron van Harinxma thoe Slooten; p.222 kroniek, overlijden Bilthovense schrijfster Harriet Freezer. 1979 1980 p.179 kroniek, 125-jarig jubileum KNMI; p.184 kroniek, ingebruikname Oostbroek door o.m. de Stichting Het Utrecht Landschap. 1981 pp.61-84 C. Dekker: "De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helft van de 14e eeuw Abt Jacob van het klooster Oostbroek; pp.85-100 E.T. Suir: "Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels, 1364-1371" vermelding in 1368 abt Jacob Zoudenbalch van het klooster Oostbroek; pp.175-183 J.W.C. van Campen: "De dood in de Paulusabdij" o.m. Bursfelder Congregatie, abt Johan e.a. van het klooster Oostbroek; pp.244-262 Herma M. van de Berg: "Predikherenkerkhof 9, een huis aan de rand van de oude Bisschopsstad", Willem Hendrik Verloop, Jagtlust. 1982 pp.18-41 Louise van Tongerloo: "De glazen van de Cistercinserkloosterkerk te IJsselstein en hun schenkers" glasschenking Floris van Egmond aan Vrouwenklooster pp.151-176 *P.H. Damsté: "De landboot van Dietz" (o.m. rijtuigfabriek Dorpsstraat); p.198 kroniek, commandopost Ned. Rode Kruis op Jagtlust in gebruik gesteld p.198 kroniek, 1983 pp.126-167 R. Apell: "Monumentenrestauraties in de feestelijke herdenking schenking Van Boetzelaerpark voor 50 jaar; provincie Utrecht in de jaren 1980, 1981 en 1982" o.m. De Oude School; p.176 kroniek, Dr. H.C. Bijvoet wordt als hoofddirecteur KNMI opgevolgd door Dr. J. van Tiel. 1984 pp.54-98 J.J.A. Ploos van Amstel: "Gerard Ploos van Amstel (1617-1695), een Stichtse officier in het Staatse leger" (p.73, ontwapening 3 advocaten tijdens jacht bij De Bilt; p.148 kroniek, 50-jarige ziekenhuis Berg en Bosch p.148 kroniek, verbeterde rioolwaterzuivering heropend; p.149 kroniek, ingebruikname Emmauscentrum Julianalaan. 1985 pp.9-61 M.P. van Buytenen en A.K. de Meijer O.S.A.: "Heiligen tussen Pierementen, proeve van een

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (75)

73

reconstructie en identificatie" (p.47 e.v., 15e eeuwse bewerking van een Latijnse vita S. Wilgefortis, Vrouwenklooster); p.209 kroniek, herdenking 100 jaar Betty en Kees Boeke, Bilthoven; p.210 kroniek, start dorpsbusprojekt door o.m. De Bilt / Bilthoven; p.219 kroniek, oprichting vereniging Waterwerk in huis Oostbroek. 1986 pp.9-32 A.H. Evertse: "De stad Utrecht en de franciscanen en dominicanen in de vijftiende eeuw" (p.15 n.20, Henrica van Erp); pp.139-159: J.A.C. Mathijssen en W. Uittenbogaard: "Verdwenen stads- en dorpsgezichten" (pp. 144-145, Soestdijkseweg met 2 afb.); p.160 kroniek, invoering van de "beeldplaat" in De Bilt als voorlichtingsmiddel; p.160 kroniek, uitreiking erepenning aan oud-directeur van de Stichting Gaudeamus, Walter Maas; p.164 kroniek, benoeming Dr. H.M. Fijnaut als hoofddirecteur KNMI als opvolger van Dr. J. van Tiel; p.168 kroniek, vestiging Utrechts Landbouw Genootschap in pand Wilhelminalaan 7 te De Bilt; p.169; kroniek, overlijden Dr. J.C.A. van Herten; p.174 kroniek, openstelling gedeelte RW A28; p.175 roniek, overlijden Mr. P.H. Damsté, 26 november 1985 p.176 kroniek, weerman Joop den Tonkelaar neemt afscheid van het KNMI; pp.179-181 J.A.C. Mathijssen: "Jaarverslag van de secretaris over 1985" overlijden Mr. P.H. Damsté). 1987 pp.156-188 W.J. Angenent: "Het gevecht bij Vreeswijk, 9 mei 1787 (p.165, doorkomst deel van het regiment van Graaf van Efferen door De Bilt); p.317 kroniek, overlijden C.J. Groeneveld, 26 januari 1986; p.333 kroniek, aanleg fietspad op voorm. spoorbaan Bilthoven-Zeist. 1988 pp.9-34 Johanna van Winter en A.L.P. Buitelaar: "Stad en Veen in Utrecht, toegelicht aan de gerechten Oostveen en Herbertskop" kloosters Oostbroek en Vrouwenklooster; pp.123-145 D.T. Koen en J.A.C. Mathijssen: "Verdwenen stads- en dorpsgezichten" pp.130-131, Dorpsstraat / Burg.de Withstraat; pp.151-152 kroniek, verkoop landgoed Sandwijck aan de Stichting Het Utrechts Landschap; p.165 kroniek, verschijnen boek "Houdringe" door Klaas Nanning. 1989 pp.104-132 R. Apell: "Monumentenzorg in de provincie Utrecht in de jaren 1985-1988" p.106 (inventarisatie monumenten De Bilt); p.155 kroniek, Jits Bakker; p.157 kroniek, De Bilt ontvangt aanmoedigingsprijs voor beleid op verdeling van woonruimte. 1990 p.174 (kroniek 17 febr.), Op het terrein van het medisch centrum Berg en Bosch te Bilthoven wordt het Diabetescentrum Bilthoven geopend door het Tweede Kamerlid Dr. A. Lansink; (kroniek 15 maart) Ir. E.J.G. Scheffer uit Bilthoven ontvangt uit handen van wethouder Pot de Maartenspenning van de stad Utrecht voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Muziekbibliotheek te Utrecht; 1991 p.127, 131, 140 plan vaarverbinding naar de Zuiderzee door De Bilt c.1640; p. 224 kroniek, boekje Rietveldroute door Utrecht, Zeist en De Bilt. 1992 pp.5-43 H. Buiter: "De stad met de mooiste maquettes" (p.9, annexatie deel De Bilt door Utrecht); pp.175-179 E.M. Kylstra en H.L.Ph. Leeuwenberg: "De monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht" (pp.175-176, monumenteninventarisatie De Bilt); p.205 kroniek, toekenning aan W.L.C. Rutten te Bilthoven de Utrechtse gemeentelijke Maartenspenning. 1993 p.185 kroniek, fusie Willem Arntzhuis in Utrecht en Den Dolder, Christelijk Sanatorium Zeist en De Windehof te Bilthoven; p.188 kroniek, staatsbezoek Groothertogelijk paar van Luxemburg aan onder meer Bilthoven. 1994 pp.113-140 Albert van der Zeijden: "Begraven in gewijde aarde" (p.119, R.K. De Bilt onder parochie O.L.V.-kerk te Utrecht); p.191 kroniek, ziekenhuis Berg en Bosch failliet verklaard; p.192 kroniek, herstel meander op landgoed Oostbroek; p.200 kroniek, overlijden A.C. de Vooys te Bilthoven. 1995 pp.5-52 Kaj van Vliet: "Utrecht, Muiden en omgeving, oude privileges opnieuw bezien" (p.31, schenkingsrechten keizerin Mathilde aan het klooster Oostbroek in 1122). 1996 kroniek, 15-8-1996, capitulatie Japan bij verzetsmonument gemeentehuis herdacht. 1997 kroniek, 16-1-1997, in gebruikname Nationale Meetnet voor Radio-activiteit in Bilthoven; 1/2-6-1997 jaarlijkse Nationale Vaardigheidsproeven voor politieruiters en hun paarden; 5-8-1997: in Warm Spring, Atlanta V.S. wordt beeld van een rolstoelbasketballer onthuld, gemaakt door Jits Bakker; 15-8-1997: herdenking capitulatie van Japan door Werkgroep Herdenking 15 augustus De Bilt / Bilthoven; 1998 pp.179-218 De firma List en Bedrog (betr.o.a.aanleg vaart over Bilts grondgebied); kroniek p.224: het slaan van de herdenkingspenning 'het kroontje' ter gelegenheid van jub.KNMI; 1999 2000 2001 2002 Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972. 2003 met o.a. artikel: gingen de Utrechtse bisschoppen Hunger, Odilbald en Radbod vanwege de Noormannen

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (76)

74

in ballingschap?, geschreven door Luit van der Tuuk 2004 met o.a. artikelen In de ban van Belle. Nieuw licht op Belle van Zuylen, Een aarzelende machtsstrijd: IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788, Bekneld door het spoor. De spoorwerken in Utrecht 1935-1954 2005 met o.a. artikelen Denen in Dorestad, De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans Oud-Utrecht, Vereniging Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963. Uitgave: Vereniging Oud-Utrecht, 1967 (3 delen). Oud-Utrecht, Vereniging Kaartenmakers van ’t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht 1500-1870 Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling Utrecht op oude kaarten, 1974. Palmboom, E.N. Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw) Uitgave: Verloren Hilversum, 1995. Met o.a. Oostbroek, Vrouwenklooster, Werners Hofstede, St.Laurens bezit Slagmaat, De Morgen, Vogelkoop PEGUS De Centrale ’Merwedekanaal’ van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf Uitgave: J. van Boekhoven Utrecht-Amsterdam, 1926. PEGUS 1922-1972. Uitgave: NV Provinciaal en gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf, 1972. Perks, W.A.G. Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 1940 (met kaarten) Overdruk uit de Provinciale Almanak van 1962 Pietersma A. >> zie Levensverhalen Placaatboek >> zie Water, Johan vande Placaatboek Generale inhoud van alle de placaten, Ordonnantien, Resolutien, Stuten, Edicten, Handvesten, Privilegien en andere acten begrepen in ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek Uitgave: Jacob van Poolsum, Utrecht, 1733. Politie regio Utrecht Druk een fotoverhaal met onder andere foto's uit De Bilt i.v.m. serieverkrachter en moord. Uitgave: regio politie Utrecht, w.s. 1996.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (77)

75

Poll-stichting, Van de Van Speerpunt tot kanonschot. Romeinse en Franse troepen in Midden Nederland Uitgave: t.g.v. de tentoonstelling in Slot Zeist in 1991 Provinciaal Blad van Utrecht Uitgaven: Provincie Utrecht. 1829 nr.4 bedelaars, nr.40 nationale militie, nr.50 artsen, nr.56 samenvoegen gemeenten,

nr.79 belasting, nr.94 nationale militie, nr.135 leverantie's en schade geallieerde legers 1813-1814.

1852 nr.9 zetters der directe belastingen, nr.17 nationale militie, nr.20 artsen, nr.51 lijst hoogstaangeslagenen.

1863 nr.2 zetters der directe belastingen, nr.22 gemeentelijke verordeningen, nr.30 nationale militie, nr.34 bevolking, nr.36 artsen, nr.55 hoogstaangeslagenen, nr.80 begroting 1864 Soestd. weg, nr.82 rekening 1861 Soestd.weg, nr.114 grond- en personele belasting, nr.127 zetters der directe belastingen.

1872 nr.34 nationale militie, nr.47 bevolking, nr.55 overzicht gemeenteverordeningen, nr.59 zetters der directe belastingen, nr.69 hoogstaangeslagenen, nr.81 nationale militie, nr. 84 zetters der directe belastingen, nr.90 rekening 1870 Soestd.weg, nr.102 begroting 1873 Soestd.weg, nr.103 zetters der directe belastingen, nr.108 grondbelasting.

Provinciaal Comité Utrecht Monumentenjaar 1975 C.J.Th. Schut: Hedendaagse tekeningen van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken. Uitgave: provincie Utrecht, Woerden 1975. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Catalogus der Archeologische verzameling Uitgave: C. van der Post jr., Utrecht, 1868. Provinciale Almanak voor Utrecht 1953 1958 t/m 1963 1965 t/m 1969 Provinciale publicaties Niet van Gisteren Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Utrecht Uitgave: Dienst Ruimte en Groen sector Recreatie, Erfgoed en Toerisme, 2002. Niet van Gisteren Hoofdnota Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Beleidsvisie van de provincie Utrecht Uitgave: Dienst Ruimte en Groen sector Recreatie, Erfgoed en Toerisme, 2002. Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij >> zie ook PEGUS Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij Dr. F.M.M. de Goey: 75 jaar "bron van licht en welvaart", 1916-1991. Uitgave: PUEM, 1991. >> zie ook PUEM

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (78)

76

Provincie Geschiedenis van het Bisdom, de Provincie en de stad Utrecht, samengesteld door Dr. P.J. Vermeulen. Uitgave: Kemink en Zoon Utrecht, 1852. Provincie Oog op Utrechts Toekomst. Ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht tot het jaar 2000 Uitgave: 1967. Provincie Een ijsvogel op zondag. Uitgave: provincie Utrecht in samenwerking met Broese en Kemink, 1996. Provincie Utrecht, verleden en toekomst van een provincie. Verslag historische dag provincie Utrecht, 13 februari 2003 Uitgave: februari 2003. Provincie Blijdenstijn, Roland Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht Uitgave: provincie Utrecht, 2005 . Provincie Utrechtse Landschappen. Mooi, verrassend, veelzijdig … Uitgave: provincie Utrecht 2012. PUEM 25 jaar PUEM 1916-1941 Uitgave: Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht, 1941. PUEM 50 jaar PUEM Uitgave: Prov.Utr.El.Maats., 1966. Quelle, Pieter Zie>> Fietstocht Reeskamp, Jan Trams en tramlijnen De elektrische tram in en om Utrecht (Utrecht, Utrecht-Zeist, Amersfoort-Zeist-Arnhem) Uitgave: WYT-Rotterdam,1970.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (79)

77

Reeskamp, Jan De Utrechtse heuvelrug Uitgave: Knoop & Niemeijer, Haren, 1972. Ridderschap Ridderschap van Utrecht Uitgave: z.j. waarschijnlijk circa 1911. Rietveld Route Utrecht Fietstochten in de gemeenten Utrecht, Zeist en De Bilt langs gebouwen van G.Th. Rietveld, Samengesteld door B.M. Laan Uitgave: gemeente Utrecht 1990. Romers, Drs. H. Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen, deel II Utrecht Uitgave: Repro Holland, Alphen aan den Rijn, 1994. Met beschrijvingen van Dorpskerk, Oostbroek Russer, G.A. Tram en trein tussen Eem en Rijn. Deel 3 Noord-Oost Utrecht. Uitgave: Canaletto / Repro-Holland B.V., 1997. Waarin opgenomen hoofdstukken betreffende De Bilt-Bilthoven, De Bilt en de tram. Rutgers, Dr. C.A. Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht Uitgave: Wolters-Noordhoff, Groningen 1970. Rijksarchief Verslag aangaande de archieven der provincie en der voormalige vijf kapittelen te Utrecht Uitgave: herdruk – Algemeene landsdrukkerij 1914, oorspronkelijke Uitgave 1850. Rijksarchief Utrecht Verslag aangaande de archieven in de provincie Utrecht Uitgave: provincie Utrecht, 1856. Rijksarchief Utrecht Inventaris van het archief der provincie Utrecht. Van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1810 Samengesteld door Dr. P.J. Vermeulen Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, 1875. Rijksarchief Utrecht Inventaris van het Archief der Provincie Utrecht Oorspronkelijke charters der provincie en der vijf kapittelen van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1300. Samengesteld door Dr. P.J. Vermeulen Uitgave: Kemink & Zoon – Utrechtr, 1877.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (80)

78

Rijksarchief Catalogus van den topographischen atlas der provincie Utrecht Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878. Rijksarchief Inventaris van het archief der provincie Utrecht van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1813; Boekdeelen en bundels, supplement Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1885. Rijksarchief Inventaris van het archief der provincie Utrecht van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1813; Boekdeelen en bundels, 2e supplement Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1892. Rijksarchief Catalogus van de archieven der collegiën die voor 1811 binnen de tegenwoordige provincie Utrecht rechterlijke functieën uitgeoefend hebben Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1893. Rijksarchief Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht Uitgave: C.H.E. Breijer, Utrecht 1906. Rijksarchief Catalogus van den Topographischen Atlas der Provincie Utrecht,samengesteld door Dr. Mr. S. Muller Fz. Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1914. Onder andere met betrekking tot De Bilt, Het Vrouwenklooster, Oostbroek en Vollenhoven. Rijksarchief Spiegel van behoudenis. Restauratie van archivalia Uitgave: Rijksarchief Utrecht, 1973 Rijksarchief De archieven in Utrecht. Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, deel XI Uitgave: Samsom Uitgeverij bv, Alphen aan den Rijn, 1985. Rijksarchief Utrecht Utrechtse bedrijven in historisch perspectief, onderzoeksgids naar bedrijfsarchieven tot 1940. Uitgave: Rijksarchief Utrecht, 1996. Rijkswaterstaat Beschrijving van de provincie Utrecht behorende bij de waterstaatskaart Uitgave: Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1968. Met onder andere Biltse Grift, Praamgracht, omslag LekdijkBovendams.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (81)

79

Rijkswaterstaat 50 jaar Directie Utrecht 1935-1985 Uitgave: Werkgroep 50 jaar directie Utrecht, 1985. Met o.a. verkeerstelling/verbreding Utrechtseweg, Grontmij, tunnel rijksweg 28, fietspad naar de Uithof en rioolwaterzuivering. Santen, Bettina van >> Heurneman, Mieke Schellart, A.I.J.M. >> Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten Scholen Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht II Verhoeven, D. en Apeldoorn, Storia Uitgave: Het Utrechts Archief i.s.m. Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht 2005 Schulte, A.G. Dirk Verrijk 1734 – 1786 Tekeningen en schetsen. De Provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1993. Schut, C.J.Th. >> Provinciaal Comité Utrecht Monumentenjaar 1975 Sinninghe, J.R.W. Utrechtsch Sagenboek Uitgave: W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1938. Sleeuwenhoek, Hans en Arend van Dam Een prachtvol lustoord. De Stichtse Lustwarande herontdekt Uitgave: Uniepers Abcoude / Stichting het Utrechts Landschap, 1998. Staten van Utrecht >> Van Standen tot Staten Stenvert, Ronald >> Stichtse Monumenten Reeks Stichtse Cultuur Culturele situatie in de provincie Utrecht. Uitgave: Stichting Stichtse Culturele Raad, 1965. Stichtse Culturele Raad Artalogus 1973; Kunstenaars catalogus provincie Utrecht

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (82)

80

Uitgave: Stichtse Culturele Raad, Utrecht, 1973. Stichtse Monumenten Reeks:

Watertorens. Stichtse Monumentenreeks, deel 1, Roland Blijdenstijn Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1992. p.13 betr, Bilthoven, Burg. van der Boschlaan. Trafohuisjes. Stichtse Monumentenreeks, deel 2, Roland Blijdenstijn. Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1993. pp. 31, 36 en 55: trafohuisjes in De Bilt en Bilthoven. Spoorwegarchitectuur Stichtse Monumenten Reeks, Roland Blijdenstijn en J.Gf.C.van de Meene, 1994 p.7-9 lijn naar Bilthoven, p.22 station Bilthoven, p.26 stationswoning. Follies en tuinsieraden. Stichtse Monumenten Reeks, deel 3 Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1994. p. 5, 9, 10 betr. Sandwijck. Raadhuizen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 6, Ronald Stenvert Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1995. p.26 betr. voormalig gemeentehuis De Bilt. Oorlogsmonumenten Uitgave: Stichtse Monumenten Reeks, 1995 p.21 Bilts verzetsmonument. Begraafplaatsen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 7, Edwin Maes e.a. Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1996. pp. 5, 12, 16, 32, 40 en 41, Biltse begraafplaatsen. Scholen. Stichtse Monumenten Reeks, deel 8, Esther Leenheer-Wessel 1997 p. 14 betr.Oranje Nassauschool, p.17 en p.32 Kees Boekeschool, p.22 Nieuw Lyceum, p.33 Elkerlyc.

Stogo De provincie Utrecht plan & uitkomst Uitgave: Ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van onderzoek- en adviesbureau STOGO, Utrecht 1994. Teding van Berkhout, D.J.W. De Basilisk en andere volksverhalen uit de provincie Utrecht. Uitgave: Optiek Utrecht, 1995. Tegenwoordige Staat (deel 11) Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, behelzende eene beschrijving van de provincie van Utrecht Uitgave: Isaak Tirion, Amsterdam, 1758. Tegenwoordige Staat (deel 12) Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, vervolgende de beschrijving van de provincie van Utrecht Uitgave: Isaak Tirion, Amsterdam, 1772. Telefoondistrict Utrecht 35 jaar telefoondistrict Utrecht Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van de directeur Ir. C. Broekmeijer, 31 december

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (83)

81

1967. Tent, W.J. van >> zie Kalee, C.A. Terlouw, Pieter Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug met tekeningen van Chr. Schut. Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1996. Tolman, Rinke Wij trekken door Utrecht Uitgave: H. ten Brink N.V., Arnhem, 1934. p. 22 Bilthoven, p.26 Oostbroekselaan, pp63-67 Bilthoven, De Bilt, Biltse Meertje, Eijckensteinse bos. Tram en trein >> zie Russer, G.A. Unie van Utrecht Verhandelinghe van de Unie, eewwich Verbont ende eendracht Oorspronkelijke Uitgave: Wed. van Coenraet, Utrecht Uitgave: Overdruk uit het jaarboek van de vereniging Oud-Utrecht 1978. Unie van Utrecht Geschreven door Dr. P.L. Muller Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878. Unie van Utrecht 1579 De Utrechtsche Unie en de Nederlandsche Republiek Uitgave: J. van Boekhoven, Utrecht 1878. Universiteit Utrecht Het Utrechtse landschap en zijn bewoners. Syllabus t.g.v. lezingen over de geschiedenis van het Utrechts Landschap Uitgave: Universiteit Utrecht en Vereniging Oud-Utrecht, 1994 Utrechtsch jaarboekje 1892 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 17 C.Th. v. Boetzelaer, p 20 J.Steengracht, p 34 rijksveldwachter, p 43 zetters der belastingen, p 45 G.H.L. v. Boetzelaer, p 49 bevolking, p 58 bestuur, p 66 wedde, p 78 arts, p 79 vroedvrouw, p 81 veearts, p 149 de With, p 155 Rappart, p 163 waterschappen, p 185 G.H.L. v. Boetzelaer, pp 190, 193 postkantoor, p 198 spoorweg, p 200 tram, p 203 bode´s, schuiten, diligences Utrechtsch jaarboekje 1893 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 18 C.Th.v. Boetzelaer, p 21 J.Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belasting, p 51 bevolking, p 56 G.H.L. van Boetzelaer, p 60 bestuur, p 68 wedden, p 81 arts, p 83 vroedvrouw, p 110 G.H.L. van Boetzelaer, p 162 Twiss, Steengracht, van Rappard, p 165 G.H.L. van Boetzelaer, p 170 waterschappen, p 186 stations-chef, p 187,

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (84)

82

188 tram, p 197 de With, p 198 G.H.L. van Boetzelaer, p 200 post, pp 210, 211 diligences, bodes, pp 256, 257 De Bilt, p 281 ontvoerde door De Bilt, p 285 Houdringe (van Westrenen) Utrechtsch jaarboekje 1894 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 18 C.Th.v.Boetzelaer, p 22 J.Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 46 zetters directe belasting, p 52 provincie, p 54 de With, p 58 G.H.L. van Boetzelaer, p 62 bestuur, p 70 jaarwedden, p 83 arts, p 85 vroedvrouw, p 107 schoolopziener, p 165 Twiss, Steengracht, van Rappard, p 173 waterschappen, p 189 stations-chef, pp 190, 191 tram, p 200 de With, p 201 G.H.L. van Boetzelaer, p 203 postkantoor, p 211 telegraaf, p 217 wagens, bode Utrechtsch jaarboekje 1895 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 18 C.Th.v. Boetzelaer, p 22 Steengracht, p 36 rijksveldwachter, p 46 zetters directe belasting, p 52 bevolking, p 58 G.H.L.. van Boetzelaer, p 61 gemeentebestuur, p 74 jaarwedden, p 87 arts, p 89 vroedvrow, p 171 Twiss, Steengracht, van Rappard, p 179 waterschappen, p 195 stations-chef, pp 196,197 tram, p 209 postkantoor, p 217 telegraaf, p 223 diligences, boden, p 270 Colenbergh, pp 303-308 A.R. Falck + portret, p 319 G.Davelaar Utrechtsch jaarboekje 1896 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 15 C. Th.v. Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter/jachtopziener, p 44 zetters directe belasting, p 50 bevolking, p 52 de With, p 59 bestuur, p 72 wedden, p 86 arts, p 88 vroedvrouw, p 122 predikant, p 171 Twiss, van Rappard, p 179 waterschappen, p 195 stations-chef, p 196 tram, p 206 Twiss, de With, p 209 posterijen, p 217 telegraaf, p 223 diligences, boden, pp 257-263 N.F. van Nooten + portret Utrechtsch jaarboekje 1897 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 15, C.Th.van Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belasting, p 50 bevolking, p 53 de With, p 60 bestuur, p 73 wedden, p 88 arts, p 90 vroedvrouw, p 124 J.L.Dippel, p 130 Remmers, p 174 Twiss, van Rappard, p 175 Royaards, de With, p 182 waterschappen, p 197 stations-chef, p 198 tram, p 208 Twiss, de With, p 211 posterijen, p 219 telegraaf, p 220 telefoon, p 225 wagens, bodes Utrechtsch jaarboekje 1898 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 15 C.Th.van Boetzelaer, p 34 rijksveldwachter, p 45 zetters directe belastingen, p 51 bevolking, p 57 G.H.L. van Boetzelaer, p 60 bestuur, p 73 wedden, p 88 arts, p 90 vroedvrouw,p 124 Dippel, p 130 Remmers, p 172 K.N.M.I., p 175 Twiss, van Rappard, p 176 de With, p 183 waterschappen, p 198 stations-chef, p 199 tram, p 209 de With, J.W.Twiss, p 212 postkantoor, p 200 telegraaf, p 221 telefoon, p 226 wagens, bodes, schuiten, p 259-267 W.J. Royaards van de Ham (portret) Utrechtsch jaarboekje 1899 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 14 C.Th.van Boetzelaer, p 33 rijksveldwachter, p 39 zetters directe belastingen, p 49 bevolking, p 51 de With, p 55 G.H.L. van Boetzelaer, p 58 bestuur, p 71 wedden, p 86 artsen, p 88 vroedvrouw, p 90 Poll, p 122 predikant, p128 pastoor, p 170 K.N.M.I., p 173 waterschappen, p181 waterschappen, p 196 stations-chef, p 198 tram, p 207 Royaards, Twiss, de With, p 209 Twiss, p 210 postkantoor, p 218 telegraaf, p 219 telefoon, p 224 diligences, wagens, schuit Utrechtsch jaarboekje 1900/1 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon en J. de Kruyf P 14 C.Th.v. Boetzelaer, p 33 politie, p 49 bevolking, p 51 de With, p 55 G.H.L. van Boetzelaer, p 58 gemeentebestuur, p 71 wedden, p 86 artsen, p 88 vroedvrouw, p 90 Poll, p 119 van Leeuwen, p 124 N.H. kerk, p 130 R.K. kerk, p 173 K.N.M.I., p 176 Twiss, p 177 de With, p 184 waterschappen, p 203 stations-chef, p 215 Twiss, de

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (85)

83

With, p 217 Twiss, p 218 postkantoor, p 226 telegraaf, p 227 Bell-telefoon, p 233 bodes, wagens, diligences, p 311 Jan en Willem Jan Both Hendriksen Utrechtsch jaarboekje 1902 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon P 14 C.Th.van Boetzelaer p 33 politie, p 40 directe belastingen, p 49 de With, p 53 G.H.L.van Boetzelaer, p 56 gemeentebestuur, p 87 artsen, p 88 vroedvrouw, p 91 veearts, p 119 G.H.L. van Boetzelaer, p 126 predikant, p 133 pastoors, pp 170,171 K.N.M.I., p 174 Twiss, p 175 de With, p 182 Biltsche Grift, p 202 N.C.S., station, p 205 tram, p 219 de With, Twiss, p 225 postkantoor, p 233 telegraaf, p 235 telefoon, p 241 diligences, schuiten e.d., p. 291/302 Dr. E.van Engelen, pp 320, 321 wegen bij de Minstroom Utrechtsch jaarboekje 1903 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon P 26 C,Th.van Boetzelaer, p 47 politie, p 53 zetters directe belastingen, p 76 artsen, p 78 vroedvrouw, p 87 gemeentebestuur, p 111 Twiss, p 112 de With, p 119 waterschappen, p 139 N.C.S., p 145 predikant, p 153 pastoor, p 186 G.H.L. van Boetzelaer 205 villapark Station de Bilt N.V., p 207 de With, Twiss, p 250 postkantoor, p 257 telegraaf, p 258 Bell-telefoon, p 267 diligences, schuiten e.d., achterin p 22 Henricus, p 23 Sweder van Sulen, p 44 Over de Vecht, pp 66/67 Sandwijck Utrechtsch jaarboekje 1904 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon P 31H.J.H.van Boetzelaer, p 36 politie, p 42 directe belasting, p 66 artsen, p 68 vroedvrouwen, p 73 G.H.L.van Boetzelaer, p 77 bevolking, p 94 de With, p 97 K.N.M.I.,p 100 Twiss, p 102 de With, p 108/109 waterschappen, p 128 station, p 129 de With, p 135 predikant, p 139 predikant, p 143 paters, p 190 des Tombe, p 195 N.V. Villapark Station de Bilt, p 196 de With, Royaards, p 197 Twiss, de With, p 198 G.Lvan Boetzelaer, p 220 C.W.T. van Boetzelaer. Utrechtsch jaarboekje 1905 Uitgave: J.G. van Terveen en Zoon P 31 H.J.H.van Boetzelaer, p 37 politie, p 42 zetters directe belastingen, p 64 G.L.van Boetzelaer, p 66 artsen, p 68 vroedvrouwen, pp 73,103 G.L.van Boetzelaer, p 77 gemeentebestuur, p 97 K.N.M.I., pp 100, 196 Twiss, pp 102,113, 196-197 de With, pp 108-109 Biltse Grift, waterschap, p 128 stations-chef, p 135 predikant, p 143 pastoor, p 195 N.V. Villapark Station De Bilt, p 240 posterijen, p 247 telegraaf, p 248 telefoon, p 256 boten, schuiten, bodes, mengelwerk p 36 patriotten Utrechtsch jaarboekje 1906 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 34 politie, p 40 directe belastingen, p 62 G.L.van Boetzelaer, p 64 artsen, p. 66 vroedvrouwen, p 72 G.L.van Boetzelaer, p 75 bevolking, p 91 de With, p 93 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 98 de With, p 99 G.L.van Boetzelaer, p 105 Biltse Grift, p 126 station, de With, p 132 predikant, p 141 pastoor, p 194 N.V. Villapark Station de Bilt, p 196 de With, Twiss, p 240 posterijen, p 247 telegraaf, p 248 telefoon, p 265 wagens, bodes, schuiten Utrechtsch jaarboekje 1907 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 34 rijksveldwachter, p 64 artsen, p 66 vroedvrouwen, p 72 G.H.L. van Boetzelaer, p 75 gemeentebestuur, p 91 de With, p 94 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 98 de With, G.L.van Boetzelaer, p 105 waterschappen, p 126 stations-chef, p 132 predikant, p 141 pastoor, p 196 N.V. Villapark Station de Bilt, p 197 de With, Floor, p 198 de With, p 199 Royaards, p 232 Twiss, de With, p 242 posterijen, p 248 telegraaf, p 250 telefoon, p 258/259 wagens, bodes, schuiten, mengelwerk x des Tombe Utrechtsch jaarboekje 1908 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 35 politie, p 41 zetters directe belasting, p 63 artsen, p 65 vroedvrouwen, p 71 statenlid, p 74 gemeentebestuur, p 93 K.N.M.I., p 96 Twiss, p 97 de With, Heemstra, p 99 G.L. van Boetzelaer, p 104 waterschappen, p 125 de With,

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (86)

84

stations-chef, p 130 predikant, p 140 pastoor,p 189 des Tombe, p 195 N.V. Villapark Station de Bilt, p 196 de With, Floor, p 241 posterijen, p 247 telegraaf, p 249 telefoon, p 257 wagens, bodes, schuiten Utrechtsch jaarboekje 1909 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 35 rijksveldwachter, p 41 zetters directe belastingen, p 61 artsen, p 65 vroedvrouwen, p 76 stations-chef, de With, p 81 predikant, p 91 pastoor, p 102 scholen, pp 119/120 gemeentebestuur, p 139 K.N.M.I., p 142 Twiss, p 143 de With, Heemstra, p 145 G.L. van Boetzelaer, p 151 waterschappen, pp 201/202 N.V. Villapark Station de Bilt, p 203 de With, Floor, p 204 de With, p 248 posterijen, p 254 telegraaf, p 256 telefoon, p 264 bodes, schuiten Utrechtsch jaarboekje 1910 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 35 rijksveldwachter, p 42 zetters directe belastingen, p 61 G.L. van Boetzelaer, p 63 artsen, p 65 vroedvrouwen, p 76 stations-chef. De With, p 81 predikant, p 92 pastoor, p 102 scholen, p 111 G.H.L. van Boetzelaer, p 120 gemeentebestuur, p 139 K.N.M.I., p 142 Twiss, p 143 de With, van Heemstra, p 145 G.L. van Boetzelaer, pp 150/151 waterschappen, p 203 de With, pp 247/248 posterijen, p 254 telegraaf, pp255 telefoon, p 256 tram, p 263 schuiten, boden, wagens, pp 201/202 N.V. Villapark Station de Bilt, mengelwerk p VIII Rademacher Utrechtsch jaarboekje 1912 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 34 rijksveldwachter, p 42 zetters directe belastingen, p 65 artsen, p 67 vroedvrouwen, p 78 stations-chef, p 79 de With, p 84 predikant, p 94 pastoor, p 112 scholen, p 120 G.H.L. van Boetzelaer, p 128 gemeentebestuur, pp 146/147 K.N.M.I., p 150 Twiss, p 151 de With, van Heemstra, p 158 waterschappen, p 211 N.V. Villapark Station de Bilt, Everts, p 216 Quarles van Uffort, p 223 des Tombe, G.H.L. van Boetzelaer, pp 256/257 posterijen, p 263 telegraaf, p 264/265 telefoon en tram, p 273 wagens, boden, schuiten, p XV C.H. Wind Utrechtsch jaarboekje 1914 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 16 van Eijs, p 36 rijksveldwachter, p 45 directe belastingen, p 68 G.L. van Boetzelaer, p 70 artsen, p 72 vroedvrouw, p 73 gemeentearts, p 84 stations-chef, p 85 de With, p 97 predikant Ger. Kerk, p 101 pastoor, p 119 onderwijs, p 136 gemeentebestuur, p 156 K.N.M.I., p 162 G.L. van Boetzelaer, p 168 waterschappen, p 227 N.V. Villapark Station de Bilt, p 229 genootschap Landbouw en Kruidkunde, p 202 Rademacher Schorer, p 277 posterijen, p 283 telegraaf, p 285 tram, telefoon, p 287 de With, p 296 wagens, boden, schuiten, mengelingen pp IX-XLIII pastoor Roes Utrechtsch jaarboekje 1915 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 16 van Eijs, p 36 politie, p 70 geneeskundigen, p 72 vroedvrouwen, p 85 stations-chef, p 85 de With, p 91 predikant, p 98 ger. Kerken, p 103 pastoors, p 121 scholen, p 139 gemeentebestuur, p 172 waterschap, p 230 villapark, p 232 genootschap landbouw, p 283 postkantoren, p 291 Zeister tram, p 302 wagens, boden, schuiten Utrechtsch jaarboekje 1916 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht P 4 portret mr. J.P.Fockema Andreae, p 16 jhr. P.A.van Eijs, p 30 J.J.v.d.Poll, p 37 rijksveldwachter, p 46 directe belasting, pp 70,74 artsen, p 73 vroedvrouwen, p 85 N.C.S.M., p 86 N.B.M., p 92 N.H. kerk, p 99 Ger. Kerk, p 104 R.K. kerk, pp 122/123 scholen, pp 141/142 gemeentebestuur, p 164 K.N.M.I., p 168 J.E.W.Twiss, p 169, D.de Wilt, p 176 waterschappen, p 184 Twiss, Gerlings, p 236 N.V. Villapark Station de Bilt, p 238 Genootschap Landbouw, p 240 A.Nengerman, p 241 Jonckers Nieboer, p 289 posterijen, p 298 Zeister tram, p 308 wagens, boden, schuiten, mengelwerk: Fam. Brom Utrechtsch jaarboekje 1918 Uitgave: G.J.A.Ruys, Utrecht

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (87)

85

P 15 v. Weede, p 35 rijkspolitie, p 43 grondbelasting, p 46 inkomstenbelasting, p 68 Meerburg, p 70 gezondheidscommissie, p 72 artsen, p 75 vroedvrouw, pp 83/84 de With, p 87 arbeidsbeurs, p 93 Herv. Kerk, p 100 Ger. Kerk, p 104 R.K. kerk, p 128 scholen, p 148 bestuur, p 170 K.N.M.I., p 175 Lekdijk –Benedendams, p 182 waterschappen, p 244 N.V. Villapark Station de Bilt, p 245 landbouw afd. De Bilt, pp 299/305 posterijen, p 306 telegraaf, p 316wagens, boden etc. Utrechtsche Courant Uit lang vervlogen tijden. Oud Utrechtsche schetsen door Trajectinus. Overdrukken uit de Utrechtsche Courant Uitgave: Uitgevers-Maatschappij Neerlandia v.h. o.a. firma F.B.v. Ditmar, z.j. Met onder andere een artikel betreffende Houdringe. Utrechtsche Provinciale en stads almanak -Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1862 Uitgave: W.C.J. Bollaan P 39 post- en ppersonenvervoor, p 44 schuit, p 52 bode, p 98 Spengler, p 101 van Haeften, p 114 Rijksveldwachter/opziener Jagt, p 124 N.H. kerk, p 138 onderwijs, p 152, waterschap, p 228 burgemeesters Utrechtsche Provinciale en stads almanak Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1876 Uitgave: J. de Kruijff en J.G. Terveen en Zoon, Utrecht P 49 zetters directe belasting, p 59 artsen, vroedvrouw, p 65 bevolking, p 69 kerkgenootschappen, pp106-107 rijksveldwachters, p 118 W.C. van Boetzelaer, p 123 kerk, p 133 bestuur, pp 160-161 waterschappen, p 286 posterijen, p 295 stations-chef, p 303 schuiten Utrechtsche Provinciale en stads almanak Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak voor het jaar 1887 Uitgave: J. de Kruijff en J.G. Terveen en Zoon, Utrecht p 18 C.Th. van Boetzelaer, p 33 Steengracht, p 55 zetters directe belasting, p 70 bevolking, p 71 markt paarden 2 april, p 73 stemmers, p 80 G.H.L. van Boetzelaer, p 84 bestuur, p 115 rijksveldwachter, p 131 predikant, p 143 de With, Twiss, Kluppel, p 144 Schroder, Steengracht, p 147 G.H.L. van Boetzelaer, p 154 waterschappen, pp 253 en 258 postkantoor, p 268 stations-chef, p 272 tram, p 276 diligences, wagens, p 279, boden, p 282 schuiten, p 113 en 322 advocaat, Twiss Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1838 Tweede jaargang met platen Uitgave: J.G.Andriessen, 1837 p 26 kermis (25 sept), p 32 diligencen, p 39 schuiten, 52-53 bestuur e.d., p 102 Houdringe, p 107 Vollenhove, p 111 Utenhoven, Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1844 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon P 19 kermis 24 sept, p 27 postwagens e.d., p 32 schuiten, p 39 bestuur, pp 195- 274 Asch van Wijck (begraven Dorpskerk) Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1849 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon P 21 kermis 25 sept, p 32 bode, p 42 bode, p 37 schuiten, pp 46-47 statistiek, pp 107-149 Van der Capellen, overl. 10-4-1848 Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1857

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (88)

86

Uitgave: L.E.Bosch en Zoon P 37 schepen/schuiten, p 42 boden, pp 65, 66 statistiek Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1859 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon Pp 15, 16, 18, 20, 21, 22 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 44 D.J. van Ewijck, p 47 onderwijs, pp 64/65 statistiek Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1860 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon pp 6, 8, 12, 13 paardenmarkten, p 29 schepen/schuiten, p 34 boden, p 39 onderwijs, pp 64, 65statistiek, p 95 verbranden De Bilt, pp 102, 103 Vrouwenklooster 1482, pp 150-156 D.J. van Ewijck, pp 176, 177 Hendrik V te Utrecht, p 235-236 A.R. Falck (portret op voorpagina) Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1862 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon Voorpagina portret J.Ackersdijk, pp 15, 16, 18, 20, 21, 23 paardenmarkt, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 78 Spengler, p 145- 150 mr. A.C. Holtius, pp 153-162 J.Ackersdijk Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1863 Uitgave: L.E.Bosch en Zoon Pp 14, 15, 17, 21 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, p 78 statistiek Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1864 Pp 15, 17, 20, 21, 23 paardenmarkten, p 37 schepen/schuiten, p 42 boden, pp 78/79 statistiek, p 146 1787, p 165 Henrica van Erp, p 214-220 mr. H.A. Laan Utrechtse biografieën -Het Kromme Rijngebied Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied Uitgave: SPOU Utrecht 2002. -De Utrechtse Heuvelrug-Noord Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en Driebergen-Rijsenburg Uitgave: SPOU Utrecht 2004. Met onder andere een artikel over Pieter Helbert Damsté, geschreven door Jan van der Heijden. Utrechtse Heuvelrug, De >> zie Garthoff, Bert Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen. Catharina L. van Groningen Uitgave: de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle 1999. Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en landelijk gebied. Catharina L. van Groningen Uitgave: de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle 2000.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (89)

87

Utrechts Landschap, Stichting Het Jaarverslag van Het Utrechts Landschap over 1947 Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1947. Utrechts Landschap, Stichting Het 40 jaren Utrechts Landschap, 1927-1967. Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1967. nr. 3 Ridderoordbos en Splinterenburg, nr.9 Houdringe, nr.13 Heyntjeskamp, nr.16 Beerschoten, pp. 11-13 Houdringe en verder plattegronden met bezittingen. Utrechts Landschap, Stichting Het H. en J. Brand: Het Utrechts Landschap natuurlijk hart van Nederland. Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1990. Utrechts Landschap, Stichting Het Handboekje met beschrijvingen van beschermde natuurgebieden Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1992. Utrechts Landschap, Stichting Het J. van der Zee e.a.: Landschapsgids voor Utrecht. Het veenweidegebied, Het Kromme Rijngebied, De Utrechtse Heuvelrug, Het Valleigebied en het Rijn-Oevergebied. Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 1997. Utrechts Landschapgids Ontdek de mooiste natuur bij Het Utrechts Landschap Uitgave: Stichting Het Utrechts Landschap, 2002. Utrechts Landschap, Stichting Het Natuur dichtbij (Uitgave betreffende de provincie Utrecht in de reeks De Landschappen) Uitgave: De landschappen / Het Utrechts Landschap Utrechts Landschap Helemaal niet raar. 33 jaar bij Het Utrechts Landschap Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Lugtmeijer als directeur-rentmeester op 24 mei 2006. Utrechts Landschap, Stichting het Wieken, wind en weidevogels. Molens in het Utrechts landschap Uitgave: Utrechts Landschap, 2006. Van Standen tot Staten 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975 Uitgave: Stichting Stichtse Historische Reeks, Utrecht 1975. Veenland-Heineman, K.M. e.a.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (90)

88

Tuin & Park Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht Uitgave: Matrijs, 1992. Met ook beschrijvingen van Biltse buitenplaatsen. Ven, D.J. van der Ons mooie Nederland door J.D.C. van Dokkum. Uitgave: J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918. Vente, Maarten Albert Utrechtse orgelhistorische verkenningen. Bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de Lage Landen tot omstreeks 1630 Uitgave: Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1989 . Verdam, P.J. Vier eeuwen van Meerlant in het Utrechtse Uitgave: eigen Uitgave, Bilthoven 1994. Vermeulen, Dr. P.J. Tijdschrift voor Oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht. Delen 1, 2 en 3 Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, resp. jaar 1847, 1848 en 1849 >> zie ook Monde N.van der betr. jaargangen 1836-1846. In boeken zitten briefjes met aantekeningen / verwijzingen van Jan van der Heijden. Visscher, Dr. H.A. De Utrechtse Heuvelrug. Een natuurrijke streek in het hart van Nederland Uitgave: Nationaal Landschapskundig Museum, Dordrecht 1987. met ook beschrijvingen betreffende. De Bilt e.o. Visser, Drs. H.A. Molens in Utrecht in oude ansichten Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 2000. Vliet, Kaj van In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 Uitgave: Walburg Pers, 2002. Vogelzang, F. >> zie Levensverhalen Volkers, Kees Sporen van bedrijvigheid. Historische Reeks Utrecht, deel 6. Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1985. Volkers, Kees 20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht. Een cultuurhistorische verkenning Uitgave: Usine / privincie Utrecht, Utrecht 2006.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (91)

89

Vreemdelingen Gids van de provincie Utrecht Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer,1938. Vreemdelingen Gids van de provincie Utrecht Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, 1943. Met afbeeldingen van golfclub De Pan en het natuurbad, vermeldingen Oostbroek, Houdringe, K.N.M.I. Vreemdelingen Gids van de Provincie Utrecht Uitgave: Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, 1950. Vreemdelingen Kris Kras door Utrecht Met auto-, motor-, rijwiel- en routekaarten met voornaamste omschrijvingen Uitgave: Kooiman, Nunspeet in samenwerking met Provinciale Utrechtse VVV, ca.1958. pp.4-5, 11, 26 over De Bilt, Bilthoven. Vuuren, L. van Rapport betreffende een onderzoek naar de Sociaal-Economische structuur van een gebied in de provincie Utrecht Uitgave: Drukkerij en uitgeverij Broekhoff N.V., v.h. Kemink & Zoon – 1938. Wagenaar, Jan Nederland in vroeger tijd (oorspr. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden): deel VIII Historisch overzicht van het gewest Utrecht en beschrijving van regeringscolleges,

gerechtshoven enz. deel IX Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en

geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht. deel X Geïllustreerde beschrijving van Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede,

Montfoort en het Nederkwartier. deel XI Geïllustreerde beschrijving van het Land van Montfoort, Eemland en het

Overkwartier. Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1965 (oorspr. Bij Isaak Tirion, Amsterdam, 1758, 1772). deel XI pp.359-368 beschrijving Oostbroek en De Bilt.

Wagenaar, Jan Utrecht in prent, 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Oorspronkelijk: Het Verheerlijkt Nederland of Kabinet van Hedenaagsche Gezigten ....., dienende tot Opheldering der Beschrijvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1965 (oorspr. Isaak Tirion, Amsterdam, 1745-1774). nrs.135-136 prentjes van "Vrouwenklooster" =huis Kolenberg en de Dorpskerk.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (92)

90

Wal, Reina van der Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Eemland. Toeristisch Utrecht in woord en beeld. Deel 1 Uitgave: Pr Illustrated bv – Huizen 1989 blz.74 betr. Bilthoven en De Bilt Water, Johan vande (drie delen) Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der edele mogende Heeren Staten ’s Lands van Utrecht. Mitsgaders van de Ed.groot achtb. Heeren Borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Uitgave: Jacob van Poolsum, Utrecht 1779. Waterleiding >> UWM Weijs, Drs. H. Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie Uitgave: de provincie Utrecht in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland en de Koninklijke Neder. Natuurhistorische Vereniging, 1984. Wieberdink, Ger Louis (2x) Historische Atlas van Utrecht, Chromografische Kaart des Rijks 1:25.000. Uitgave: Uitgeverij Robas Producties, 1989. Wisgerhof, Bert Utrechts Orgellandschap Uitgave: J.C. Willemsen, Amersfoort, 1979. p.10, 50, 51, 57: orgel St. Laurenskerk; pp.50-51 orgel Dorpskerk. Zee, Ds. G. van der Crisis van de kerkelijke reformatie in de dorpen van de provincie Utrecht Overdruk uit het jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1956. Zeilmaker, Michel >> Buitenplaatsen (Utrecht-algemeen) Zilverberg, Dr. S.B.J. De Stichtse Burgeroorlog. Rebellie en reactie in het vijftiende-eeuwse Utrecht Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1978. Zutphen, A. van Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving der Provincie Utrecht. Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1972 (oorspr. J. van der Wal, Gorinchem, 1820). pp. 181-182 De Bilt

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (93)

91

Hieronder staan de boeken betreffende diverse Utrechtse gemeentes, alfabetisch op gemeentenaam. De boeken staan in de boekenkast in de regentenkamer in de Oude School, uitgezonderd die van de stad Utrecht. Amersfoort Kleinveld, G. Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht. Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA) Uitgave: mede dankzij steun provincie Utrecht, 1994. Baarn Groeneveld Wagenaar Hummelinck, ir. M.G. : Groeneveld. Deel 50 uit de serie ´Nederlandse Kastelen´ Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting. Stichting Groeneveld. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Uitgave: 1983 Gaasbeek, Fred Baarn Geschiedenis en architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht Uitgave: Kerckebosch BV / SPOU, Zeist 1994. Lage Vuursche T’Dorp Vuurst Uitgave: Ter gelegenheid van het jubileum Van Oosterom 1865-1965, 1965. Otten, Willem Van stulp tot kerk Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche. Uitgave: Kerkvoogdij Ned.Herv. kerk Lage Vuursche, 1988. p.11 1659, lidmaten uit De Bilt in Ridderdorp, p. 12 1785, lidmaten Splinterenburg, Hooge Woning, 1823, Ridderdorpse hei, p. 25 Aaltje Middag, p.38 Vrouwenklooster, fam. Drakenburg, Drakenstein, pp.185-190 benoeming Dirk Roden tot diaken in De Vuursche. Putman, J.H.M. Eemlandse klappers, deel 11 Dopen geref. Gem. Baarn 1698-1810; geref.gem. De Vuursche 1661-1809; R.K. Parochie Baarn 1703-1811 Uitgave: Genealogische Documentatie Service, Bussum 1983. Stevens, Hans De Lage Vuursche. Uitgave: Uitgeverij Bakker, Baarn, 1982. pp. 22-25 Vrouwenklooster, Werners' hofstede; p. 80 Eyckensteinse bos.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (94)

92

Wiel, Rein van der Ewijkshoeve, tuin van tachtig Uitgave: Em. Querido's Uitgeverij BV, 1988. Bunnik Albers, Lucia en Hans Pemmelaar Amelisweerd en Rhijnauwen. Geschiedenis en beheer van de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. Historische Reeks Utrecht, deel 2. Uitgave: Matrijs Utrecht, 1983 . Amelisweerd (Nieuw/Oud) >> ook onder Bunnik: gemeente Utrecht >> Journalisten Kollektief Baartman, Nicoline; et al Baronnen en Kunstenaars, de geschiedenis van het landhuis Oud-Amelisweerd vanaf de Middeleeuwen tot heden. Uitgave: Stichting Oud-Amelisweerd & Centraal Museum Utrecht, 1993. Bredero-groep Het woongebied Krommerijn in Bunnik Uitgave: Bredero-groep, Utrecht, 1980. Donker, Charles Dagboek Rhijnauwen. Uitgave: Erven Thomas Rap, Vijverhof, Baarn, 1977. Gaag, Arie van der Fort bij Rhijnauwen, middelpunt van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Uitgave: Henk Reinders, Bunnik, 1990. Gemeentegids Bunnik Gids voor de gemeente Bunnik. Uitgave 1982. Uitgave: uitg. Mij. Suurland' Vademecum B.V., Eindhoven. Gemeente Utrecht Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd, Rhijnauwen, landgoederen van de gemeente Utrecht. concept-beheersplan. Uitgave: Gemeente Utrecht afd. Openluchtrecreatie en Groenvoorziening, z.j. (ca. 1988). Gemeente Utrecht Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen, een kort overzicht van de historie, de flora en de

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (95)

93

fauna van de drie gemeentelijke landgoederen. Uitgave: Gemeente Utrecht, Bureau Voorlichting, 1974. Ginkel-Meester, Saskia van Bunnik, geschiedenis en architectuur. Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht. Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989. #Journalisten Kollektief Utrecht Amelisweerd, de weg van de meeste weerstand. Twaalf jaar milieu-activisme, het failliet van de inspraak-industrie, Rijkswaterstaat als bulldozermacht. Uitgave: Uitgeverij Ordeman, Rotterdam, 1983. Koops, A. Veertig jaren diender, langs de Kromme Rijn en de Leidse Rijn. Uitgave: Henk Reinders, Bunnik, 1988. #Kretschmar, Jhr. F.G.L.O. van De portretverzameling Martens van Sevenhoven. Een beeldkroniek van een Utrechtse familie. Uitgave: Overdruk uit het Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage 1978. Meurs, Paul Architectuur en het nalaten. Monumentenzorg in de Randstad, Oud-Amelisweerd & de begeerte. Uitgave: The Urban Fabric, Utrecht, 1993. Peet, Drs. M. De gemeente Bunnik in verleden, heden en toekomst. Een sociografisch onderzoek. Uitgave: 's-Gravenhage, 1967. Pemmelaar, Hans >> zie Albers Lucia Reinders, Henk Bunnik, korte samenvatting van 20 eeuwen geschiedenis. Uitgave: HES Uitgevers, Utrecht, 1986. Remouchamps, Dr. A.E. Opgravingen te Vechten. Uitgave: Kemink en Zoon, Over den Dom, 1928. Vermeer, Drs. Gerrit De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk. Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1987. Den Dolder zie Zeist

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (96)

94

Doorn #Kadastrale atlas Doorn in 1832 Grondgebruik en eigendom. Kadastrale atlas provincie Utrecht, 1998 Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Doornse Historische Vereniging Thorhem, 1998. Laman, Marc Doorn Geschiedenis en Architectuur Uitgave: Kerckebosch BV – Zeist, 1995. Driebergen-Rijsenburg Driebergen Rijsenburg Driebergen Rijsenburg een dichterlijk dorp. Bloemlezing. Uitgave: Stichting Achterland Zeist, 1994 Steenwijk, Dick Voorbij de Driebergse Brug. Over Driebergen-Rijsenburg en hun inwoners Uitgave: Henk Reinders, Bunnik 1992. Maarssen Dubois, Pierre H. en Simone Dubois Zonder vaandel. Belle van Zuylen, een biografie Uitgave: G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1993. Montfoort Reinink, Wessel Landgoed Linschoten. Uitgave: Stichting Landgoed Linschoten en uitgeverij Thoth, Bussum, 1994. Soest Bos, Ds. J.J. Uit de Geschiedenis van Soest - deel 1. Nederduitsch-Hervormde Gemeente. herUitgave: Historische Vereniging Soest. Kruiswijk, Hans Een jaar op de Neng. Uitgegeven op initiatief van de Werkgroep Behoud de Zuidereng, 2004.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (97)

95

Simon, Johan Landelijk Soest. Verslag van een zoektocht naar verleden, heden en toekomst van het landelijk gebied in de gemeente Soest. Uitgave: gemeente Soest en IVN-Eemland, 1994. Gemeente Utrecht Aartsbisschoppelijk Museum Verslag over het jaar 1925 Uitgave: Overdruk van het Gildeboek, jrg IX, afl.1, uitgegeven door het bestuur van het AartsbisschoppelijkMuseum. Aartsbisschoppelijk Museum Verslag over de jaren 1960-1964 Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum, Utrecht, 1964. Aartsbisschoppelijk Museum Verslag over de jaren 1965-1968 Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum, Utrecht,1968. Aartsbisschoppelijk Museum Verslag over de jaren 1969-1972 Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum, Utrecht,1972. Aartsbisschoppelijk Museum Verslag over de periode 1-1-1973 – 1-7-1976 Uitgave: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel / Drukkerij Van Rossum, Utrecht,1976. Aartsbisschoppelijk Museum Van Willibrord tot Wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen. Uitgave: Aartsbisschoppelijk museum, Utrecht 1972. Adriani, Dr. J.H. Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht IX. De Stads-Almoezenierskamer te Utrecht (1628-1928) Uitgave: Armenraad Utrecht, 1928. p. 42: tienden van Oostbroek (1798) Akerlaken jr., A.M. van De Pieterskerk te Utrecht.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (98)

96

Uitgave: Drukkerij "De Industrie", J. van Druten, Utrecht, 1934. Altena, Egbert van en Ingrid Jacobs Licht in de binnenstad. Openbare verlichting in de stad Utrecht Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs 2000. ANWB Een Dom en de stad rondom. Acht wandelingen door historisch Utrecht Uitgave: ANWB, 1942. Archeologische Kroniek >> gemeente Utrecht Arntszstichting, Willem De Willem Arntszstichting 1461-1961, deel I Uitgave: N.V. A. Oosthoek’s uitgeversmaatschappij, Utrecht 1961. Arntszstichting, Willem De Willem Arntszstichting 1461-1961, deel II Uitgave: N.V. A. Oosthoek’s uitgeversmaatschappij, Utrecht, 1965. Arntszstichting, Willem De Willem Arntszstichting tijdens de Tweede Wereldoorlog Uitgave: Grafisch bedrijf Schotanus en Jens b.v., Utrecht, 1983. Asch van Wijck, Jhr. Mr. H.M.A.I. Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertienden eeuw Uitgave: L.E. Bosch, Utrecht 1838. Balk, J.Th. Kerken, kruisen en kastelen Uitgave: Op de Valreep, speciale nieuwjaarsUitgave van de Dijker Groep 1988 / 1989. Bell-telephoon Officieele Gids der Ned. Bell-telephoon Maatschappij, Administratie Utrecht no 1, februari 1884 Uitgave: stoomdruk van J. van Boekhoven – Utrecht. Berents, Dirk Arend Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht. Uitgave: Stichtse Historische Reeks 2, 1976. Berents, Dick Kerken & karossen Fransen in Utrecht, 800-1900. Uitgave: t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Alliance Française Uitrecht. Het Spectrum, 1994

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (99)

97

Bergh, G.C.J.J. van den, J.E. Spruit en M. van de Vrugt Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen en elf hoogleraren uit driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht Uitgave: Walburg Pers / Stichtse historische reeks,1986. #Bergh-Hoogterp, Louise E.van den Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen, deel 1 en 2 Uitgave: Gary Schwarz, SDU Publichers, Den Haag 1990. Berghuijs, H.B. Geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Utrecht Uitgave: Doopsgezinde gemeente, 1925. Biesma, Hedde Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs, 1999. BKR BKR-tentoonstelling manifestatie Utrecht. Kunst van ons allemaal Uitgave: regionale BKR-kommissie, Utrecht, 1979. Blijstra, R. 2000 jaar Utrecht. Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum Uitgave: A.W. Bruna & Zoon Utrecht / Antwerpen, 1969. Borst, Drs. P. e.a. Graven en begraven in de Dom van Utrecht Uitgave: Henk Reinders, Bunnik 1997. Bree, Han van e.a. Opgewonden, maar niet opwindend Uitgave: speciale Uitgave van de Wortel, het blad van het Instituut voor Geschiedenis, 1980. Breij, Drs. Mieke Sint Maarten Schutspatroon van Utrecht Uitgave: Stichting Discodom Utrecht, 1988. Broer, C.J.C.en M.W.J. Bruijn De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-Maarten. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995. >> zie ook Nederlands Centrum voor Volkscultuur Broers, Dr. H.J. Utrecht. Historische wandelingen Uitgave: J.L. Beijers, circa 1875.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (100)

98

Broers, Dr. H.J. Utrecht. Historische wandelingen, 2e druk Uitgave: J.L. Beijers, 1908. #Broers, Dr. C.W. en Dr. P.A. Meerburg, Het centraal laboratorium voor de volksgezondheid te Utrecht van 1910-1920 Uitgave: 1920. #Brom, Dr. Gerard De kloostergang van den Dom te Utrecht Uitgave: W. Leijdenroth van Boekhoven, Utrecht 1911. Brom, Gerard Gerard Brom een katholiek leven. bezorgd door Luykx, Paul en Jan Roes. Autobiografische aantekeningen Uitgave: Arbor Baarn, 1987. Brondgeest, Dr. P.Q. Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht Uitgave: Nonhebel & Co., Hilversum 1901. Bronsveld, Dr. A.W. Vóór vijftig jaar. Persoonlijke herinneringen aan Utrecht Uitgave: Erven J. Bijleveld, 1913. Bruin, Renger Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813 Uitgave: Walburg Pers / Stichtse Historische reeks, 1986. Bruin, Renger Revolutie in Utrecht. Studenten, burgers en regenten in de patriottentijd (1780-1787) Uitgave: Impress bv, Utrecht 1987. Bruin, R.E. de >> Twintig eeuwen Utrecht Brugman, Jan, Hans Buiter en Kaj. van Vliet Markten in Utrecht, van de vroege Middeleeuwen tot nu. Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1995. Brugmans, Dr. H. Utrechtsche kroniek over 1566-1576 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 25e deel Uitgave: Johannes Müller, Amsterdam 1904.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (101)

99

Bruin, M.W.J. de, H. Dam en Y.M. Wassink Utrecht aan de werf. Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1987 (4e druk, 1995). Bruijn, M.W.J. de, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen. Uitgave: Stichtse Historische Reeks / Spectrum, Utrecht 1994. Bruijn, Martin de >> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur Buchell, Aernout Notae Quotidianae Uitgave: Historisch Genootschap / Kemink en Zoon N.V., Utrecht, 1940. Buiter, Hans en Kees Volkers Oudenrijn. De geschiedenis van een verkeersknooppunt Uitgave: Matrijs, Utrecht 1996. Buiter, Hans Hoog Catharijne. De wording van het winkelhart van Nederland Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs, 1993. Buijtenen, M.P. van De St. Servatius-Abdij en Utrechtse stadsuitleg Uitgave: Overdruk uit archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland, 13e jaargang, afl. III 1971. Buijtenen, Dr. M.P. van De Bijbel van de Regulieren te Utrecht Uitgave: Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984. Bijloos, Dr. J. Adrianus VI. De Nederlandse Paus Uitgave: Unieboek b.v., Bussum 1980. Catharijneconvent Catharijne Convent Utrecht. Gidsje verschenen bij de opening van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. Uitgave: Bureau Voorlichting Gemeente Utrecht, z.j. Catharijneconvent Het Catharijneconvent monument met toekomst Uitgave: Ter gelegenheid van de opening in mei 1978.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (102)

100

Catharijneconvent Catharijnebrief Uitgave: vereniging Vrienden van het Catharijneconvent, juni 1995. Catharijneconvent Wüstefeld. W.C.M. Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle, Rijksmuseum Het Catharijneconvant, Utrecht, 1993. #Centraal Museum Utrecht Gids door de verzameling van Nederlandsche en Romeinsche oudheden van het provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in het Centraal-Museum te Utrecht, samengesteld door Dr. G. van Hoorn Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1928. Centraal Museum Utrecht Jan van Scorel Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 3 augustus – 30 october 1955. Uitgave door Centraal Museum, 1955. Centraal Museum Utrecht Paus Adrianus VI 1459-1959 Uitgave: Ter gelegenheid van de Herdenkingstentoonstelling in Utrecht en Leuven, 1959. Centraal Museum Utrecht Nederlandse beeldhouwkunst ´64/´69, tentoonstelling 5/9/16-11 Uitgave: Centraal Museum, 1969 Centraal Museum Utrecht Merken der Utrechtse edelsmeden 1598-1740 Uitgave: Centraal Museum 1970. Centraal Museum Utrecht Landschap in Utrecht. Uitgave: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Staatsbosbeheer door Centraal Museum, 1974. Centraal Museum Utrecht Penningen met vlijt vergaert Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1977. Centraal Museum Utrecht Munten van de stad Utrecht Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1978. Centraal Museum Utrecht J.A.L. de Meyere

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (103)

101

Jan van Scorel 1495-1562 schilder voor prinsen en prelaten Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1981 Centraal Museum Utrecht Bergh-Hoogterp, Dr. Louise E.van den Middeleeuws zilver terug in Utrecht Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1990. Centraal Museum Utrecht Ontwerpen voor de Jaarbeurs. Jaarbeurs Utrecht Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1991. Centraal Museum Utrecht Stilte voor de storm. Utrecht 1672 Uitgave: Centraal Museum / instituut voor kunstzinnige vorming, Utrecht, 1982. Centraal Museum Utrecht Een experimenteel parkprojekt waarin het vakgebied van de beeldende kunst en de medezeggenschap van de gebruiker bij de totstandkoming ervan een belangrijke rol hebben gespeeld. Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1979. Centraal Museum Utrecht Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900 Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling van het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht, 1980. Centraal Museum Utrecht Pieter d’Hont 70 Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 10 oktober - 29 november 1987. Centraal Museum Utrecht Grijzenhout F. en San N.C.F.van Voor Vaderland en Vrijheid. Revolutie in Nederland 1780-1787 Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 4 september - 18 oktober 1987. Centraal Museum Utrecht De ideale stad 1664-1988. Ideaalplannen voor de stad Utrecht Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 9 september - 13 november1988. Centraal Museum Utrecht Domplein Stadsplein. Juryrapport Ideeënprijsvraag Ruimtelijke herstructurering en herinrichting Domplein Utrecht. Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 19 december 1988 - 22 januari 1989. Centraal Museum Utrecht Rede en resultaat Uitgave: Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Centraal Museum, 1988.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (104)

102

Centraal Museum Utrecht Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch Samenstelling en eindredactie: A. Pietersma en L.L.M. Smit Uitgave: Ter gelegenheid van de tentoonstelling 1991. Dam, Drs. C.van Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht 1930-1950 Uitgave: Walburg Pers / Stichtse historische reeks, 1985. Dam, H. Utrecht aan de werf. Uitgave: Historische reeks Utrecht, Matrijs, Utrecht,1987. Dekkers, Jan Ook dit is Utrecht Uitgave: Utrechtsch Nieuwblad n.v., 1962. Delemarre, Flip e.a. Middeleeuwse kerken in Utrecht Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1988. Denig, Carl Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891 Uitgave: Matrijs, Utrecht 1995. Denig, Carl De bewoners van de Utrechtse Oudegracht en Nieuwegracht. Neringdoenden en voorname lieden Uitgave: Historische Reeks Utrecht, Matrijs 1997. #Denneman, Drs. H.A. Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen. Tussen Lepelenburg en Ezelsdijk Uitgave: Stichting De Plantage, 1997. Tot hier gecontroleerd met Marga Diakonessenhuis Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Uitgave: Bestuur van de Inrichting van Diakonessen in Nederland, 1945. Dixon, Ch. Eerstelingen van den oogst. Schetsen uit het begin der Reformatie te Utrecht. 1521-1526 Uitgave: G.F. Callenbach, Nijkerk 1898. Dolfin, Marceline J. e.a.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (105)

103

Utrecht de huizen binnen de singels. Overzicht Uitgave: SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage 1989. Dolfin, Marceline J. e.a. Utrecht de huizen binnen de singels. Beschrijving Uitgave: SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage 1989. Domkerk De Dom te Utrecht in 24 afbeeldingen Uitgave: Drukk.-en uitg.- v/h J.M. Schalekamp, Buiksloot, z.j. Domkerk Bericht van de Stichting Vrienden van de Domkerk 13e jaargang, nr 2, november 2001 Met onder andere een beschrijving van het Domplein. Donkersloot-de Vrij, Dr. Marijke Kaarten van Utrecht Uitgave: Hes uitgevers, Utrecht 1989. Donkersloot-de Vrij, Dr. Marijke De plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839. HerUitgave op ware grootte en in kleur Uitgave: HES Uitgevers / Gary Schwarz Utrecht, Maarssen, 1983. Eck Ir. H.J. van en R. van der Oord Vonk Vlam. Energie voor Utrecht Uitgave: Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf Utrecht, 1986. Edelsmeden Merken der Utrechtse Edelsmeden 1598-1740 Uitgave: Centraal Museum Utrecht 1970. Fischer, Dr. F.P. en Dr. G. ten Doesschate Franciscus Cornelis Donders Uitgave: Ter gelegenheid van het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, gevestigd te Utrecht, Van Gorcum & Comp. N.V. – G.H. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1953. Geerdink Wandelen door Wijk C en de Breedstraatbuurt Uitgave: Drukkerij Ponsen & Looijen bv – Wageningen, 2000. Gemeente Utrecht >> zie ook onder Bunnik voor wat betreft Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (106)

104

Gemeente Utrecht Catalogus van den Topographischen atlas der stad Utrecht, samengesteld door mr. S. Muller Fz. Uitgave: J.L. Beijers, Utrecht 1878. Met vermelding onder de nrs. 1574 en 1575 van kaarten betreffende de gemeentegrenzen De Bilt. Gemeente Utrecht Catalogus van het Archief, Derde afdeeling 1795-1813, samengesteld door mr. S. Muller Fz. Uitgave: W. Leijdenroth, 1884. Met onder andere de vermelding huis aan de Steenstraat. Gemeente Utrecht Catalogus van het Archief, Tweede afdeeling 1577-1795, samengesteld door mr. S. Muller Fz. Uitgave: W. Leijdenroth, Utrecht 1890. Waarin vermeldingen van onder andere Oostbroek, Biltsche Steenstraat, Catharina de Wilde, Cornelis v.d.Hoop, Jacob Karel Martens, Jan Schot, lijst molens ca.1640. Gemeente Utrecht Catalogus van het Archief, Eerste afdeeling 1122-1577, samengesteld door mr. S. Muller Fz. Uitgave: J.L. Beijers, 1893 . Waarin onder andere Steenstraat, abt Oostbroek. Gemeente Utrecht Volledige gids van de feestelijkheden ter gelegenheid van het heugelijk bezoek aan Utrecht van H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden en H.M. Emma, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk op 10 juni 1892 Uitgave: L.E. Bosch & Zoon, 1892. Gemeente Utrecht Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972 Uitgave: Gemeente Utrecht / SPOU z.j. Gemeente Utrecht Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht, 1988 Uitgave: Gemeente Utrecht, Broese Kemink, SPOU, 1989. Gemeente Utrecht Het Utrecht-City Projekt. Perspektieven voor de toekomst Uitgave: Gemeente Utrecht, 1989. Gemeente Utrecht De Uithof in Vogelvlucht Uitgave: Afdeling Voorlichting-documentatie gemeente Utrecht, z.j. Gemeente Utrecht Gemeentegids 1981 Uitgave: Suurland´s Vademecum, vijfde Uitgave 1981

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (107)

105

Gemeente Utrecht Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht, 1989 Uitgave: Gemeente Utrecht, Broese Kemink, SPOU, 1990. Gemeente Utrecht Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990 Uitgave: Gemeentelijke archiefdienst / Centraal Museum Utrecht, 1990. Gemeente Utrecht Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1990 Uitgave: Gemeente Utrecht / Broese Kemink / SPOU, z.j. Gemeente Utrecht Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1991-1992 Uitgave: Gemeente Utrecht / SPOU, 1994. Gemeente Utrecht De voedingstoestand van gezinnen van ondersteunde Utrechtsche werkloozen in 1935-1936 Uitgave: Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht De Domstad Uitgave: Gemeente Utrecht, 1949. Gemeente Utrecht Utrecht, centre of Holland. Uitgave: Municipality of Utrecht, 1949. Gemeente Utrecht Statistische berichten der gemeente Utrecht Uitgave: Gemeente Utrecht 1950. Gemeente Utrecht Utrecht '68. Uitgave: Bureau Voorlichting Gemeente Utrecht, juli 1969. Gemeente Utrecht Utrecht in beeld 1970 / 1971 Uitgave: Bureau Voorlichting en Public relations der gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht Beelden in de stad Utrecht Uitgave: Bureau Culturele Zaken van de gemeente Utrecht, 1972.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (108)

106

Gemeente Utrecht Utrecht in beeld 1973 Uitgave: Bureau Voorlichting en Public relations der gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht Utrecht in beeld 1976 Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht Eeuwfeest in een nieuw pak. 1876-1976 gemeentereiniging Utrecht Uitgave: Gemeentereinigingsdienst Utrecht, 1976. Gemeente Utrecht Utrecht in beeld 1978 Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht 50 jaar GEB Utrecht, personeelstijdschrift van het Gemeentelijk Energiebedrijf te Utrecht Uitgave: Gemeentelijk energiebedrijf, april 1979 Gemeente Utrecht Utrecht in beeld, 1980 Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht Utrecht in beeld, 1981. Uitgave: Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht, 1981. Gemeente Utrecht 10 jaar Utrechtse stadsvernieuwing Uitgave: Gemeente Utrecht, mei 1982. Gemeente Utrecht Monumenten. Een overzicht van het onderzoek naar en de conservering en restauratie van historisch erfgoed in de gemeente Utrecht vanaf 1975 Uitgave: Dienst Bouwen en Wonen van de ROVU, w.s. 1988. Gemeente Utrecht Naar een leefbaar stadsgewest. Visie op het wonen in en rondom Utrecht. Uitgave: Dienst Volkshuisvesting, Dienst Woonruimtezaken en Dienst Wijkbeheer en Stadsvernieuwing, 1993. Gerritsen, Janelle Drift 19 doorgelicht Uitgave: Reünistenvereniging van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke studenten te Utrecht, 1984.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (109)

107

Gertrudis Van verscholen huis tot schuilkerk Uitgave: Oud-Katholieke Parochie vanUtrecht, 1989. Gids van Uttrecht Uitgave: Utr. Erkend advertentiebureau v/h D.Y. Alta, 1933 Ginkel, Evert van Verleden wijk. De immuniteit van Sint-Marie Uitgave: Matrijs, 1998. Gods- en Gasthuizen Geschiedenis van de Vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917, eerste gedeelte Uitgave: College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen, Utrecht 1921. Gods- en Gasthuizen Geschiedenis van de Vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917, tweede gedeelte Uitgave: College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen, Utrecht 1923. Graafhuis, A. m.m.v. Th. de Vlieger Utrecht stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad. Uitgave: N.V. Utrechtsch Nieuwsblad ter gelegenheid van de herdenking van de Vrede van Utrecht van 11 april 1713, 1963. Graafhuis, A. Utrecht in de achttiende eeuw met veertig tekeningen van Jan de Beyer en zijn tijdgenoten. Uitgave: Haentjens Dekker & Gumbert, Utrecht 1965. Graafhuis, A. en H.J.H. Knoester In en om de Dom. Geïllustreerde gids van het Utrechtse Domcomplex Uitgave: A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij N.V. Utrecht, 1967. Graafhuis, A. en J. van Staveren Symposion 1978 Utrecht over restauratie en functie van Middeleeuwse kerken. Uitgave: Ter gelegenheid van symposium gehouden op 22 en 23 september 1978 ter gelegenheid van het gereed komen van de restauratie van de Nicolaïkerk te Utrecht. Graafhuis, A. en J.van der Werf In en om de Nicolaïkerk. Uitgave: Publicitietscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk 16 september 1978. Graafhuis, A. Utrecht als Muziekcentrum. Toelichting bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht op 26 januari 1979

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (110)

108

Uitgave: Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht 1979. Graafhuis, A. en K.M. Witteveen In en om de Janskerk. Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Janskerk 19 september 1981. Graafhuis, A. e.a. Reliëfs in Blauw lantaarnconsoles langs de Utrechtse grachten Uitgave: Spectrum Utrecht / Antwerpen 1982. Graafhuis, A. en A. Kool Wijk C en de Jacobikerk. Terugblik en toekomstverwachting bij de opening van de gerestaureerde Jacobikerk op 5 maart 1977, 2e druk Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht, 1983. Graafhuis, A. en K.M. Witteveen In en om de Buurkerk. Uitgave: Publiciteitscommissie Restauratie Binnenstadskerken Utrecht ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Buurkerk 23 november 1984. Graafhuis, A. De Utrechtse Heren Zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813-1980 Uitgave: Hes uitgevers, Utrecht 1984. Groot, H.L. Terugblik op Traiectum. Een archeologische schets. Uitgave: Stichting Publicaties Oud Utrecht, Utrecht, z.j.(1993). Hajenius, A.M.L. Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939 Uitgave: Uitgeverij Verloren, Hilversum 2003 . Pag.164 e.v. betreft de Bilthovense Doopsgezinden en Broederschapshuis. Hart, Dr. P.D. ’t Utrecht en de cholera 1832-1910 Uitgave: Walburg Pers / Stichtsche historische reeks, 1990. Haslinghuis Dr. E.J. en C.J.A. Peeters De Dom van Utrecht Uitgave: Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage 1965. Hoekstra, T.J. >> zie Twintig eeuwen Utrecht Hofstee, Mr. N.F.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (111)

109

Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen. Academia Rheno-traiectina in nummis Uitgave: Bureau Rijksuniversiteit te Utrecht / Utrechts Universiteitsmuseum,1986. Hont, Pieter d' Jan Teeuwisse: Pieter d'Hont 70. Catalogus tentoonstelling 10 oktober t/m 29 november 1987. Uitgave: Centraal Museum Utrecht, 1987. p.88: grafmonument B.J. Kerkhof; grafmonument van dr. F.A. van den Berg, beeld bij R.I.V., beeld bij De Grontmij. Hoof, Drs. J.P.C.M. van >> zie Utrecht als militaire stad Hoofdpostkantoor en Telefoongebouw, Neude 11, Utrecht Beschrijving van het hoofdpostkantoor, Neude 11, architect J.Crouwel 1924. Uitgave: met medewerking van het Postdistrikt Utrecht, het Telefoondistrict Utrecht en de Dienst voor Esthetische Vormgeving van de PTT, Utrecht 1981. Hoogland, R.A. sr. Kroniek van Utrecht. Beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen. Uitgave: Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1978 Hufen, Rob Hzn >> zie Tuindorp (onder Utrecht) Hulshof, Dr. A. De Reguliere kanunniken te Utrecht en hun prior Johannes Passert tijdens het Utrechtsche Schisma Uitgave: Kemink & Zoon, Utrecht 1913. Hulshof, Dr. A. De Universiteitsbibliotheek 1636-1936 Uitgave: Utrechtsch Nieuwsblad, Utrecht, 1936. Hulshof, Dr. A. Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de universiteitsbibliotheek Uitgave: Utrecht 1944. Hulshof, Dr. A. Afscheidswoord, gericht tot zijn medewerkers aan de Utrechtse universiteitsbibliotheek bij zijn aftreden als bibliothecaris w.s. in 1944. Hulshof, Dr. A. De handschriften en de incunabelen der Utrechtsche universiteits-bibliotheek en de moderne reproductietechniek Overdruk uit: Opstellen G.A. Evers Hulten, Bibi van e.a.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (112)

110

Jugendstil in Utrecht. Historische reeks Utrecht, deel 17 Uitgave: Matrijs 1992. Hulzen, A. van Utrecht in 1566 en 1567 Uitgave: P. Noordhoff N.V. Groningen / Batavia, 1932. Hulzen, Dr. A. van en Drs. J. Collard Utrecht omstreeks 1900. Uitgave: Joh. de Liefde N.V., Utrecht, 1940. Hulzen, Dr. A. van Utrecht in 1945 Geïllustreerd Utrechts jaarboekje no.1 Hulzen, Dr. A. van Utrecht de geschiedenis en de oude bouwwerken Uitgave: Allert de Lange- Amsterdam, 1946. Hulzen, Dr. A. van Utrecht in de patriottentijd Uitgave: Europese bibliotheek, Zaltbommel 1966. Hulzen, Dr. A. van Utrecht op oude foto’s. Van de Weerd naar Tolsteeg Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1978. Hulzen, Dr. A. van Utrecht op oude foto’s. Van Plompetoren naar Servaas Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1979. Hulzen, Dr. A. van Utrecht op oude foto’s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1980. Hulzen, Dr. A. van Utrecht bij gaslicht Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1980. Hulzen, Dr. A. van 250 jaar Kolfbaan Uitgave: Ter herinnering aan het 250-jarig bestaan van de kolfbaan in het St. Eloyen Gasthuis, Boterstraat22 te Utrecht, 2 mei 1981.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (113)

111

Hulzen, Dr. A. van Utrecht op oude prenten langs de singels Uitgave: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij B.V., Den Haag, 1982. Hulzen, Dr. A. van Utrechtse kerken en kerkgebouwen Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn 1985. Hulzen, Dr. A. van Utrechtse kloosters en gasthuizen. Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1986. Hulzen, Dr. A. van Twee wandelingen door de middeleeuwse kerkenstad Utrecht Uitgave: Bekking Amersfoort, 1988. Hulzen, Dr. A. van Utrecht en het verkeer 1850-1910 Uitgave: Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1987. Hulzen, Dr. A. van De tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer Historische reeks Utrecht Uitgave: Matrijs, Utrecht 1989. Hulzen, Dr. A. van (delen 1 en 2) Utrecht de Oude Gracht. Van Pellecussenpoort tot de Liesbosch Uitgave: Bekking Amersfoort, 1991. Hulzen, Dr. A. van Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht 1994. Hulzen, Dr. A. van Tuindorp. Tussen het Zwarte Water en Blauwkapel Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, 1995. Hulzen, Dr. A. van Het schrale end. Langs de Vaartse Rijn en het Ledig Erf naar Jutfaas Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, 1995. Hulzen, Dr. A. van Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht 1997.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (114)

112

Hulzen, Dr. A. van Utrecht in beroering. Patriotten en Fransen in de Domstad – 1780-1813 Uitgave: Erven J. Bijleveld, Utrecht, 2002. Hulzen, Dr. A. van Een Utrechtse paus Adrianus VI Uitgave: Gemeente Utrecht, z.j. Hulzen, Dr. A. van De Pauswandeling; Uitgave: Gemeente Utrecht, z.j. Immink, Nico Leeuwenbergh. Biografie van een Utrechts gebouw 1567-1990 Pesthuis-kazerne-laboratorium-kerk Uitgave: Stichting Instandhouding Leeuwenbergh, Utrecht 1990. Jager, C. de, H.G. van Bueren en M. Kuperus Bolwerk van de sterren Uitgave: Bekking Amersfoort, 1993. Jansen, Ir. Daan Oud-Utrecht. Stadsschoon en Monumenten Uitgave: H.J. Paris – Amsterdam, 1926. Jansen, Ir. D. Utrecht – De stad en haar oude Monumenten Artikel verschenen in het Oudheidkundig Jaarboek van de Ned.Oudheidkundige Bond Uitgave: A. Oosthoek, juni 1927. Jansen, Gerrit H. en Sabine Vess Ballonnen en brood. Utrechtse portretten Uitgave: Broese Kemink, Utrecht 1986. Janssen, Leo W.P. Enige ’Utregse’ buurthuizen Uitgave: Stedelijk Buro SUK-Utrecht, 1982. Janssen, Paul Even zeventiende eeuwse schilderijen in het Sint Eloyengasthuis te Utrecht Overdruk uit het jaarboek Oud-Utrecht 1985 Jessurun- ten Dam Ham, Dr. S.C.J. Utrecht in 1672 en 1673 Uitgave: Drukkerij Hoeijenbos en Co N.V. Utrecht, 1934.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (115)

113

Jong, Donna de ’Den Regenboog’, grens der Pietersimmuniteit. Een geschiedenis van vier universitaire panden aan de Kromme Nieuwegracht en Muntstraat Uitgave: OMI-Offset, Utrecht, 1993. Jong, Henk de ’De Juffrouw’ en haar huis Uitgave: Ter gelegenheid van 125 jaar inrichting van Diakonessen te Utrecht, 1969 Juffermans, Jan Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900 Uitgave: A.W. Bruna & Zoon Utrecht / Antwerpen, 1976. Kadaster Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst Kadastrale atlas provincie Utrecht 6 Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Het Utrechts Archief, 2000. Kadaster Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Kaarten Kadastrale atlas provincie Utrecht 6 Uitgave: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Het Utrechts Archief, 2000. Kam, René de ‘Voor den armen alhier’. De geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen Historische Reeks Utrecht, nr. 24 Uitgave: Matrijs, 1998. Kam, René de Dwars door Utrecht. Opgravingen langs de HOV-busbaan Uitgave: Utrechtse stadsgeschiedenissen, Matrijs, 2003. Kemink en Zoon Nieuwjaar 1946. Over den Dom te Utrecht. Nieuwjaarsprenten Uitgave: Kemink en Zoon, 1946. Kemme, Guus Architectuurgids voor Utrecht Uitgave: Thoth 1990. Keetell, Hendrik De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige Uitgave: Kemink en Zoon, Utrecht, 1863. Kipp, P.J.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (116)

114

De evolutie van een gebouw Janskerkhof 3. Klooster, Statenzaal, Laboratorium Uitgave: Ter gelegenheid van het afscheid van prof. Dr. Chr.P. Raven, 30 september 1974. Klaveren, G. van Pzn. Grepen uit de geschiedenis van de Geertekerk te Utrecht Overduk uit Maandblad Oud-Utrecht VII 1932, uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie der Geertekerk Uitgave: P. den Boer, Utrecht 1933. Klijn, Annemieke Verlangen naar verbetering 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht Uitgave: Boom-Amsterdam, 2010 Klück, Bart De Landcommanderij van de Duitse Orde te Utrecht, Uitgave: Architectura & Natura Pers, 1995. Knoester, H.J.H. Utrecht rond de eeuwwisseling. Uitgave: Uitgeverij Elmar N.V., Delft, z.j. Koen, Douwe Fort De Bilt, leven en werken binnen de verboden kringen. Uitgave: Mitland, Utrecht, 1994. Koen, Douwe Fort De Bilt, leven en werken binnen de verboden kringen. Uitgave: Mitland-complex, Utrecht, februari 1995. Koopmans, Drs. Botine Een kijk op deuren. Utrecht in detail I Uitgave: Uitgeverij Westers Utrecht, 1986. Korenschoof Honderd jaar meelfabriek ’De Korenschoof’ Utrecht Uitgave: nr. 25 van de Meelfabriek ’De Korenschoof’, Utrecht 1957. Kraay, F.J. Een halve eeuw 1528 - 1577 uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg. Uitgave: Ter gelegenheid van Lustrumfeesten 1936 door uitgeverij ’Vredenburgh’, 1936. Kuik, William D. Utrechtse notities. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de NV Boekhandel v/h J.G. Broese te Utrecht. Uitgave: Broese, Utrecht, 1968.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (117)

115

Kunst, Dr. A.J.M. Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Weeshuis.1485-1814 Uitgave: Van Gorcum & Comp. N.V. – G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956 Lemaire, G.W.A. Herinneringen aan Utrecht Uitgave: Europese Bibliotheek – Zaltbommel, 1992. Lieburg, prof. Dr. M.J. van ´Een nuttig en ten sterkte verlangd wordend hospitaal´. De geschiedenis van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1817-1992) Uitgave: Erasmus Publishing, Rotterdam 1992 Lith, Dr. J.P.T. van der Geschiedenis van het krankzinnigengesticht te Utrecht gedurende deszelfs 400 jarig bestaan Uitgave: Keming en Zoon, Utrecht 1863. Loeb, Ir. S.F. De Kloostergang van St.Marie te Utrecht Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1919. Luttik, Drs. A.A. >> zie Utrecht als militaire stad Martens van Vliet, B.J. De Vollekstaol van de stad Uterech Uitgave: SPOU Mekkink, Aart J.J. Het Spel met Toren en Kapel. Bouwen pro en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht Uitgave: Walburg Pers, 1992. Meyere, J.A.L. de Met de beste wensen voor het Nieuwe Jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen. Uitgave: Ambo Boeken Baarn, 1981. Meynen, J.G. Historisch overzicht van de gereformeerde Oosterkerk aan de Maliebaan te Utrecht. Uitgave: Comité samenzangdiensten Oosterkerk, 1977. Miert, Jan van Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945 Uitgave: Het Spectrum en Broese Kemink, 1995.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (118)

116

Minnaert, M.G.J. Sonnenborgh. De Utrechtse Sterrewacht en haar geschiedenis 1642 – 1853 – 1953 Uitgave: september 1953 Monde, N.van der Delen 1, 2 en 3. Oorspronkelijke Uitgaven 1844, 1845 en 1846. Geschied- en Oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht bevattende een overzigt van de oude plaatselijke gesteldheid der stad, van hare bewaking, verlichting en verdere maatregelen, tot veiligheid en gemak der ingezetenen op de openbare wegen genomen. Meerendeels uit oorsrponkelijke stukken zamengesteld. HerUitgaven: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1971 . Deel 1 p.66 St.Nicolaasparochie, pp.85-87 keien uit De Bilt, Deel 2, pp.88-90 keistenen uit De Bilt, p. 197 Henrica van Erp, p,221 Paulus Ruysch, schout te De Bilt, Deel 3. 60 en 65 Steenweg. Muller Fzn., Mr. S. Gids door het stedelijk museum van Oudheden te Utrecht Uitgave: J.L. Beijers, 1892. Muller Fzn., Mr. S. Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1903. Muller Fzn., Mr. S. Oude huizen te Utrecht met afbeeldingen door G.de Hoogh Hz. Uitgave: A .Oosthoek, Utrecht 1911. Muller Fzn., Mr. Dr. S. De geschriften van Mr.Dr. S. Muller Fzn. 1872-1914 Bibliografisch Overzicht, samengesteld door Corn.L.de Leur Uitgave: Ter gelegenheid van de herdenking van zijne veertigjarige ambtsvervulling als archivaris der gemeente Utrecht, A. Oosthoek uitgeverij, Utrecht / Joh.Enschedé & Zonen 1914. Muller Fzn., Mr. Dr. S. en G.A. Evers De vergaderplaatsen der Staten van Utrecht 1375-1915 Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1915. Muziekcentrum Utrecht als muziekcentrum Toelichting bij de tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht op 26 januari 1979. Eindredactie: A.Graafhuis Uitgave: Muziekcentrum Vredenburg Utrecht 1979 Nagtglas, C.J. Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800 Uit de papieren van tijdgenoot C.J. Nagtglas, aangevuld door F. Nagtglas, opnieuw uitgegeven met aantekeningen van dr. A. van Hulzen.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (119)

117

Uitgave: uitgeverij Vava/Utrecht 1975. Met onder andere het gevecht bij De Bilt. Nagtglas, F. Voor honderd jaren uit de papieren van een tijdgenoot Uitgave: Gebr. V.d. Post, Utrecht, 1886. Nichting, B.J. Van de Dom af gehoord. Een serie verhalen over de oude Domstad verluchtigd met een 50-tal oude prentbriefkaarten. Uitgave: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1974. Nijhof, E. e.a. ’De geesel van onzen tijd’ Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. Uitgave: Cahiers Sociale Geschiedenis 3 Martinus Nijhoff B.V., Leiden 1983. Overvoorde, Mr. J.C. en Mr J.G.Ch. Joosting De Gilden van Utrecht tot 1528. Verzameling van Rechtsbronnen Uitgave: Martinus Nijhoff , ’s-Gravenhage 1897. Penninga, Fred Bethlehemweg het verhaal van een straat Uitgave: Tulip/Utrecht/ 1997 Pietersma, A. >> zie Twintig eeuwen Utrecht P.T.T. Geschiedenis van het postwezen in de stad Utrecht Uitgave: het hoofdbestuur der P.T.T. ’s-Gravenhage, november 1939. Reeskamp, Jan Zo was Utrecht. Het dagelijkse leven in Utrecht 1900-1920 Uitgave: Europese bibliotheek Zaltbommel, 1966. Reeskamp, Jan Utrecht in oude ansichten Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1969. Regenhardt, In de schaduw van de Dom. Overleven in de stad van de NSB Uitgave: Bas Lubberhuizen, 2002. Reinink, A.W.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (120)

118

De Uithof Uitgave: Historische reeks Utrecht Matrijs, Utrecht, 1984. Remonstrants Gereformeerde gemeente Utrecht Herdenkingsboekje Remonstrants Gereformeerde gemeente Utrecht 1632-1982 Uitgave: Ter gelegenheid van 350-jarig bestaan in 1982. Rengers Hora Siccama, Jhr. Mr. D.G. De samenhang in het recht bij den strijd over de Utrechtsche kapittelen. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht den 5den Maart 1906 Uitgave: Keming & Zoon over den Dom, Utrecht 1906. Riemsdijk, Jhr. Mr. Th.H.F. van Geschiedenis van de Kerspelkerk van St.Jacob te Utrecht Uitgave met ondersteuning van het provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, E.J. Brill Leiden 1882 Riemsdijk, Jhr. Mr. Th.H.F. van Bijdragen tot de geschiedenis van Kerspelkerk van St.Jacob te Utrecht Uitgave met ondersteuning van het provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, E.J. Brill Leiden 1888. Rietveld, G. G.Rietveld architect Uitgave: Ter gelegenheid van tentoonstelling Stedelijk Museum, Amsterdam 26 nov.1971 – 9 januari 1972. Rietveld, Wim Wim Rietveld, industrieel ontwerper Uitgave: Uitgeverij 101, Rotterdam 1996. Robben, Ank e.a. Utrecht in de oorlog Uitgave: Vredesopbouw, Utrecht 1990. Röder, J.G.L. 75 jaar heidewater in de gemeente Utrecht 1883 31 maart 1958 Uitgave: Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn te Utrecht 1958. Romijn, Jaap Utrecht. Uitgave: A.W. Bruna & zoon, Utrecht, december 1958.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (121)

119

Rossum du Chattel, J.G. van Beelden in Utrecht. Het verhaal dat beelden vertellen. Historische Reeks Utrecht deel 13 Uitgave: Matrijs Utrecht1989. Royaards, Herm. Joh. Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht. Met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598) Uitgave: S. en J. Luchtmans, Leiden, 1847. Santen, Bettina van Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940 Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1991. Santen, Bettina van Kijk op de wijk. Fietstochten langs de jongere bouwkunst van Utrecht. Uitgave: Dienst Volkshuisvesting Gemeente Utrecht, 1991. Santen, Bettina van De gevangenis aan het Wolvenplein Uitgave: Stichting Plantage Utrecht, 2001. Slee, J.C. van Adriaan Florisz.van Utrecht, de eenigste Nederlandsche Paus Populair Wetenschappelijk Nederland, no. 13 Uitgave: Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam, z.j. Smiesing, P.K. en J.P. Brinkering Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwercht (1600-1800) Uitgave: Walburg Pers, Stichtse Historische Reeks, 1988. Sociale Woningbouw 4 + 1 = een. Geschiedenis van vier confessionele woningcorporaties, actief in Utrecht, Maarssen en Nieuwegein Uitgave: Stichting Sociale Woningbouw Utrecht, 1993. Spaans van der Bijl Utrecht in verzet 40.45 Uitgave onder auspiciën van de Lidvereniging Utrecht van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederlant, 1995. Spoorwegmuseum, Nederlands Trams en treinen in het Spoorwegmuseum. Uitgave: Stichting Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht, 1978. Met o.m. foto Zeister Tram.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (122)

120

Stadsgids Utrecht Stadsgids 1996 Uitgave: Suurland Falkplan bv, Eindhoven in opdracht van de gemeente Utrecht Steengoed Klokken en klokkenstoelen in de Utrechtse Jacobitoren Uitgave: Utrechts Monumenten Fonds, februari 2001 Stoppelenburg, Dr. Netty Utrecht voor later. Gefotografeerde documentaires van de stad Utrecht 1987/1993 Uitgave: Stichting stedelijke fotografie Utrecht, 1994. Stöver, R.J. De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht Uitgave: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse kunst, Utrecht 1997. Struick, Dr. J.E.A.L. Utrecht door de eeuwen heen Uitgave: Het Spectrum N.V., Utrecht / Antwerpen 1968. Struick, Dr. J.E.A.L. Wandelgids voor Utrecht. Uitgave: A.W. Bruna & zoon, Utrecht, 1977. Struick, Dr. J.E.A.L. e.a. Goede buur of verre vriend. 1636-1986 De relatie tussen de universiteit en de stad Utrecht Uitgave: Impress / Broese Kemink Utrecht, 1986. Temminck Groll, Dr. Ir. C.L. Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van andere noordwesteurpese steden Uitgave: Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1963. Tenhaeff, Dr. N.B. Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 naar den eersten druk van Antonius Matthaeus’Analecta, 1698 Uitgave: A. Oosthoek, Utrecht 1920. Tosseram, Max Beeldende kunstenaars in beeld. Utrechtse kunstenaars geprotretteerd door Max Tosseram Uitgave: Broese Kemink / Muziek Stafhorst, 1990. Tuindorp Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw. Geschiedenis en biografisch woordenboek. Tweede herziene druk. Uitgave: Stichting de Plantage, Utrecht 2002.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (123)

121

Twintig eeuwen Utrecht Korte geschiedenis van de Stad R.E. de Bruin e.a. Uitgave: SPOU en Het Utrechts Archief, Utrecht 1999. Uithof De Uithof in vogelvlucht Uitgave: afd. public relations-voorlichting-documentatie Beetshuis Boothstraat 6 te Utrecht, z.j. Unie van Utrecht Gedenckclanck. Straffe van verwarringe of 1579, wat is een jaartal. Uitgave: Ter gelegenheid van de herdenking van de Unie van Utrecht 1579-1979 Utrecht als militaire stad Drs. J.P.C.M. van Hoof en drs. A.A. Luttik: Utrecht als Militaire Stad. Brochure reeks nummer 6. Uitgave: Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, Den Haag 1990. Met onder andere Fort De Bilt en oefening in Biltse Duinen, blz.27-28. Utrecht van het gewone Volk. Een tentoonstelling over wonen, werken en verkeer in Utrecht vanaf de middeleeuwen tot nu. Catalogus Uitgave: Kargadoor 1976. Utrechtse biografieën: Een project van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht. Deel 1: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters Uitgave: Boom / Broese Kemink / SPOU. Deel 2: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters Uitgave: Boom / Broese Kemink / SPOU. Deel 3: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters Uitgave: SPOU Utrecht 1996. Deel 4: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters Uitgave: SPOU Utrecht 1997. Deel 5: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters Uitgave: SPOU Utrecht 1998. U.W.M. (Utrechtse Waterleiding Maatschappij) J.G.L. Roder: 75 jaar heidewater in de gemeente Utrecht. 1883-1958. Uitgave: U.W.M., 1958.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (124)

122

Veenland-Heineman, Karen Het Hoogeland in Utrecht Uitgave: Vanobu, Utrecht 1995. p.10 Vollenhoven, p.21 Houdinge/Beerschoten. Veldhuis, Drs. J.G.F. Utrecht Kruispunt van de middeleeuwse kerk Uitgave: Walburg Pers, 1988 ter gelegenheid van het congres van tien jaar mediëvistiek Faculteit der Letteren Rijksuniversitiet te Utrecht 25 tot en met 27 augustus 1988. Velthuis, M.R.A. Van De Dion Bouton naar DAF-standaard. Vijftig jaar autobussen en autobuslijnen in de stad Utrecht. Uitgave: Europese bibliotheek Zaltbommel 1980. Velthuis, Max Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten Uitgave: Broese Kemink en gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU), 1989. Verhey, H.J.W. 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht (1674-1746) en van de Oude Roomsche-Katholie Aalmoezenierskamer te Utrecht (1746-1974) Uitgave: Drukkerij Wyt & Zonen B.V., Rotterdam 1974. Visser, C.Ch.G. De Luthersen in Utrecht. Hun komst, geschiedenis en huidige situatie Uitgave: Kerkeraad der Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht, ter gelegenheid van de viering van het 350-jarig bestaan der gemeente in mei 1963 Vleeschhouwer, J.J. Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht Uitgave: drukkerij P. den Boer, Utrecht 1932. Vlerk, L.C. van der Utrecht ommuurd. Uitgave: Kwadraat Vianen 1983 Volkers, Kees Sporen van bedrijvigheid. Blik op Utrechts industriëel verleden Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1985. Vijlbrief, I. Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (125)

123

Uitgave: N.V. Em. Querido’s Uitgeversmij, Amsterdam 1950. Wagenaar, Th. Haakma De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te Utrecht. Proeve eener historische voorbereiding van de restauratie van een middeleeuwsch monument. Uitgave: W. Landstra, Utrecht 1936. Wandelingen Hoe zit Utrecht in elkaar? Ontdekkingstochten door historisch Utrecht. Uitgave: KPMG ter gelegenheid van Open Monumentendag 9 september 1995. Wandeling Zwerven tussen Dom en werven. Een historische wandeling met ’t Gilde door Utrecht. Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht, tweede herziene druk april 2000. Wees, Marja van der e.a. Wijk C het verleden verteld Uitgave: Stichting De Plantage, Utrecht 1998. Wel, Frits van Gezinnen onder toezicht. De Stichting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975 Uitgave: uitgeverij SUA, Nijmegen 1988. Wersch, Albert van Het schooltje in de polder. Over buurtgeschiedenis ter versterking van het educatieve programma. Betreft Wijk C. Wilmer, C.C.S. Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht Uitgave: Kwadraat, Vianen 1982. Wilmer, Tolien Historisch groen. Tuinen parken in de stad Utrecht Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 1999. Wolvenburg De Wereld van Wolvenburg. Verslag van een architectuur-avontuur Uitgave: Werkgroep verfraaiing Breedstraatbuurt , 1995. Wijk C >> zie Wees, Marja van der e.a, en ook Wersch, Albert van en Geerdink Wijk C Van Gend, Bregje van Met de camera door Wijk C. De jaren twintig en dertig in woord en beeld.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (126)

124

Uitgave: Stichting Plantage, Utrecht, 1999. Wijk C Oranjepark en Wijk C. een rijk verleden Uitgave: Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Buurthuis Wijk C op 1 dec.1989. Zijlstra, Bonica Parken in Utrecht. De geschiedenis van de Utrechtse stadsparken. Historische Reeks Utrecht deel 11 Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1988. Veenendaal Veld, dr. H. van ´t Canon Veenendaal Uitgave: Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2009 Bij het boek is een CD-rom gevoegd met powerpointpresentatie Wijk bij Duurstede Gaasbeek, Fred e.a. Wijk bij Duurstede Geschiedenis en Architectuur Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1991. IJsselstein Giesen-Geurts, Brigitte e.a. IJsselstein Geschiedenis en Architectuur Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989. Linden-Ruggenberg, Ans van der, Jonkers, Hans en Peeters, Ko Huysinge ende erve aen die Plaets. Bijdrage tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land Uitgave: Stichting Historische Kring IJsselstein, juni 2009 Zeist Achterland, Stichting Zeist, poëtische gemeente, bloemlezing. Uitgave: Stichting Achterland, Zeist, 1993. Achterland, Stichting Het kan verkeren, honderd jaar verkeer in Zeist. Uitgave: Stichting Achterland i.o.v. Autobedrijf G. van Amersfoort, Zeist 1997. Met o.a. vervoer over de Biltse en Zeister Grift, de paardentram en de elektrische tram die beiden via De Bilt naar Zeist reden, de spoorlijn Zeist-De Bilt.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (127)

125

Andries, Mr. Drs. J.C. >> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist Bartimeus Bartimeus 60 jaar. Christelijke instituten voor blinde en slechtziende kinderen en meervoudig gehandicapte blinden en slechtzienden. Uitgave: Bartimeus, Zeist, 1975. Bergwegschool 75 jaar Boekje uitgegeven ter herinnering aan de reünie van oud-leerkrachten en -leerlingen van de 75-jarige Bergwegschool, zaterdag 16-5-1981. Beusekom, Frits van Natuur in een bewoond landschap. Uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Vereniging Bosch en Duin en Omstreken. Uitgave: Vereniging Bosch en Duin en Omstreken, augustus 1998. Blijdenstein, Roland Zeist, Groei en Bouw. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1983. Blijdenstein, Roland De Pyramide van Austerlitz Uitgave: Provincie Utrecht, 2000 Bosch en Duin >> zie ook Beusekom, Frits van Bosch en Duin en omstreken, vereniging Vereniging Bosch en Duin en omstreken, 70 jaar jong en groen, 1923-1993. Uitgave: Vereniging Bosch en Duin en omstreken, 1993. Bottinga, Saskia De Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder. Een bouwgeschiedenis in foto's. Uitgave: Willem Arntsz Stichting, Utrecht/Den Dolder, 1983. pp. 7-11 brief aan koningin i.v.m. vestigingsplannen De Bilt. Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel I Ph.J.C.G. van Hinsbergen Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum en comp.N.V.-G.A. Hak en Dr. H.J. Prakke, Assen 1957. Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel II Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Mr. Drs. J.C. Andries en A. Graafhuis Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum en comp.N.V.-Dr. H.J. Prakke en H.M.G. Prakke, Assen 1964.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (128)

126

Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, deel III Prof. Dr. J.Ph. De Mont verLoren, Mr. Drs. J.C. Andries en A. Graafhuis Uitgave in opdracht van de Van de Poll Stichting: Van Gorcum, Assen 1980. Bunt, Mej. van de Willem Adriaan van Nassau, de stichter van het Slot te Zeist. (lezing) Uitgave: Van de Poll Stichting Zeist, z.j. Bunt, Aleid W. van de Oud Zeist Uitgave: Het Wereldvenster, Baarn 1968 Den Dolder Jubileumuitgave 2012 van de Historische Vereniging Den Dolder Den Dolder 100 jaar oud en nieuw Uitgave: archiefcommissie Historische Vereniging Den Dolder, voorjaar 2012 Den Dolder 100 jaar Den Dolder 1912-2012 D.W. van Lier, R.P.M. Rhoen, A.van Silfhout, H.Slok, F.J. Stuurman Uitgave: Matrijs Uitrecht i.s.m. Historische Vereniging Den Dolder, 2012 Duif, Koninklijke Zeepfabrieken De A.J. Othenius Brouwer: Koninklijke Zeepfabrieken De Duif, voorheen Chr. Pleines, Den Dolder. Uitgave: Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Den Dolder, januari 1929. Edinga, Hans De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving. Uitgave: De Nieuwsbode, Zeist 1979. Esser, Piet; et al Brons, hout en steen. Werk van hedendaagse Nederlandse beeldhouwers in het Zeister Slot. Catalogus 1976. Uitgave: Zeister Stichting voor Kunst en Kultuur, Zeist, 1976. Fidelio Herinneringen, meegedeeld door Fidelio. Uitgave: J.M. Brede, Rotterdam, 1902. Galis, dr. K.W. Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten Uitgave: Europese Bibliotheek – Zaltbommel 1980

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (129)

127

Gemeente Zeist Zeist-west. woonkwaliteit. Uitgave: Bureau Voorlichting gemeente Zeist, juni 1970. Gemeente Zeist Het gemeentehuis van Zeist. Uitgave ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis op 8 februari 1985. Uitgave: Gemeentebestuur Zeist, 1985. Gemeente Zeist Zeist, stad in het bos Uitgave: Gemeente Zeist, z.j. Gids voor de Stichtsche Lustwarande, Zeist. bewerkt door 'Mimosa'. Met talrijke illustraties en wandelkaart. Uitgave: P. Vonk, Zeist, z.j. Golfclub de Pan >> zie Utrechtse Golfclub; 100 jaar golf in Nederland Graafhuis, A. >> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist Helfenrath, Frans en Ad Nijenhuis Uit het Zeister leven gegrepen, een beeldverhaal van 1900-1940. Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1988. Hernhutter >> Linde, Dr. J.M. van der en Dr. W. Lutjeharms Hinsbergen, Ph.J.C.G. van >> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist Hoogenhuyze, Mr. H.L.L. van Mr. H.L.L. van Hoogenhuyze en W. Grapendaal: Zeist in oude ansichten. Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1968 en 1978 (4e druk). Iterson, Prof. Dr. W. van Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het bijzonder (lezing) Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1958. Iterson, Prof. Dr. W. van Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? (lezing)

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (130)

128

Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1960. p. 10 grondbezit Vrouwenklooster na 1308; p. 17 Klooster Oostbroek, Vrouwenklooster, Henschoten; pp. 19-20 'Dynslo'. Kadastrale atlas provincie Utrecht 2 (2 ex.) Zeist in 1832, Grondgebruik en eigendom, Tekst. Uitgave: werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting, Laren N.H. 1996. Kadastrale atlas provincie Utrecht 2 (2 ex.) Zeist in 1832, Grondgebruik en eigendom, Kaarten. Uitgave: werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht / Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting, Laren N.H. 1996. Kalkhoven, J.T.R. Onderzoek naar de ecologische betekenis van het viaduct onder Rijksweg A28 ten westen van Zeist Uitgave: Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum 1990. Kraal's Nieuwe Kleine Gids van Zeist Met uitstapjes in den omtrek Uitgave: Jan W. Kraal Wz. Zeist z.j. Linde, Dr. J.M. van der Hernhutters in Nederland Uitgave: van Lonkhuyzen, Zeist, 1968. Lutjeharms, Dr. W. De Evangelische broedergemeente - Hernhutters- (4e druk) Uitgave: Evangelische broedergemeente, Zeist, Lyceum, Christelijk Zetten / Zeist 1909-1934. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van het Christelijk Lyceum en Internaat te Zeist. Uitgave: Kemink & zoon N.V., Utrecht, 1934. Martin, H. De ontdekking van een oude rivierschoeiing bij het postkantoor te Zeist. Uitgave: onvermeld. Meerdink, Dr. J. De kerkzaal en het Broederhuis der Evangelische Broedergemeente te Zeist. Uitgave: Seminarie der Evangelische Broedergemeente, Zeist, 1968.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (131)

129

Meerdink, Dr. J. Johannes de Bosch 1713-1784 en zijn tekeningen van Zeist in het midden der 18e eeuw Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1979. Meerdink, Dr. J. Zeist 1811-1815, inlijving en bevrijding. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1985. Mont verLoren, Prof. Dr. J.Ph. de >> zie Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist Natuurpad Vollenhove Routebeschrijving natuurpad door wijk Vollenhove. Uitgave: Milieugroep Vollenhove, Zeist, jaar onbekend. Nieuwenhuizen, Bert van De achtste kolom. Zesenvijftig impressies uit het Zeister leven. Gebundelde koloms, ooit verschenen in de Nieuwe Zeister Courant. Uitgave: Zeist, 1988. Stichting, Van de Bulletin van de Van de Poll Stichting, Zeist, 1971. blz.9-15: Het kruispunt tussen Zeist en De Bilt Poll Stichting, Van de Bibliografie van Zeist, afgesloten 1 maart 1982, samengesteld door Mr. Dr.V.A.M. van der Burg. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1982. Poll Stichting, Van de (Bulletin Seyst) Bevrijdingsnummer mei 1983. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1983. Poll Stichting, Van de Inventaris van de kaartenverzameling. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1988. Poll Stichting, Van de Markante Zeistenaren. Levensschetsen van personen die in en voor Zeist iets hebben betekend. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1991. pp.6-11 Cornelis Anthonisz., o.m. monnik van het klooster Oostbroek en 1e predikant te Zeist. Poll Stichting, Van de Tentoonstelling 150 jaar katholieke kerk Zeist, 31 januari t/m 10 februari 1993. Uitgave: Van de Poll Stichting Zeist, 1993. p.7 Cornelis Anthonisz.; p.12 Gregoriuskerk

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (132)

130

Renes-Boldingh, M.A.M. Het oude posthuis (roman rond de hernhutters). Uitgave: Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij, Wageningen, z.j. Rhoen, R.P.M. De Zeister wandschilderingen van Charles Eyck en zijn verblijf in Zeist. St.Jozef, kweekschool en fraterhuis, Schorteldoeksesteeg. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1991. Rhoen, R.P.M. Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente Zeist 1940-1945 Uitgave: Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s, 2001. Schimmel, Meta A. en C.L. Temminck Groll Het Zusterplein en het Broederplein van de Evangelische Broedergemeente te Zeist. overdruk: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, jaargang 69, afl. 1, 1970. Schutz, H.L.C. De Hernnhutters te Zeist. Uitgave: Evangelische Broedergemeente, Zeist, 1946. Schutz, H.L.C. De Broeders, geschiedenis van de vestiging der Hernhutters in Zeist A.D. 1746 door H.L.C. Schutz. Uitgave: Evangelische Broedergemeente, Zeist, z.j. Sok, Harm Doldersche weg Aanleg en onderhoud 1858-1905 Uitgave: Historische Vereniging Den Dolder, december 2001 Soroptimist Club Zeist boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Soroptimist Club Zeist 1959-1984) Uitgave: Zeist, mei 1984. Steenmeijer, A. De Zeister Tram Uitgave: Pirola, Schoorl, 1982. Stilma, Lize Tussen Hoop en Wanhoop Tachtig jaar Willem Arntsz Hoeve Uitgave: uitgeversmaatschappij J.H.Kok – Kampen 1991 Utrechtse Golfclub de Pan 100 jaar golf in Nederland

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (133)

131

Uitgave: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub de Pan; Bosch en Duin, 1994. Vink-Sluis, Mieke 100 jaar Zonnehof. Een landhuis te Bosch en Duin Uitgave: mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pieter Zeeman Fonds, Bosch en Duin, 2005 Visser, L. De straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten. Uitgave: Van de Poll Stichting, Zeist, 1978. Visser, L. Het dorp Zeist. Uitgave: Vonk Uitgevers, Zeist, 1980. p. 48 Halfachtselaan; pp. 76-83 diligence en tram UtrechtZeist; pp. 86-87 trein Bilthoven-Zeist; pp. 88-89 beurtschipper C. van Ekdom. Visser, L. Zeist, Groei en Bouw. De straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten. Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1988. Visser, L. Zeist in beeld, een fotoboek van het hedendaagse Zeist, samengesteld door L.Visser. Uitgave: Kerckebosch BV, Zeist, 1989. Visser, L. Zeist, toen en nu. Uitgave: Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1992. Visser, L. De straatnamen van Zeist. Aanvulling 1988-1996. Aanvulling op 'Zeist, Groei en Bouw', 1988. Uitgave: w.s.1997. VVV Groene Gids, wandelen in en om Zeist. Uitgave: VVV, Zeist, 1982. VVV Zeist, informatiegids. Uitgave: VVV, Zeist, 1993. Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, heer van Zeist en Driebergen en zijn landhuis Overdruk uit jaarboekje 'Oud-Utrecht' 1969. Willelm Arntsz Hoeve HOEVE 80 jaar W.A. !!! Instellingsblad van de Willem Arntsz Hoeve, dubbeldik jubileumnummer 7/8 augustus 1991.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (134)

132

Wilhelm Arntsz Hoeve >> zie Botting, Saskia Willelm Arntsz Hoeve >> zie Stilma, Lize Willelm Arntsz Hoeve Honderd jaar boerderij Willem arntsz Hoeve met zorg behouden uitgeverij: stichting Altrecht en Golfvast C.V. 2006 Zeister Kunststichting Dolf Zwerver. Uitgave ter gelegenheid van tentoonstelling. Uitgave: Zeister Kunststichting / Walburg Pers, 1993. Zeist zo was het Prentbriefkaarten juit de verzameling van W. van der Weide uit Driebergen, tekst van E.C.B.M. de Groot uit De Bilt Uitgave: Christina- Almere Haven, 1997.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (135)

133

4. OVERIGE (blauw) De kunstboeken hebben behalve een blauw etiket ook een wit etiket met het woorde ‘Kunst’. Die staan in dezelfde kast. Aardrijkskundige Namen in Nederland Woordenlijst van de Aardrijkskundige Namen in Nederland, derde druk. Samengesteld onder toezicht der afdeling 'Nederland' van het Kon.Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Uitgave: J.L.Veen, Amsterdam, 1897? Aardrijkskundige Namen in Nederland Woordenlijst van de Aardkundige Namen in Nederland, 5e druk, oorspronkelijk samengesteld onder toezicht der afdeeling `Nederland`van het Kon. Nederlandsch Aardkundig Genootschap, herzien door dr. J:F.Hoekstra, Uitgave: L.J.Veen´s Uitgevers Mij. N.V. –Amsterdam ca. 1932 Anrooy, Drs. F.van (e.a.) Nederland in stukken, Beeldkroniek van Nederlandse archieven Uitgave: Unieboek, Bussum, 1979. Anselm Hoste, D. O.S.B. Godelieve Payers, Abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553 Uitgave: V.Z.W. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum te Gistel, 1995. Min of meer tijdgenoot van Henrica van Erp, abdis van het Vrouwenklooster. ANWB (Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond) 1883-1908. J. Feith: Ons eigen land, tusschen Amsterdam en Arnhem. JubileumUitgave Uitgave: ANWB, Utrecht, 1908. Met foto's van onder meer de boerderij Tameroord, Beerschoten, Houdringe en Vollenhoven. ANWB Landgoederen en wandelterreinen in Nederland. Uitgave: Ned.Toeristenbond (A.N.W.B.), 1943. pp. 24 en 25, . Beerschoten, Houdringe, Oostbroek, de Leyen, Noord Houdringe en Ridderoordse bossen. Archeologie Gerrit van der Heide Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van IJstijd tot Middeleeuwen Uitgave: Stichting Televisie Academie Teleac i.s.m. Belgische Radio en Televisie, 1972. Archeologie E.J. van Ginkel De onsterste steen boven, de archeologische rijkdom van het bodemmateriaal Uitgave: Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort en het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 1988

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (136)

134

Archeologie Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland Uitgave onder redactie van H. Sarfatij, Meulenhoff, Amsterdam, 1990. Archeologie De onderkant van Nederland. Het avontuur van de archeologie. Uitgave onder redactie van Annemiek Overbeek, Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1983. Archeologie Holleman, Theo Nederland in de prehistorie. Een Archeologische zoektocht Uitgave: Teleac / NOT Hilversum, Tirion, Baarn, 2000. Archieven >> zie Formsma, Dr. W.J. Artz, Alexander Industriële archeologie, 13 dagwandelingen op zoek naar monumenten van ... Voetwijzer door Nederland 5. Op lemen voeten, Amsterdam. Uitgave: Terra, Zutphen, 1987. pp. 53-56, routebeschrijving Den Dolder NS, Zeist, Driebergen (13 km). Asperen Bundel over Asperen met veel informatie over het geslacht Van Boetzelaer Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provinciën. Uitgave: herdruk P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1970. Balthazar, Herman e.a. De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn. Uitgave: Van Wijnen, Franeker, 1999. Barends, S. et al Het Nederlandse Landschap. Een historisch-geografische benadering. Uitgave: Matrijs, Utrecht, 6e druk, 1995 (oorspr.1986). Bartstra Van 1648 tot heden. Staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring. deel 1: 1648-1774 deel 2: 1774-1815 deel 3: 1815-1871 deel 4: 1871-1914 deel 5: 1914-1954 deel 6: tabellen Uitgave: ca. 1955.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (137)

135

Beaufort, Henriette L.T. de Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk. Uitgave: Ad Donker NV, Rotterdam, 2e druk, 1951. Begraafplaatsen >> zie Terebint Bekius, Dolf >> Water van niveau Berg, Koos van den en Gerrit Glerum Nederland van boven, luchtfoto's uit de jaren dertig. Uitgave: Unieboek BV, Bussum, 1976. p. 14 luchtfoto KNMI. Besselaar, Herman Het licht der Lamp-Lantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting Uitgave: Eidor n.v., Eindhoven, 1969. Beijering, Marjan >> Ned.Centrum voor Volkscultuur Boellaard, W.A.H.C. Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht. Genealogie, samengesteld door W.A.H.C. Boellaard, onder red.van A.E.M. Landheer-Roelants. Uitgave: Barjesteh, Meeuwe en Co Hist.Uitg., Rotterdam, 1995. Boellaard, W.A.H.C. (2 ex.) De angst voor lafheid. Dagboek over oorlog en verzet. Uitgave: Kok, Voorhoeve, 1995. Boer, Piet de; et al >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur Boerenwagen museum J.H. Kruizinga. Uitgave: AO'79, nr. 1763, Stichting IVIO, 1979. Met daarin o.a. vermelding van F. Wilkens uit Bilthoven in zake zijn verzameling en zijn inspanningen voor de oprichting van de Boerenwagenclub. Bogaarts, Rene en Harry van Gelder Het Teken van de Toekan. Op het spoor van de familie Van der Valk Uitgave: Asterisk, 1996. pp. 38, 92, 218 e.v. betr. De Biltsche Hoek. Bogtman, W. Het Nederlandsche handschrift in 1600 Uitgave: Haarlem, 1973.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (138)

136

Bongaardt, Jos van den Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam Uitgave: Stadsuitgeverij, Amsterdam, 1990. Booy, E.P. de en G.M.W. Ruitenberg Zorg voor het familiearchief. Wenken voor de ordening, bewaring en bestemming van persoons- en familiearchieven. Uitgave: Fibula / Unieboek B.V., Houten, 1995. Borgert, Bernd Coesfeld Chronik der NS-Zeit 1933-1945, Beitrage zur Coesfelder Geschichte und Volkskunde, Band 4. Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 1995. Borgert, Bernd e.a. Daten und Bilder zur Geschichte der Coesfelder Textil- und Lederindustrie Beiträge zur Coesfelder Geschichte und Volkskunde. Band 9 Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 2008. Borgert, Heinz; et al Wegkreuze und Bildstocke Coesfelds. Beitrage zur Coesfelder Geschichte und Volkskunde, Band 2. Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 1991. Bos, Jurjen M. Archeologische streekbeschrijving een handleiding Uitgave: AWN, Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 1985, eerste druk Boudier-Bakker, Ina Met de tanden op elkaar. Dagboeknotities ’40-‘45 Uitgave: P.N. van Kampen en Zoon nv, Amsterdam / Standaard Uitgeverij, Antwerpen 1975. Met verwijzingen naar De Bilt en Bilthoven. Braams, B.W. Weyden en Zeyden in het broek. Middeleeuwse ontginning en exploitatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena. Proefschrift op gezag van rector magnificus Dr. C.M. Karssen, 22 september 1995. Brand, Hans en Jan De Hollandse Waterlinie Uitgave: Veen, uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1986. Broekhuis, Mario Rijtuigen zo was het, zo waren zij, z.j. Uitgave: Christina, Almere Haven. z.p.: rijtuig Ingenhoes & Buitenweg, De Bilt.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (139)

137

Bröker, Paul >> zie Ned.Centrum voor volkscultuur Brom, Gisbertus Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata. Volumen Primum Uitgave: Martinus Nijhoff, 1892. Met notities van Jan van der Heijden. Brom, Gisbertus Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata. Volumen Secundum Uitgave: Martinus Nijhoff, 1896. Let op: zie notities van Jan van der Heijden in Volumen Primum. Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. Geschreven door diverse auteurs. (met kaart) Uitgave: Stichting Matrijs, Utrecht, 2000. Uitgave werd gemaakt in samenwerking met NV Ned. Spoorwegen en Het Utrechts Archief. De beschrijving van de lijn Utrecht-’s Hertogenbosch loopt als een rode draad door het boek. Brouwer, H. Geschreven Verleden, genealogie en oud schrift. Uitgave: Europese Bibliotheek, ’s-Gravenzande, 1963. Brugmans, Prof. Dr. H. Algemeene Cultuurgeschiedenis : De Middeleeuwen Uitgave: De Maatschappij voor Goede en Goedkope lectuur, Amsterdam, z.j. Brummer, G.E.K. >> Cartografie Brunsmann, Peter Beleving van Monumenten. Verslag van een studie, gemaakt in opdracht van het ministerie van CRM betreffende bouwkundige monumenten. Uitgave: in de reeks Voetzoekers, huisdrukkerij dr. E. Broekmanstichting, 1976. Brunt, Emma en Jan Donkers Achter de gevel. Anekdotische verhalen over woonhuismonumenten. Uitgegeven ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Open Monumentendag in september 2001. Uitgave: Bouwfonds concerncommunicatie, Amsterdam, 2001. Onder andere beschrijvingen van Oud Amelisweerd en Utrecht in verband met Karel V. Bruyn, Martin >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (140)

138

Burger, Jan Erik Langs het industrieel erfgoed van Nederland. 50 Wandelingen met museumbezoek. Uitgave: Uitgeverij Op Lemen Voeten, Amsterdam, 1996. Buijtenen, M.P. van Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 94. Uitgave: B.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1977. Bijhouwer, Dr. Ir. J.T.P. Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen. Heemschut-serie deel 18. Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1943 (2e druk). Cartografie Over Cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door F.W. Michels en G.E.K. Brummer Uitgave: uitgeverij van Lindonk / Amsterdam in opdracht van Grolsche bierbrouwerij N.V. met brouwerijen in Groenlo en in Enschede, 1971. Coesfeld Nazi-tijdperk in Coesfeld 1933-1945 Uitgave: Stadtarchiv Coesfeld 1995 Coesfeld Mitteilungen 2000 Heimatverein Coesfeld Coesfeld Mitteilungen 2009 Heimatverein Coesfeld Coesfeld Mitteilungen 2010 Heimatverein Coesfeld Coesfeld Mitteilungen 2011 Heimatverein Coesfeld Coesfeld Mitteilungen 2012 Heimatverein Coesfeld Coesfeld Mitteilungen 2013 Heimatverein Coesfeld Coesfeld >> zie Borgert, Bernd en Heinz en Wenning, Wilhelm >> zie Roesmann, Franz

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (141)

139

>> zie ook: Socha, Berthold en Klaus Gruna >> zie ook Wenning, Wilhelm Corten, Jean Paul; et al. Sporen van Nijverheid, op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding. Uitgave: Stichting regionale geschiedbeoefening Noord-Holland / Stichting Stichtse Geschiedenis / Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland, Haarlem, 1995. Cottaar, Annemarie >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur Crone, Frans Voorbijgaand verblijf. Joodse weeskinderen in oorlogstijd Uitgave: De Prom, Amsterdam / Antwerpen, 2005. Donkers, Jan >> Brunt, Emma Dony, Mr. Frans Elseviers Groot Antiek boek Uitgave: Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1978. Duparc, H.J.A. e.a. Trams en tramlijnen. Paardentrams in het centrum en het zuiden van Nederland. Uitgave: Wyt, Rotterdam 1977. blz.24-30 en 85: Stichtsche Tramway-Maatschappij. Efde, Drs. Ria en Drs. Koos Havelaar Schakels in de keten. Tien jaar Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, 1984-1994. Uitgave: Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, Haarlem, 1995. Enklaar, D.Th. Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden 1525-1527 Met inleiding en aanteekeningen door D.Th.Enklaar Uitgave: Drukkerij De Kroon, Hilversum, 1934. Met onder andere beschrijvingen van Oostbroek en reis door het gerecht Oostbroek en De Bilt. Epoque Handboek voor restauratie, renovatie en monumentenzorg in Nederland, 6e editie 2002/2003 Uitgave: TOP / Com BV in samenwerking met de Stichting Monumenten en het tijdschrift Monumenten, 2002. Formsma, Dr.W.J. en Mr. F.C.J. Ketelaar Gids voor de Nederlandse Archieven.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (142)

140

Uitgave: De Haan, Bussum, 2e herziene druk, 1975. Fotoboek van de eeuw Uitgave: PCM Uitgevers en de Stichting Fotoboek van de eeuw, 1999. Genugten, S.M. van en C.H.R.T. Weevers Almanak voor het industrieel erfgoed. Uitgave: Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist, 1994. Godelieveabdij Hoste, Anselm O.S.B. T Clooster van Sinte Godelieve eertijdts buyten Ghistele, nu binnen Brugghe Uitgave: Sint Godelieveabdij, Brugge, 1973. Godelieveabdij Hoste, Anselm O.S.B. Het Necrologium van de Sint Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455-1873 Uitgave: Sint Pietersabdij van Steenbrugge, Brugge, 1977. Met vele verwijzingen naar Oostbroek. Godelieveabdij Het levensverhaal van Sint Godelieve Uitgave: Sint Godelieveabdij, Brugge, 1984. Godelieveabdij Godelieve Payers Abdis van de St-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553 Uitgave: V.Z.W. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum Gistel, 1995 Gouw, J. ter >> zie Uithangteekens Graft, Dr. C.Cath. v.d. Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen. Heemschutserie deel 43. Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1947. Grontmij Hebben landgoederen nog een toekomst. Aanzet tot een vernieuwingsbeleid. Uitgave: Grontmij nv, de bilt, januari 1981 Groothoff, C.J. Van de groene velden. Belevenissen gedurende een halve eeuw voetbalsport met 52 foto's. Uitgave: N.V.Roman-, boek- en kunsthandel H.Nelissen, Amsterdam, 1947. Met onder andere voetbal in De Bilt en Bilthoven.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (143)

141

Haartsen, Adriaan >> zie Water van Niveau Hall, James Hall’s Iconografisch Handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst Uitgave: Primavera Pers, Leiden, 1992. Haneveld, Dr. G.T. Zandloper, zeis en pierlala, symbolen van de dood in (volks)kunst en cultuur. Uitgave: Kosmos Z en K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1995. Heemskerck Düker, Ir. W.F. en Ir. H.J. van Houten Zinnebeelden in Nederland Uitgave: Hamer, Den Haag, z.j. Heide, Gerrit van der >> Archeologie Historisch Genootschap Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), 54e deel (betr.1932) Uitgave: Kemink & Zoon N.V., Utrecht 1933. Met onder andere 16e eeuwsche wandelingen door Nederland, medegedeeld door dr. D.Th. Enklaar. Hof, J. De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573. Uitgave: ’s-Gravenhage-Haarlem, 1973. Hofman, P. Het schip van oude tijden tot heden Uitgave: N.V. Utrechtsche Melkinrichting en zuivelfabriek A. Boers, z.j. Met vestigingen in Utrecht en in Bilthoven, Julianalaan 14. Hollandse Waterlinie >> zie Brand Hans en Jan Industrieel erfgoed >> zie Burger, Jan Erik >> zie ook P.I.E. Ipenburg, G. Rijtuigen op het spoor. Uitgave: Uitgeverij Gwendo-Arnhem, 1985 Betr. De Bilt zie blz. 103 en 122

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (144)

142

Israel, Jonathan I. De Republiek 1477-1806, deel I: tot 1647 Uitgave: Van Wijnen-Franeker, vierde druk, december 1997. Israel, Jonathan I. De Republiek 1477-1806, deel II: vanaf 1647 Uitgave: Van Wijnen-Franeker, tweede druk, december 1997. Janse, H. Bouwers en bouwen in het verleden. De Bouwwereld tussen 1000 en 1650 Uitgave: Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1965. Jappe Alberts, Prof. Dr. W. en A.G. van der Steur Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis. Fibulareeks 32 onder red.van H. Dijkstra. Uitgave: Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1968. Jarren, Volker Schmuggel und Schmuggelbekampfung in den Preussischen Westprovinzen 1818/1854. Uitgave: Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1992. Job, Joseph Van koetsen en karossen. Uitgave: Unieboek, Bussum, 1977. p.114: Phaeton (rijtuig) uit ca. 1845 van de Biltse firma Ingenhoes. Jonge, Dr. C.H. de Nederlandse tegels Uitgave: J.H. de Bussy N.V., Amsterdam, 1971. Jonge, J.A. de Korps Rijkspolitie 1945-1994 Uitgave: Stichting Het Nederlands Politie Museum, 1993 pp. 37, 38, 40 en 45 betr. De Varenkamp K.A.B. Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen. Uitgave: Ambo bv, Baarn, 1981. K.A.B. >> zie ook Peet, Jan Kadaster Een informatief boekje over het kadaster en openbare registers, z.j. Kastelen, enzo

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (145)

143

Jaarverslag Erfgoedhuis 2001 ZH en Monumentenwacht ZH Uitgave: maart 2002. Kastelen J. Harenberg: Nederlandse Kastelen in oude ansichten deel 2 Uitgave: Europese Bibliotheek –Zaltbommel, 1978. Met onder andere Hofpoort behorend bij Batenstein in Vianen, Coelhorst bij Amersfoort, kasteel Duurstede, Huize Geerestein te Woudenberg, Groeneveld in Baarn, kasteel Hardenbroek, Kersbergen in Zeist, Huis Leeuwenburg, , Oudaen in Breukelen, Remmerstein bij Rhenen, kasteel Renswoude, Rijnhuizen in Jutphaas, Sterkenburg bij Langbroek, Stoutenburg bij Amersfoort, Sypestein bij Loosdrecht, Walenburg bij Langbroek, kasteeltoren IJsselstein, Zuylestein bij Leersum. #Kastelen J. Harenberg: De entourage van het Nederlandse Kasteel in oude ansichten Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1979. Met onder andere kapel en kasteel Drakenstein, poortgebouw, kerkje en Huis Doorn, entree Broekhuizen en Tombe van Nellenstein in Leersum, kasteel Amerongen en oranjerie, kasteel Nijenrode a/d Vecht, kasteel en theehuisje Rijnhuizen in Jutphaas, beeldengroep bij Slot Zeist, duiventoren in park Paleis Soestdijk. Kepper, G.L. Het regentschap van Koningin Emma Uitgave: Kon. Ned. Boek- en Kunsthandel van M.M. Couvee, ’s-Gravenhage, z.j. Kloosterzegels Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ I en II, ingebonden exemplaar betreffende Benedictijnen en Cisterciëncers Uitgave: redactieadres Bleijenburg 7, ’s-Gravenhage, 1935-1938. Kloosterzegels Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXI Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1950. Kloosterzegels Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXII Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1952. Kloosterzegels Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600/ III. Paemonstratensers, aflevering XXIII Uitgave: Bleijenburg, ’s-Gravenhage, 1952. Krogt, M.R. v.d. Met koninklijke allure. Royal Enterprices in The Netherlands. Uitgave: Print Code BV, Rijswijk, 1990. pp. 21 e.v.: Hendrik de Heus; pp. 132-133: Inventum; p. 165: Olland. Kruizinga, J.H. Ontmoetingen met verzamelaars Uitgave: Neerbosch Uitgeverij-Neerbosch pp.9-15: Boerenwagens in Bilthoven (verzameling van heer Wilkes uit Bilthoven).

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (146)

144

Kuys, Jan e.a. De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de 15e eeuw met een vervolg over de jaren 1552-1566 Uitgave: Verloren, Amsterdam, 1983. Künze, Rudi >> zie Ned.Centrum voor Volkscultuur Laarhoven, Jan van De beeldtaal van de Christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie Uitgave: Sun, Nijmegen, 1993. #Laren Kwartaalbericht van Historische Kring Laren, 2002-2, nr. 80 Uitgave: 2002 . Leeuwen, M.H.D. van Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis; Sociale zorg Uitgave: Walburg Pers, Zutphen, 1994. Lennep, Ernst van (gekopieerd exemplaar) De tolheffing op de openbare wegen in Nederland Akademisch proefsc6 hrift, verdedigd op 17 juni 1884 Uitgave: Van Bonga & Co, Amsterdam, 1884 Lennep, Jacob van Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823. Uitgave: Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. te Utrecht, 1942. pp. 205-206, 141: bezoek van familie Van de Poll op Jagtlust. Lennep, Mr. J. van en J. ter Gouw Uithangtekens gevelstenen en opschriften, bijeengebracht door Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw Uitgave: N.V.Foresta, Groningen, z.j. Lennep, Mr. J. van en J. ter Gouw De Uithangteekens, in verband met de Geschiedenis en Volksleven beschouwd Uitgave: Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Lennep, Van en Hofdijk Merkwaardige kasteelen in Nederland (3 delen). Uitgave: E.J. Brill-S.C. van Doesburgh, Leiden, 1884, 2e druk. Lennep, Mr. J. van >> zie Uithangteekens

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (147)

145

Lucassen Jan en Leo >> zie Cottaar Annemarie Luchtfoto’s van Nederland Luchtfoto’s uit de twintiger en dertiger jaren gemaakt door de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg Uitgave: Ter gelegenheid van expositie in het Militaire Luchtvaart Museum, Soesterberg 22, maart 1989 Margry, Peter Jan >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur Meens, Rob >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur Meijer, Jan de Bruggen oud en nieuw in Nederland Uitgave: Allert de Lange – Amsterdam, 1946 Meysen, J.H.; et al Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland, 1801-1976. Uitgave: Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1976. Michels, F.W. >> Cartografie Montijn, Ileen >> Monumenten van het wonen Monumentale kerkgebouwen Uitgave: Stichting Open Monumentendag, Amsterdam, 1996 . Monumenten van het water Toon Schmeink: Nederland waterstaat. Uitgave: Stichting Open Monumentendag, 2000. Monumenten van het wonen Ileen Montijn: Huis & Haard Uitgave: Stichting Open Monumentendag, Amsterdam, 2001. Monumentenzorg >> zie Nelissen, Prof. Dr. N. / J.M. e.a. Monumentenzorg >> zie Epoque

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (148)

146

>> zie Nederlands Bouwkundig Erfgoed Monumentenzorg Monumenten van een Nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940 Uitgave: Jaarboek Monumentenzorg, Waanders Uitgeverij, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1994. Monumentenzorg lokaal op koers. Een handreiking voor een gerichte aanpak van gemeentelijk momumentenbeleid. Uitgave: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met de Stichting Nationaal Contact Monumenten en Nationaal Restauratiefonds, Den Haag, 2000 . Mooij, dr. J. Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en –handel in Nederland 1840-1940. Uitgave: Cooperatieve vereniging ´het instrument´, Soest, 1988 Blz. 73, 98, 126 e.v. Olland Blz. 157 e.v. Hoek Machine en Zuurstoffabriek Blz. 215 Van Doorn Blz. 216 Inventum Müller, Mr. S. Over Claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden Uitgave: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1890. Nas, Frans Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenverkopers en tabak. Uitgave: Frans Nas, Bilthoven, 1993. NCM Verslagboek Vlaams-Nederlandse Driedaagse ’Water’ Verslag van 27e Nationale Monumentenstudiedag op 23 maart 2001. Uitgave: NCM, najaar 2001. NCM Monumentencommissies in beweging. Onderzoek naar het functioneren van gemeentelijke monumentencommissies. Geschreven door Jennemie Stoelhorst Uitgave: NCM, Amsterdam, 2002. NCM De Monumentenwet in de steigers. Nota van aanbevelingen van het particuliere monumentenveld met betrekking tot (nieuwe) monumentenwetgeving. Uitgave: NCM, 2006.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (149)

147

Nederlands Bouwkundig Erfgoed JaarUitgave voor de Monumentenzorg 2002. Uitgave: De IJssel Mediagroep B.V., 2002 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Boer, Pieter de e.a. Texel, eilanders vertellen. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995. #Nederlands Centrum voor Volkscultuur Broer, C.J.C. en M.W.J. Bruijn De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-Maarten. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1995. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Streekgebonden kleding Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Limburgs Museum, 1996. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Spapens, Paul en Piet Horsten: Driekoningen zingen, een lange en levende traditie. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1996. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Spapens, Paul en Martin Willemsen: Tilburgs Kookbuukske Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Stichting Tilburgse Toal, 1997. >> in depot in gemeentehuis. Nederlands Centrum voor Volkscultuur J. Landwehr: Het ijzersterke prentenboek, schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken. Uitgave: Ned. Centrumvoor Volkscultuur, Utrecht, 1997. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Bröker, Paul Rondom Pasen. Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de opstanding van Christus Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1998. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Cottaar, Annemarie e.a. Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1998. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Moordlied in Drenthe. In het spoor van herinneringen. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Steunpunt Monumentenzorg Drenthe en Stichting het Drentse Boek, Utrecht, 1999.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (150)

148

Nederlands Centrum voor Volkscultuur Strouken, Ineke en Paul Spapens: Wat de pot schaft. De geschiedenis van de dagelijkse maaltijd. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1999. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: De dood onder ogen zien. Veranderende opvattingen over sterven en dood. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 1999. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Albert van der Zeijden: De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland, 1949-1992. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: Volkscultuurtoerisme: een dubbele verrijking. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000. II Nederlands Centrum voor Volkscultuur Bruijn, Martin de (met medewerking van Charlotte Boer Leven in het jaar 1000 Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2000. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Rooijakers, Gerard: Volkskunde de rituelen van het dagelijks leven Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2001. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Strouken, Ineke en Albert van der Zeijden: Het verhaal achter het erfgoed; Regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2001. Nederlands Centrum voor Volkscultuur De Bruijn, Martin de en Charlotte Broer,: Volgt te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2002 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Bruijn, Martin de, Rudi Kunzel, Peter Jan Margry en Rob Meens (met dank aan C. Boer) Inheemse erfenis. Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2003. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Bijsterveld, Arnoud-Jan, Margreet van der Burg, Sjef Hendrikx, Frans Schouten, Maria Vogels, Ineke Strouken en Jos Swanenburg,

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (151)

149

Het verhaal van het boerenleven. Van boer naar agro-toeristisch ondernemer. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2003 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Albert van der Zeijden Volkscultuur van en voor een breed publiek. Enkele theoretische premissen en conceptuele uitgangspunten Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Albert van der Zeijden Visuele cultuur. Fotografie als historische bron en als medium voor etnologisch onderzoek. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Olivier Rieter en Ineke Strouken Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Over sprookjes, broodje-aap en andere volksverhalen. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2004 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Onder redactie van Inkeke Strouken en Albert van der Zeijden Volkscultuur en samenleving. Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2005. Nederlands Centrum voor Volkscultuur Onder redactie van Ineke Strouken Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschiedenis Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2006 . Nederlands Centrum voor Volkscultuur Jan Tuttel: Méér dan een wens. Het verhaal achter het plaatje van de kerst- en nieuwjaarskaart Uitgave: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2006 . Nederlandse Soroptimisten 1927-2003 Diversiteit & Daadkracht. Nederlandse Soroptimisten in het begin van de 21e eeuw. Uitgave: t.g.v. 75-jarig bestaan van de Nederlandse Unie, 2003 Voor De Bilt en Bilthoven zie blz. 63, 130 en 138 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M.; e.a. Monumentenzorg, Dynamiek in behoud. CRM-reeks Deel 5. Uitgave: Sdu Uitgevers, Den Haag, 1996. Nicolson, Nigel Great houses of Britain. Uitgave: Book Club Associates, Londen, 1978.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (152)

150

Nijhof, Peter Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens, industrieel-archeologische routes in Nederland en België. Uitgave: Uitgeverij Kosmos, Utrecht / Antwerpen, 1991. Oltmans, J.F. De schaapherder, een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1488). Uitgave: (10e origineele Uitgave), D. Bolle, Rotterdam, z.j. (oorspronkelijk 1837). deel 1, p. 104: De Bilt; deel 2, p. 1: Heer van IJsselstein met krijgsvolk tot aan De Bilt; deel 3, p. 111: Vrouwenklooster, dorp, kapel. Open Monumentendag >> zie Brunt, Emma Panorama Krayenhoff Linieperspectief betreffende de Nieuwe Hollandse Waterlinie Uitgave: Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht, maart 2004 . Pater, Dr. J.C.H. de De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795 Uitgave: N.V. Amsterdamsche boek- en courantmij, Amsterdam, 1943. Patriciaat, Stichting Nederlands Nederland's Patriciaat, 23e jaargang. Uitgave: Stichting Nederlands Patriciaat, Den Haag, 1937. Peet, Jan Katholieke arbeidersbeweging Uitgave: FNV, Nijmegen, 1993. pp. 164-166, 272-275, 426-431: Berg en Bosch. PIE (Projectbureau Industrieel Erfgoed) Oude fabrieken-Nieuwe functies. Herbestemming industrieel erfgoed. Uitgave: Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist, 1995. Prak, Maarten Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw Uitgave: Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006 met o.a. in Utrecht Groot Kapittelhuis en Museum Catherijneconvent PTT PTT bedrijfsbeelden, Naar de automatische telefoon Uitgave:serie C, no. 1, 2e druk , december 1940.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (153)

151

Rademaker, Abraham Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten.... Uitgave: Willem Barents, Amsterdam, 1725 (facimile-Uitgave). nr. 225-227 Petronellakapel De Bilt. Randwijk, H.M. van In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940/1945. Nationaal Comité 25 jaar bevrijding. Uitgave: Bert Bakker / Daamen NV, Den Haag, 1967. Rasch, J. Nederlandsche folklore. Gebruiken, gewoonten, volksgeloof en uitdrukkingen. Uitgave: NV Uitg. Mij. A.E.E. Kluwer, Deventer, z.j. Reinink, A.W. en J.G. Vermeulen IJskelders. Koeltechnieken van weleer Uitgave: Heuff, Nieuwkoop, 1981. Riet, Frank van T’Uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. Uitgave: Scriptum, z.j. Rieter, Olivier >> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand Roesmann, Franz Plattdüütsk ut Coesfeld. Allen Freunden der plattdeutschen Sprache gewidmet Uitgave: Heimatverein Coesfeld e.V., 2000 Roodbeen, Hans Troost Gij mij gedichten van Regina Kleisen. Uitgave: Den Hertog B.V., Houten/Utrecht 1983 Op bladzijde 13 staat vermeld dat Regina Kleisen op het kerkhof in Westbroek begraven is. Rooijakers, Gerard >> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Volkskunde de rituelen van het dagelijks leven Rijk, Timo de Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland. Uitgave: Uitgeverij 010, Rotterdam, 1998 Rijn, G. van Nederlandsche historieprenten (1555-1900), platen-atlas. Uitgave: S.L. van Looy, Amsterdam, 1910.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (154)

152

Schukking, W.H. De oude vestingwerken van Nederland Uitgave: vierde herziene en vermeerderde druk, Allet de Lange – Amsterdam, 1947 Schulte, A.G. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige bond Uitgave: jaargang 71 / aflevering 4 met nieuwsbulletin aflevering II, november 1972. Schuyf, Judith Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-Chistelijk verleden. Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1995. Sierksma, Kl. De gemeentewapens van Nederland. Uitgave: Prisma boeken, Utrecht, 1960. Socha, Berthold und Klaus Gruna Kreisstradt Coesfeld Uitgave: Stadt Coesfeld, 1978. Sociale zorg >> zie Leeuwen, M.H.D. van Spapens, P. >> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur (en de Stichting Tilburgse Toal) Spoorwegen >> zie Bronnen op het spoor >> Wijck Jurriaanse, N.J.van Spijker Rijtuig catalogus 1890 Uitgave: Skarabee- Laren z.j. Steringa Kuyper, Dr. B.H. Tacitus’ Germania Uitgave: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1938. Steur, A.G.van der >> Jappe Alberts, Prof. Dr. W. Stevens, Hans Hergebruik van oude gebouwen. Heemschut-serie. Uitgave: Terra, Zutpheen, 1986. p. 126: De Oude School.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (155)

153

Stoelhorst, Jennemie >> NCM Strouken, Ineke >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur Swigchem, Dr. C.A. van Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland. Fibulareeks 14 onder redactie van H. Dijkstra. Uitgave: C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1966. Swillens, P.T.A. Nederland en de prentkunst. Heemschut-serie deel 43. Uitgave: Allert de Lange, Amsterdam, 1944. Swillens, P.T.A. Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Uitgave: Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, z.j. Teleac Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan Uitgave: Stichting Teleac, 1994. Terebinth Begraafplaatsen als cultuurbezit. Met inventarisatie-handleiding. Uitgave: De Terebinth, 1992. Tombe, J.W. des Het geslacht Van den Boetzelaer. De Historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht. 1921 Uitgave: Bewerkt door C.W.L. baron van Boetzelaer in 1967, Van Gorcum & Comp. N.V. – Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1969. Trek, De De Trek, in vacantie en weekeind. Uitgave: Uitg.Comp. "De Branding", De Bilt, z.j. p. 49-58: Natuurbad De Biltsche Duinen. Tromp, Drs. Heimerick en Drs. Toita Henry-Buitenhuis Historische buitenplaatsen in particulier bezit Uitgave: Spectrum, 1991. pp.138-139 Vollenhoven. Tuttel, Jan >> Nederlands Centrum voor Volkscultuur

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (156)

154

Uithangteekens, De Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw: De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Uitgave: A.W. Sijthoff, Leiden, z.j. Verburg, G.J. Geschiedenis van de brandweerwagen. Uitgave: De Alk NV, Alkmaar, z.j. Verdam, J. >> zie Middelnederlandsch handwoordenboek Vis, G.N.M., M. Mostert en P.J. Margry Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond Uitgave: Verloren Hilversum, 1990. Vos, H.B. Rijtuigen, Uitgave: Unieboek b.v., Bussum, 1961. Vrankrijker, Dr. A.C.J. de Geschiedenis van de belastingen. Fibulareeks 10 Uitgave: Fibula-van Dishoeck, Bussum, 1969. Vries, Theun de Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945. Uitgave: Querido's uitgeverij B.V., Amsterdam, 1981 (oorspr.1956). pp. 187-215, Roman, speelt zich gedeeltelijk in Bilthoven af. Vrijmetselaren Algemene maconnieke instellingen Uitgave: Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1981. pp. 8-15, betreft Huize Het Oosten. Water van niveau (met CD-rom) Cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Geschreven door Adriaan Haartsen en Dolf Bekius Uitgave: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 2004. Wenning, Wilhelm Kunstwerke an Straszen und Wanderwegen in und um Coesfeld. Uitgave: Heimatverein Coesfeld, 1996.

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (157)

155

Willemen, B. De hond en de hondekar in oude ansichten Uitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1993. Willemsen, M. >> zie Ned. Centr.voor Volkscultuur. Winter, Janus de Ine Gevers: Janus de Winter, de schilder mysticus. Uitgave: Meulenhoff / Landshoff, Amsterdam, 1985. p. 119: zijn Biltse periode in het Kloosterpark 1920-1926. Winter, Johanna Maria van Van soeten co*kene. Recepten uit de oudheid en Middeleeuwen. Uitgave: Fibula van Dishoeck, Haarlem, 1976. Wijck Jurriaanse, N.J. van De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, deel 2 van de serie spoorwegen in Nederland Uitgave: uitgevers Wyt, Rotterdam, 1973. Wijnaendts van Resandt, W. Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek Uitgave: Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage, 1984. Zandstra, Evert Shell Boerderijengids Uitgave: Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. en Shell Nederland Chemie N.V. Zeijden, Albert van der >> zie Nederlands Centrum voor Volkscultuur Zwentibold, Stichting Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold, delen VI en VII. Uitgave: Stichting Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold, Sittard, 1985 en 1986. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden 1525-1527 >> zie Enklaar D.Th. Algemene kunstboeken met wit en blauw etiket De boeken kunnen op naam van de kunstenaar staan. Is de auteur bekend dan wordt bij zijn/haar naam daarnaar verwezen. Beerman, Mirjam >> Hont, Pieter d’

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (158)

156

Bohemen, Ben van >> Ramaker, Wim Copers, Leo Leo Copers ‘sculpturen’1989/1968 Uitgave: Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen, 1990 Douwes, W.F. Beschouwingen van beeldende kunst. Uitgave: NV Van Munster’s Uitgevers Mij, Amsterdam, 1933. Ernst, Bruno Escher Tovenaar op papier Uitgave: Kunsthal Rotterdam - Waanders uitgeverij Zwolle – M.C. Escher Foundation, Baarn, 1999 Escher, M.C. Schattschneider, Doris en Walker, Wallace M.C.Escher Caleidocycli M.C. Escher 100 jaar 1898 / 1998 Uitgave: Taschen /Librero 1977 / 1992 Goyen, Jan van II Jan van Goyen 1596-1656 Ein Oeuvreverziechnis in zwei Bänden von Hans –Ulrich Beck mit einem geleitwort van Wolfgang Stgechow II Katalog der Gemälde Uitgave: Van Gendt en Co, Amsterdam 1973 Nummer 220 betreft een prent van de Petronellakapel in De Bilt Goyen, Jan van Jan van Goyen 1596-1656 Ein Oeuvreverziechnis in zwei Bänden von Hans –Ulrich Beck mit einem Geleitwort von Wolfgang Stgechow III Ergänzungen zum Katolog der Handzeichnungen und Ergänzungen zum Katalog der Gemälde Uitgave: Davaco 1987 nrs. 81c en 1044A afbeeldingen vergelijkbaar met Petronellakapel Goyen, Jan van Jan van Goyen Vogelaar, Christiaan Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden 1996 Hont, Pieter d’ Beeldhouwer Pieter d’Hont Leven en werk Teeuwisse, Jan, Slagter, Taco en Beerman, Mirjam Uitgave: Het Spectrum, 1997 pag. 34-38 en 126-127 relief RIVM pag.118 grafmonument op Den en Rust pag. 123 grafmonument van F.A. van den Berg, Den en Rust pag. 132 beeld De Grondwerker bij de Grontmij

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (159)

157

pag. 135 beeld vrouw met stola bij RIVM Kaas, Jaap J. Teeuwisse: Leven en werk van beeldhouwer-tekenaar Jaap Kaas. Uitgave: Impress bv Utrecht, 1987. Ramaker, Wim en Bohemen, Ben van Sta een ogenblik stil … Monumentenboek 1940/1945 Uitgave: uitgeversmaatschappij J.H.Kok/ Kampen 1980 Zie blz. 62 en 98 betr. monument Bilthoven bij Jagtlust Schattschneider, Doris >> Escher, M.C. Scheen, Pieter A. Deel A-L Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 Uitgave: NHTO 1992 Scheen, Pieter A. Deel M-Z Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 Uitgave: NHTO 1992 Schulte, A.G. >> Verrijk, Dirk Slagter, Taco >> Hont, Pieter d’ Sutton, Peter C. Northern European Paintings in the Philadelphia Museum of Art. From te Sixteenth through the Nineteenth Century Uitgave: Philadelphia Museum of Art/distributed bij Gary Schwarz/SDU, Maarssen/The Hague, 1990 pp.110-113 betr. Bespreking schilderij Jan van Goyen met Petronellakapel Teeuwisse, Jan >> Hont, Pieter d’ Verrijk, Dirk Dirk Verrijk 1734-1786 Schulte, A.G. Schetsen en tekeningen. De baronie van Breda, België en Noord-Frankrijk Uitgave: Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1981 Vogelaar, Christiaan

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (160)

158

>> Goyen, Jan van Walker, Wallace >> Escher, M.C. Algemene boeken met een geel en blauw etiket. Het betreft naslagwerken Blok, P.J. Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Uitgave]. A.W. Sijthoff´s uitgeversmaatschappij Leiden, 1924 Egmond, Frans van Wie is wie in Nederland 1994-1996 Uitgave: Pragma Nederland BV, 1994 Oosthoek Werkencyclopedie Uitgave: Kluwerspers b.v./Oosthoek b.v., Ede, 1985 Treebus, K.F. Tekstwijzer. Een gid voor het grafisch verwerken van tekst Uitgave: Staatsuitgeverij, ´s Gravenhage, 1982 Treebus, K.F. Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk Uitgave: SDU uitgeverij, ´s Gravenhage, 1991 Verdam, J. Middelnederlandsch handwoordenboek Uitgave: Martinus Nijhoff, ´s Gravenhage, 1981 Verdam Nederlandsch handwoordenboek, supplement Uitgave: Martinus Nijhoff, Leiden/Antwerpen, 1983 Vries, dr. J. de Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen Uitgave: Aulaboeken, Utrecht/Antwerpen, 1962 Vulmuller, H.W.J. Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en Belgie Uitgave: Martinus Nijhoff, ´s Gravenhage-Antwerpen, 1981 Boeken met een rood en blauw etiket die grotendeels (prentbrief)kaarten betreffen

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ...· 2018. 2. 18.· 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (161)

159

Carline, Richard Pictures in the post. The story of te picture postcard Uitgave: Gordon Fraser, London 1971 Dokkum, J.D.C. van Een stukje geschiedenis van de prentbriefkaart Uitgave: Noorderbroek, Groningen 1988 Kuhn, G. Katalogus Prentbriefkaarten Nederland 1982-1983 Handleiding voor waardering van de prentbriefkaarten Uitgave: NRP, z.j. Philippen, Jos Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart Uitgave: Europa B-3290 Diest, 1977 Prentbriefkaarten Katalogus prentbriefkaarten Nederland 1979/1980 Uitgave: Technipress, 1979 Staad, Geo Verschrikkelijke, vermakelijke verderfelijke kunstminnelijke en soortgelijke kaarten Uitgave: Born N.V. Uitgeversmaatschappij, Assen-Amsterdam-Rotterdam, 1967 VDP ( = Vereniging Documentatie prentbriefkaarten) Zitten in tijdschriftencassette. Het betreft diverse delen betreffende De geschiedenis van de Nederlandse Prentbriefkaart VDP Bulletin, nrs 7 t/m 18, 23, 67 t/m 77 VDP Haverkate, H.J. Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, deel 1 (A t/m M) VDP Haverkate, H.J. Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, deel 2 (N t/m Z)


Stichting Historische Kring Losser (HKL)· Losser dominee Hennie Marsman en aan pastor André Monninkhof van de parochie Maria Vlucht . ... Louis en Gerard Kuipers. Aan het bombardement

Inhoudsopgave Colofon - Historische Kring Oosterhout· 2019. 4. 14.· Excursie 27 september 5 Krijno Horlings In de voetsporen van wandelende schrijvers 7 Krijno Horlings Vliegveld

CATALOGUS VAN BIBLIOTHEEK VAN HISTORISCHE KRING EEMNES· 2019. 2. 16.· Titel Ach lieve tijd. Duizend jaar ’t Gooi en de Gooiers Auteur Streekarchief Gooi en Vechtstreek / Stadsarchief

Stichting Historische Kring Losser (HKL)· Historische Kring Losser (HKL) ... Kaart van de gemeente Losser uit de atlas van Kuipers (circa 1875). 6 Oet Dorp en Marke Losser 2011/3

BENTHUIZER TURFJES - Historische Kring Benthuizen· dubbel woonhuis. Het rechterdeel was het pand waarin de geschiedenis van dominee Ledeboer zich ... van de realisering van een

DE LEYEN, DEEL 9 - Historische Kring De BiltTchernoff, ging elders in Bilthoven wonen. De woningbouw in fas4e, waarin voornoemde boerderij gelegen is, was198 in 2a l gerealiseerd

Uitgave van de Historische Kring Gente, 15e jaargang (2008 ......Uitgave van de Historische Kring Gente, 15e jaargang (2008) nummer 3 Colofon: Op voorlaatste pagina Deze mare is bestemd

~istnrisrq.e !htriug 4ffi{aarss - Historische Kring Maarssen

(druk) ISSN: 2666 6200 (digitaal) - Historische Kring Eemnes...HKE jaargang 36 3 1 HKE jaargang 36 HISTORISCHE KRING EEMNES jaargang 36, nr. 1 maart 2014 verschijnt viermaal per jaar

Uitgave van de Historische Kring Nieuwegein Jaargang 37 ......prachtige park Oudegein, nabij de kin-derboerderij IJsselstee, het Milieu Edu-catie Centrum (MEC) en de poldermolen Oudegein

Doopsgezinde BijdragenDoopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 2 verzameld door de redactiecommissie van de Doopsgezinde Historische Kring J.P. Jacobszoon W.H. KuipersInhoud Redactioneel

Historische Kring· Cordon van Holland. Het beeld van de Oude Hollandse Waterlinie. Harm Hoogendoorn. Een vrij beroep. Werken in de vervening. Kimberley Pothuizen. In: GMKwadraat,

Stichting Historische Kring Losser (HKL)

Rtersburg, - Historische Kring· 'Petersburg, een verdwenen buitenplaats' is een uitgave van Werinon, tijdschrift van de Histori sche Kring Nederhorst den Berg, in het kader van

Historische Kring Hoogeveen.· 21.37 Bo Ned. bhkh Atlas van Huquenin, De (militiar-topografische kaarten van Noord-Nederland) H.J.Versfelt / M.Schroor ... 31.50 Bo Hgv. bhkh Begraafplaatsen

De mythe van de Muiderkring - Historische Kring Bussum· 2020. 12. 19.· Muiderkring genoemd. Voor het eerst op een niet meer bestaand schilderij uit 1855 van Moritz Callisch

Historische Kring Baerne...Created Date: 4/2/2010 2:20:52 PM

Historische Kring Baerne· 2020. 6. 23.· Created Date: 4/6/2010 11:03:25 AM

WERINON - Historische Kring· De knipsels zullen naar onderwerp gerubriceerd worden, zodat het gemakkelijk zal zijn alles over een bepaalde zaak op te zoeken. Te ... Hier volgt een

AKKERBOUW - Historische Kring Ursem· 2015. 8. 14.· Bernard Mak. 1951 Een omgebouwde wapencarrier uit 1943, diende vanaf 1951 als eerste autospuit, genomen op de Walingsdijk

Wijkcentrum d'Oude Stadt

23eJaargang no. 1, februari 1996 - Historische Kring Maarssen· 2018. 5. 22.· 23e Jaargang no. 1, februari 1996 Verschijnt 4 x per jaar Kringnieuws Jaarvergadering op 22 februari

Documentatiecentrum: Historische Kring Stationsweg 3 1404 ...· Vrijwilliger Wieger van Setten overleed 6 april na een periode van ziekte. Het bestuur is de vrijwilligers en de bezorgers

HKE-2018 -2 A5 - Historische Kring Eemnes€¦· den, wordt verzocht zich te wenden tot de uitgever: [emailprotected]. Logo van HKE: 2009 Joop Smids, Eemnes, met alleenrecht

1 SEMINGGU DI DESA ITU “Kring…kring…kring…” telpon di

~istoris.cq:e !lring 4Jltlaarss:en - Historische Kring MaarssenHet programma van de Historische Kring Donderdag 15 januari 2009, in de Open Hof, een Maarssen voor 2008-2009 lezing

contact agenda - Doopsgezinden€¦· Doopsgezinde Historische Kring - Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr 42 (2016) is verschenen. Het heeft - in tegenstelling tot vorige jaren

Inhoudsopgave Colofon - Historische Kring Oosterhout· 2019-04-14· Werkavond: Elke donderdagavond vanaf 20.00 uur Juli en augustus gesloten Bestuur Historische Kring Oosterhout,

Bidprentjes - Historische Kring Eemnes...Bidprentjes Naam: Voornaam: Geb. datum: Geb. plaats: Overl. Datum: Overl.plaats: Begr. Datum: Begr. Plaats Gehuwd met: Voornaam: Bijzonderheden:

20dewerkendemensoss.nl/tussentijds/tussentijds2020_1.pdf· Tussentijds is het tijdschrift van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens. Tussentijds

WERINON - Home - Historische Kring Nederhorst den · PDF [emailprotected] ... Gerard Baar 31 . MEDEDELINGEN EN BERICHTEN PROGRAMMA 2002 ... Adriaan Turkenburg:

Eymeren huwelijken 1764-1811 - Historische Kring Oosterhout...Huwelijken Eymeren RK Huwelijken 1764-1811 RBS 652.3 Huwelijken Eymeren RK Huwelijken 1795-1796 RBS 652.2 Datum Bruidegom

BENTHUIZER TURFJES...12e jaargang BENTHUIZER TURFJES december 2002 Historische Kring Benthuizen - De Hoogeveenscheweg - In gesprek met… - Genealogie familie Qualm Themanummer: de

Historische Kring Ursem | De geschiedenis is het heden

BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING OOSTBROEK EN DE ... · 2018. 2. 18. · 1 BIBLIOTHEEK HISTORISCHE KRING D&#039;OUDE SCHOOL EN HISTORISCHE STICHTING - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6109

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.